Over ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 23.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en mbo voor professionals met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Samen werken aan succes

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict.

Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

De Vonk van ROC Midden Nederland

Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie bestaat uit bouwstenen die we als ROC Midden Nederland belangrijk vinden. Het geeft richting en handvatten voor de onderwijsontwikkeling. De visie verbindt onze huidige strategie (Succes 2022) en theoretische inzichten over goed mbo-onderwijs in de dagelijkse praktijk in de colleges. Het document dient als leidraad voor onze mbo-colleges. Zo geven we gezamenlijk als ROC Midden Nederland integraal richting aan toekomstbestendig onderwijs. 

Bestuursinformatie

Maak kennis met ons bestuur en de directeuren. Wilt u contact opnemen, dan vindt u hier ook de contactgegevens. 

Jaarbeeld en jaarverslagen

Wilt u weten hoe 2021 er voor ROC Midden Nederland heeft uitgezien? Bekijk het jaarbeeld 2021. We bedanken al onze studenten, medewerkers, praktijkopleiders, ondernemers en partners voor dit bijzondere en uitdagende jaar.

Eerdere jaarverslagen vindt u hier.

Vitaliteitslab

In het Vitaliteitslab in Utrecht kunnen studenten, docenten, bewoners en bedrijven meer leren over gezondheid. Wat is dat eigenlijk, gezond zijn? Voor de een is dit niet-ziek zijn, voor de ander gelukkig zijn, weer een ander vindt dat gezondheid alles te maken heeft met je fit en vitaal voelen. In het Vitaliteitslab leer je aan de hand van het concept Positieve Gezondheid alles over dit begrip. 

Studenten mbo in het vitaliteitslab Utrecht

Future Care Labs

ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld. Dit zijn drie Labs: het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in de Labs plaatsen we zorgtechnologie in het DNA van onze zorg- en welzijnsopleidingen. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg- en welzijnsprofessionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologieën. Lees verder

Studenten mbo in het future care lab

Gezonde school

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is. Het draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten. Op de thema's Voeding en Bewegen en Sport heeft ROC Midden Nederland het vignet Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Lees meer ...

Gezonde school

Network for the Advancement of Vocational Education in Europe

ROC Midden Nederland is initiator van dit samenwerkingsverband van grote, internationaal ervaren, partners in Italië, Spanje en Finland. Samen proberen de NAVE2 partners de internationale mobiliteit van studenten en docenten onderling te vergroten en vooral ook de kwaliteit van de mobiliteiten te versterken.

NAVE2

UNESCO

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. De vier UNESCO-thema’s zijn: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

UNESCO

Erasmus VET Mobility Charter

In 2017 werd de VET Mobility charter toegekend aan ROC Midden Nederland voor de duur van het Erasmus Plus programma tot 2020. De Charter is het kwaliteitskeurmerk dat mbo-instellingen krijgen toegekend wanneer zij over een bewezen kwaliteit beschikken en wanneer zij internationalisering in de brede zin hebben ingebed in hun onderwijsbeleid. De kwaliteit van een internationale mobiliteit wordt medebepaald door een goede voorbereiding en begeleiding. Instellingen met een VET Mobility Charter worden gemonitord op kwaliteit.

VET