Over ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 2.000 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 20.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 12 mbo-colleges, VAVO Lyceum en mbo voor professionals met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

De Makers van de Samenleving

Bij ons maak je al tijdens je studie impact op je eigen stad, dorp, wijk en omgeving. Wij bieden je de ruimte om een vak te leren en geven je daarnaast -in een veilige en stimulerende leeromgeving - de gelegenheid om jezelf en de maatschappij beter te leren kennen. Zodat je daar je eigen plek in kunt vinden: als werknemer of ondernemer, als kritisch burger, maar vooral als mens met oog voor je omgeving. Of je nu net van de middelbare school komt, al een tijdje werkt en extra kennis op wil doen of je als professional wil heroriënteren op de arbeidsmarkt: jij bent welkom bij ROC Midden Nederland.

Levensecht leren
Leren doe je bij ons niet alleen in de klas, maar juist daarbuiten. We dagen je al tijdens je studie uit om impact te maken op je eigen omgeving. Veel van onze studenten zetten zich tijdens hun studie in voor maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, laaggeletterdheid en gezondheid. Zo leer je tijdens je studie niet alleen een vak, maar zet je ook je eerste stappen op weg naar een plek in de maatschappij.

Persoonlijke talentontwikkeling
De meeste (jonge) mensen hebben geen idee wat ze willen worden als ze zich bij ons voor een studie aanmelden. Misschien jij ook niet. Als school zijn wij als geen ander in staat jouw talent te herkennen en je te stimuleren dat talent in te zetten.

Maatschappelijke waarde
Door je in te zetten voor je omgeving voeg je waarde toe. Zo kun je iets betekenen voor laaggeletterden in Kanaleneiland, kinderen in Overvecht, de duurzaamheidsambities van de gemeente Nieuwegein, ondernemers in Amersfoort. Wat jij doet, doet ertoe.

Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie bestaat uit bouwstenen die we als ROC Midden Nederland belangrijk vinden. Het geeft richting en handvatten voor de onderwijsontwikkeling. De visie verbindt onze strategie en theoretische inzichten over goed mbo-onderwijs in de dagelijkse praktijk in de colleges. Het document dient als leidraad voor onze mbo-colleges. Zo geven we gezamenlijk richting aan toekomstbestendig onderwijs. 

Extra begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat alle studenten onderwijs krijgen dat bij hen past en dat zij begeleid worden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als onze studenten behoefte hebben aan extra begeleiding dan bekijken we samen hoe we dat kunnen organiseren. 
Lees meer over onze begeleiding.

Bestuursinformatie

Maak kennis met ons bestuur en de directeuren. Wilt u contact opnemen, dan vindt u hier ook de contactgegevens. 

Jaarbeeld en jaarverslagen

Wilt u weten hoe 2021 er voor ROC Midden Nederland heeft uitgezien? Bekijk het jaarbeeld 2022. We bedanken al onze studenten, medewerkers, praktijkopleiders, ondernemers en partners voor dit bijzondere en uitdagende jaar.

Eerdere jaarverslagen

Medezeggenschap studenten

We vinden het belangrijk dat onze studenten meedoen en meedenken om de school en het onderwijs beter te maken. Er is een Centrale Studentenraad die de belangen van onze studenten vertegenwoordigt. En elk college heeft een eigen studentenraad. Deze ‘raden’ hebben veel rechten, plichten en bevoegdheden. Ze mogen de leermiddelenlijsten goedkeuren, hebben instemrecht op de hoofdlijnen van de begroting, de klachtenregeling en het studentstatuut. Daarnaast mogen ze advies geven over beëindigen en beginnen van opleidingen. Al deze rechten en plichten staan in het Medezeggenschapsreglement.

Centrale studentenraad

Leren in labs

In het Vitaliteitslab in Utrecht kunnen studenten, docenten, bewoners en bedrijven meer leren over gezondheid. In dit lab leer je aan de hand van het concept Positieve Gezondheid alles over dit begrip. 

Op onze locatie Vondellaan in Utrecht vind je de Future Care Labs. Dit zijn drie Labs: het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in deze labs plaatsen we zorgtechnologie in het DNA van onze zorg- en welzijnsopleidingen. In de Labs kunnen naast studenten ook zorg- en welzijnsprofessionals terecht. Lees verder

Studenten mbo in het vitaliteitslab Utrecht

Gezonde school

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is. Dat draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten. Op de thema's Voeding en Bewegen en Sport heeft ROC Midden Nederland het vignet Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Lees meer

Gezonde school

UNESCO

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. Alle scholen besteden aandacht aan tenminste 3 van de 4 UNESCO-thema’s. Deze thema’s zijn: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

UNESCO