Samenwerking Hogeschool Utrecht

Gebouw Hogeschool Utrecht

Bij ROC Midden Nederland is het onze drive om studenten succesvol te laten zijn. We werken daarvoor samen met partners in de regio aan onderwijs dat past bij de ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Eén van onze partners is Hogeschool Utrecht (HU).

We geloven in het versterken van de verbinding tussen mbo en hbo in onze regio. Daarom werken we intensief samen met de HU aan o.a. nieuwe associate degree (ad)-opleidingen in Amersfoort. 

De samenwerking krijgt onder meer vorm door detachering van mbo-docenten naar het ontwikkelteam van AD-opleidingen. Dat verbetert de aansluiting tussen ROCMN en ad-opleidingen bij HU. Door de overgang van mbo naar hbo ad te versoepelen, dragen we bij aan het succes van onze studenten op het hbo. 

Tegelijkertijd breiden we ons aanbod aan mhbo-opleidingen uit. Mhbo-opleidingen zijn tweejarige mbo-opleidingen op niveau 4 waarmee studenten sneller en beter voorbereidt doorstromen naar het hbo. Er worden doorstroommodules ontwikkeld in samenwerking met de ad-opleiding Sales & Accountmanager van de HU en de ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional van de Marnix Academie. Met deze doorstroommodules kunnen studenten met voldoende resultaat een half jaar vrijstelling krijgen bij de hiervoor genoemde ad-opleidingen.

Bekijk hier ons mhbo-aanbod bij het Business & Administration College en het Welzijn College. 

Wat is een associate degree?
Een associate degree (ad) is een tweejarige hbo-opleiding met een praktijkgerichte opzet. De ad is vooral aantrekkelijk voor mbo’ers die een korte hbo-opleiding willen volgen. Ook voor werkenden zijn ad’s interessante opties om aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te blijven werken. De ad’s sluiten aan op vragen uit de regio naar medewerkers met een opleidingsniveau tussen mbo en hbo.

13 mei 2022
ROC Midden Nederland
Business & Administration College
Welzijn College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: