Nieuwsoverzicht

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heeft u een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Twitter

Praat met ons mee via ons twitteraccount

Afbeelding

Nienke van de Biezen, accountmanager Gezondheidszorg College Amersfoort
11 februari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Even voorstellen: Nienke van de Biezen

Per januari is Nienke van de Biezen gestart als accountmanager Bedrijfsopleidingen bij het Gezondheidszorg- en welzijnscollege Amersfoort van ROC Midden Nederland. Graag stelt ze zich hier aan u voor.

Afbeelding

Oproep voor werkbegeleiders en praktijkopleiders
11 februari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Oproep: samen mbo-certificaten aanvragen voor begeleiding studenten op de werkvloer

Door het tekort aan zorgpersoneel en de hoge werkdruk, komt de begeleiding van studenten op de werkplek in het gedrang. Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland zet graag samen met uw organisatie in op voldoende gekwalificeerde werkbegeleiders, zodat het begeleiden van studenten en de kwaliteit van het opleiden in de praktijk blijft geborgd. De vraag is of uw instelling samen met ons bij SBB mbo-certificaten wil aanvragen voor beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie Praktijkopleider.

Afbeelding

Cyberchef: studenten helpen Amersfoortse ondernemers tegen Cybercriminaliteit
28 januari 2021
ROC Midden Nederland
Media, ICT & Design college

Samen tegen cybercrime!

Samen tegen cybercrime! Onze studenten Expert IT Systems & Security helpen Amersfoortse mkb-ondernemers om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Via het project Cyberchef doen zij een quickscan en ontvangt de ondernemer een advies op maat. Een unieke leerervaring voor onze studenten! En relevant, want elk jaar krijgt 1 op de 5 ondernemers te maken met cybercrime. Mooi dat onze studenten helpen hier iets tegen te doen!.

Afbeelding

V.l.n.r. Lieke Verhagen, Lisette Karssenberg, Ronald van Elst, Ingrid Dirksen en Frank van Nispen
27 januari 2021
Welzijn College
ROC Midden Nederland

‘We worden meer wendbaar en spelen beter in op de wensen vanuit het werkveld en ‘een leven lang ontwikkelen’

Bij de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent werken docenten in ontwikkelteams aan de flexibilisering van het onderwijs. In gesprek met ontwikkelaars en docenten Ingrid Dirksen, Ronald van Elst, Frank van Nispen, Lisette Karssenberg en Lieke Verhagen vertellen zij over de aanpak bij Welzijn, de impact op het onderwijs en de student en hoe zij hierin samenwerken met de praktijkinstellingen.

Afbeelding

Studenten ontwikkelen zich
26 januari 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘We moeten de student die tools aanreiken waarmee hij zelf zijn ontwikkelpad kan ontdekken’

B&A sprint 2021 in met haar praktijkinstellingen. Samen met haar strategische partners, de praktijkinstellingen, hebben docenten en onderwijsontwikkelaars begin januari gebrainstormd over het grofontwerp van het onderwijs. Voor de uitstroomrichtingen Marketing & Communicatie, Legal, Insurance en HR, Control, Business Support/Allround assistent vind je hieronder de terugkoppeling in quotes en via padlets.

Afbeelding

Het enthousiasme van de MBO-er
26 januari 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘De bereidheid om zaken aan te pakken, daar zit de kracht van de MBO-er’

Op maandag 4 en dinsdag 5 januari is het B&A collega constructief van start gegaan met haar praktijkinstellingen. Tijdens deze dagen is het grofontwerp van het nieuwe onderwijs voorgelegd aan onze samenwerkingspartners, de bedrijven en organisaties met wie we nauw samenwerken. Met de feedback werken het ontwikkelteam en de docenten toe naar het fijnontwerp: het onderwijs zoals het in 2022 gegeven gaat worden. Hieronder vind je de terugkoppeling van docenten Doret Merckens en Tiffany Andijk over de uitstroomrichting Junior Accountmanager.

Afbeelding

Kelly Augustijn, HR-manager bij Morgana
26 januari 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘De angst om te falen is bij studenten soms groter dan de wil om te winnen’

Kelly Augustijn, HR-manager bij Morgana, specialist in slaapoplossingen, nam deel aan de co-creatie bijeenkomst van het B&A college in Amersfoort, uitstroomrichting Financieel. ‘We zien dat het werk binnen het domein financieel erg aan verandering onderhevig is, wat impact heeft op het profiel van de ‘Administratief medewerker’. Daarnaast zijn wij met onze organisatie aan het opschalen en aan het kijken naar het automatiseren van onze financiële processen. De werkzaamheden verschuiven nu meer richting ‘business intelligence’: analyseren, interpreteren en communiceren over data.

Afbeelding

Jack Cleven, docent en onderwijsontwikkelaar bij Logistiek B&A
26 januari 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Vanuit mijn jarenlange ervaring in de Logistiek laat ik studenten kennismaken met het vak’

Docent, ontwikkelaar en voormalig Manager/Directeur in de Logistiek, Jack Cleven, licht in dit interview de onderwijsvernieuwingen binnen uitstroomrichting Logistiek toe: ‘Nu komen we, school en praktijk, pas tijdens de stage erachter of een student geschikt is als bijvoorbeeld supervisor. Als de conclusie is dat hij geen skills heeft voor leidinggeven, dan is het niet meer mogelijk om van studierichting te veranderen, dan moet hij eerst de opleiding voltooien alvorens hij weer een andere richting op niveau 4 kan gaan volgen. Dit kan met modulair onderwijs voorkomen worden.

Afbeelding

Werkveldbijeenkomst Welzijn voor Onderwijsassistent
22 januari 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘Mooi aan het vak Onderwijsassistent is dat je deze passend kunt maken aan de behoefte van de groep’

Woensdag 13 januari kwamen zeven onderwijsinstellingen bijeen met de onderwijsontwikkelaars van Welzijn Amersfoort en Utrecht. Doel van de bijeenkomst was verdieping op te halen bij deze strategische partners op de beroepsthema’s binnen het vernieuwde onderwijs voor de opleiding tot Onderwijsassistent (OA). Belangrijke thema’s die aan bod kwamen, waren: Passend onderwijzen, didactische vaardigheden en het ontwikkelingsgericht begeleiden van de student richting Onderwijsassistent.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: