Nieuwsoverzicht

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heeft u een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Twitter

Praat met ons mee via ons twitteraccount

Afbeelding

Werkveldbijeenkomst Welzijn voor Onderwijsassistent
22 januari 2021
ROC Midden Nederland
Welzijn College

‘Mooi aan het vak Onderwijsassistent is dat je deze passend kunt maken aan de behoefte van de groep’

Woensdag 13 januari kwamen zeven onderwijsinstellingen bijeen met de onderwijsontwikkelaars van Welzijn Amersfoort en Utrecht. Doel van de bijeenkomst was verdieping op te halen bij deze strategische partners op de beroepsthema’s binnen het vernieuwde onderwijs voor de opleiding tot Onderwijsassistent (OA). Belangrijke thema’s die aan bod kwamen, waren: Passend onderwijzen, didactische vaardigheden en het ontwikkelingsgericht begeleiden van de student richting Onderwijsassistent.

Afbeelding

Samenwerken voor BPV-eindopdrachten in de praktijk
20 januari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Verbinding school en praktijk essentieel voor optimale afronding eindopdrachten in de praktijk’

Het Gezondheidszorgcollege trapt 2021 af met een constructieve bijeenkomst met haar praktijkinstellingen. Ruim 65 praktijkopleiders en werkbegeleiders van de samenwerkingspartners kwamen digitaal bijeen rond het onderwerp: hoe komen we met elkaar tot een optimale afronding van de eindopdrachten door de student in de praktijk? Hoe ziet de rol van praktijkopleider en werkbegeleider eruit in Opleiden op maat? Tijdens de bijeenkomst zijn de vooraf ingediende vragen van de deelnemers behandeld door het BPV-team.

Afbeelding

Studenten rocmn krijgen prikles
11 januari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Studenten ROC Midden Nederland staan klaar om te vaccineren

Sinds deze week krijgen al onze studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Verzorging en Doktersassistent van het Gezondheidszorg College (zowel Utrecht als Amersfoort) vaccinatieles. ​Met deze 'priklessen' willen we klaar zijn voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht wanneer er een beroep op ons wordt gedaan. Deze vorm van relevant en actueel onderwijs trok veel aandacht van de landelijke en regionale media!

Afbeelding

Campus in actie
21 december 2020
ROC Midden Nederland

Campus in actie!

Ieder jaar werken alle studenten en docenten van de Campus Amersfoort samen aan een goede doelenactie in december. In dit bijzondere jaar geven we daar een hele persoonlijke draai aan. Er is geen geld opgehaald, maar tijd geïnvesteerd. Bewoners van in totaal 18 verzorgings- en verpleeghuizen - in en om Amersfoort - ontvangen een persoonlijke kerstwens van onze studenten. Want niemand mag met deze kerst alleen zijn.

Afbeelding

Co creatie werkveld Amersfoort: student persona
14 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Als ik van een student verwacht kwetsbaarheid te laten zien, zal ik dat zelf ook moeten laten zien.’

Op 10 december kwamen de praktijkinstellingen van het Gezondheidszorg College digitaal bijeen om met elkaar in co-creatie het onderwijs vorm te geven. ‘Om die betrouwbare en innovatieve onderwijspartner te kunnen zijn, heeft het College de praktijk nodig om samen scherp te blijven en de zorgmedewerker van de toekomst op te kunnen leiden. In het vernieuwde zorgonderwijs ontwikkelen we modules, de beroepsthema’s, waarmee we deelnemers kunnen laten versnellen.

Afbeelding

Sifrah en Hülya, onderwijsontwikkelaars en docenten bij B&A
10 december 2020
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

'De student wordt gezien, ontdekt eigen talent én heeft zelf sturing. Dát is waar we het voor doen’

Bij het ontwikkelen van maatwerk binnen de Business Support opleiding van het B&A College van ROC Midden Nederland zijn docenten en onderwijsontwikkelaars, Hülya Kulaksiz en Sifrah Schipper, betrokken. Vorig jaar hebben zij dit intensieve ontwikkeltraject overgenomen van twee collega’s. Doel was: het leveren van maatwerk. Het resultaat? ‘De student krijgt meer vrijheid: hij bepaalt zelf hoe lang hij aan een vak werkt en plant dat ook zelf in. In het ontwikkelproces hebben we de focus gelegd op wat de student in de praktijk tegenkomt. Daar sluiten we met dit maatwerk op aan.

Afbeelding

Mind your Step: samenwerking Philadelphia, Beweging 3.0 & Meander
9 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘Mind your Step’, vliegwiel voor een leven lang ontwikkelen’

De tekorten in de zorg groeien gestaag. Tegelijkertijd is het noodzaak dat we werkzoekenden uit andere sectoren toekomstbestendig kunnen begeleiden in hun overstap naar de zorg. Hiertoe heeft het Gezondheidszorg College Amersfoort van ROC Midden Nederland de handen ineengeslagen met Meander Medisch Centrum, Philadelphia en Beweging 3.0 in het project ‘Mind Your Step.’ Gericht op de duurzame inzet van onze huidige en toekomstige zorgprofessionals. ‘Wij, zorginstellingen en ROC Midden Nederland, zijn van mening dat het MBO een belangrijke sleutel is tot een leven lang ontwikkelen.

Afbeelding

opdrachtgevers module ict
7 december 2020
ROC Midden Nederland
ICT College

VO leerlingen bouwen weerstation en programmeren zorgrobot in module bij ROCMN

Eind november hadden 22 VO-leerlingen van Minkema, Oosterlicht, Kalsbeek en Cals een gesprek met hun opdrachtgever. De leerlingen gaan in projectgroepjes aan de slag met het bouwen van een weerstation of het programmeren van een zorgrobot die ingezet kan worden in een zorginstelling. Gerda van Wijngaarden (ROCMN) is de opdrachtgever voor de zorginstelling en Peter Brouwer (ROCMN) wil meer zicht hebben op de klimaatomstandigheden in zijn gebouw. In de komende weken voeren de VO-leerlingen de projecten uit bij het ICT college op de Tech Campus.

Afbeelding

Leerlingen VO druk bezig met hack opdracht
7 december 2020
ROC Midden Nederland
ICT College

Leerlingen VO leren verantwoord hacken op het ICT College

Na diverse weken van voorbereiden op de eindopdracht was het eindelijk zover. De leerlingen van omliggende vmbo-scholen, die deelnemen aan de module “ICT projecten VO”, zetten in teamverband hun skills en vaardigheden in om de website van IDB te hacken. Diverse Path Traversal en SQL Injection aanvallen worden gericht op de website om zo achter bruikbare informatie te komen.

De opdracht bestaat uit een drietal onderdelen:

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: