Onderwijsinspectie geeft ROC Midden Nederland goede beoordeling

Onderwijsinspectie geeft ROC Midden Nederland goede beoordeling

In het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie wordt ROC Midden Nederland  goed beoordeeld. De onderwijsinspectie onderzocht onder meer of de sturing op de kwaliteit van het onderwijs door het bestuur op orde is.  

De inspectie constateert dat het bestuur effectief stuurt op onderwijskwaliteit door in te zetten op passend onderwijzen en een veilig en stimulerend leerklimaat. Het bestuur is goed op de hoogte van wat er speelt binnen de instelling. De strategische visie is verankerd in alle lagen van de organisatie. 

Positief leerklimaat 
Medewerkers en studenten ervaren een positief en stimulerend leerklimaat waar voor ieder ruimte is om te leren en zich te ontwikkelen. Zowel docenten als studenten ervaren dat het bestuur naar hen luistert. Daardoor is er betrokkenheid, bevlogenheid en draagvlak voor de visie en het beleid. 

Studenten voelen zich welkom en ervaren ruimte om zichzelf te zijn. Het bestuur vindt dit een belangrijk thema en stuurt hier ook op.  

Regionale verankering
De inspectie geeft terug dat er een goede (ver)binding is met de regio. ROC Midden Nederland werkt nauw samen met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen en is daardoor in staat om toekomstgericht en innovatief onderwijs te ontwikkelen.  

Enorm trots 
In een reactie op het rapport, zegt Johan Spronk, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland: ‘Dat we zo’n goede beoordeling krijgen die maar weinig mbo-scholen ten deel valt, maakt me enorm trots. Zo’n mooi resultaat komt enkel en alleen voor rekening van onze collega’s die zich dagelijks inzetten voor kwalitatief onderwijs voor onze studenten, de makers van de samenleving!’ 

 

7 februari 2023
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: