Nieuwsoverzicht

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heeft u een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Twitter

Praat met ons mee via ons twitteraccount

Afbeelding

Leven lang ontwikkelen in de zorg
7 januari 2021
Bedrijfsopleidingen
ROC Midden Nederland

Leven lang ontwikkelen in de zorg

Als je het hebt over ‘een leven lang ontwikkelen’ dan bedoelen we het bijhouden van de ontwikkelingen in het vak, en nieuwe en aangepaste beroepen. Maar een leven lang ontwikkelen gaat ook over

Afbeelding

Co creatie werkveld Amersfoort: student persona
14 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Als ik van een student verwacht kwetsbaarheid te laten zien, zal ik dat zelf ook moeten laten zien.’

Op 10 december kwamen de praktijkinstellingen van het Gezondheidszorg College digitaal bijeen om met elkaar in co-creatie het onderwijs vorm te geven. ‘Om die betrouwbare en innovatieve onderwijspartner te kunnen zijn, heeft het College de praktijk nodig om samen scherp te blijven en de zorgmedewerker van de toekomst op te kunnen leiden. In het vernieuwde zorgonderwijs ontwikkelen we modules, de beroepsthema’s, waarmee we deelnemers kunnen laten versnellen.

Afbeelding

Mind your Step: samenwerking Philadelphia, Beweging 3.0 & Meander
9 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Mind your Step’, vliegwiel voor een leven lang ontwikkelen’

De tekorten in de zorg groeien gestaag. Tegelijkertijd is het noodzaak dat we werkzoekenden uit andere sectoren toekomstbestendig kunnen begeleiden in hun overstap naar de zorg. Hiertoe heeft het Gezondheidszorg College Amersfoort van ROC Midden Nederland de handen ineengeslagen met Meander Medisch Centrum, Philadelphia en Beweging 3.0 in het project ‘Mind Your Step.’ Gericht op de duurzame inzet van onze huidige en toekomstige zorgprofessionals. ‘Wij, zorginstellingen en ROC Midden Nederland, zijn van mening dat het MBO een belangrijke sleutel is tot een leven lang ontwikkelen.

Afbeelding

Ditty Ravoo, Margreet Pasman en Romana Koenen, betrokkenen bij de leerafdeling
30 november 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘De leerafdeling geeft impuls aan kwaliteit en innovatie en levert meer aandacht op voor onze bewoner’

Zorgorganisatie Careyn is per september 2020 gestart met een leerafdeling op locatie Swellengrebel. Praktijkopleiders Romana Koenen en Ditty Ravoo vertellen over het doel en de effecten van de leerafdeling en hoe Careyn zo toekomstbestendig inspeelt op de duurzame inzet van collega’s. Docente van het ROC Midden Nederland Margreet Pasman is er wekelijks aanwezig, geeft de studenten feedback en is linking-pin tussen de praktijkinstelling en school. ‘Dit zorgt ervoor dat praktijk en theorie samenkomen en het contact laagdrempelig is, dit werkt erg fijn!’

Afbeelding

Samen werken aan succes - nieuwe associate degree-opleidingen in Amersfoor
19 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College
Welzijn College

Samen werken aan succes

Bij ROC Midden Nederland is het onze drive om studenten succesvol te laten zijn. We gaan intensief samenwerken met de Hogeschool Utrecht aan nieuwe associate degree-opleidingen. Dat past ons als een jas. Zo kunnen we zorgen voor aantrekkelijke, doorlopende leerlijnen voor onze studenten en dragen we bij aan succesvolle mbo-hbo-loopbanen.

Afbeelding

Carla de With met haar cliënte
12 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Tijdens de intake kreeg ik meteen een indicatie van de vakken en tijd: binnen een half jaar mijn diploma!’

Wat doe je als je geboren bent met een hart dat klopt voor de zorg, je in je carrière een dijk aan zorgervaring hebt opgebouwd, maar daarvoor nog nooit een diploma hebt behaald? In dit gesprek vertelt Carla de With (King Arthur Groep) over haar voorgeschiedenis, hoe ze terecht kwam bij ROC Midden Nederland en hoe ze nu in haar EVC-traject binnen een half jaar tot een jaar haar persoonlijke leerdoel behaalt: het diploma voor Verzorgende Individuele Gezondheid / Begeleider Maatschappelijke Zorg. 'Ik bepaal wanneer ik leer en hoe ik leer.'

Afbeelding

Margreet Pasman, intaker bij Opleiden op maat
10 juli 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Bij Opleiden op Maat is het uitgangspunt welke werkervaring iemand meeneemt’

Aan het woord is oud-verpleegkundige en studentcoach Margreet Pasman. Margreet is als ‘intaker’ betrokken bij de pilot waarin het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland na de zomervakantie van start gaat. Dan start een unieke lesgroep die, na de intake met Margreet, een persoonlijk opleidingsadvies krijgt. Aan de hand van de persoonlijke leerroute worden de deelnemers het komende jaar opgeleid tot bijvoorbeeld gediplomeerd VIG-er, verpleegkundige of voor mbo-certificaten of een leereenheid.

Afbeelding

Dorine Kilian, docente in het vernieuwde zorgonderwijs
1 oktober 2019
Gezondheidszorg College
ROC Midden Nederland

‘Studenten worden meer uitgedaagd zelf na te denken over wat ze willen bereiken’

‘Ik vind het super dat dit nieuwe onderwijs er nu is: studenten gaan, meer dan voorheen, zelfstandig aan de slag. Ze vinden het te gek dat ze zelf hun inloopcolleges kunnen kiezen en online tests kunnen maken. De casuïstiek komt, anders dan voorheen, regelrecht uit de praktijk. Mijn rol is dat ik studenten help met het uitzoeken van de informatie die zij nodig hebben om te begrijpen wat er gebeurt én om te bepalen welke zorg nodig is. En waar ze grenzen moeten stellen bij de uitvoering. Het voordeel is dat de studenten zelfredzamer worden in het oplossen van problemen.’

Afbeelding

Esther van de Broek, studente Verpleegkunde Ziekenhuis UMCU
1 oktober 2019
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘School sluit nu naadloos aan op wat ik in het ziekenhuis tegenkom’

Studente en zorgprofessional Esther van den Broek bevindt zich in het derde jaar van de BBL-opleiding tot MBO-verpleegkundige Ziekenhuis. Zo werkt zij drie dagen in de week bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en volgt zij een dag les bij het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland. Dit jaar gaat ook voor haar het vernieuwde zorgonderwijs in. Over haar ervaringen met Opleiden op Maat, levensechte casuïstiek en de online leeromgeving vertelt zij in dit interview.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: