Gezonde school

Op de thema's Voeding en Bewegen en Sport heeft ROC Midden Nederland het vignet Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Hierbij gaat het om verschillende gezondheidsthema's:

 • Voeding 
 • Bewegen en sport
 • Roken, alcohol, drugs en gehoorschade
 • Relaties en seksualiteit
 • Psychosociaal welbevinden
 • Fysieke veiligheid
 • Binnenmilieu
 • Mediawijsheid (onderdeel van de vignetten Psychosociaal welbevinden en Relaties en seksualiteit)

De gezonde schoolkantine

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is. Het draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten. We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de studenten over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Ook hiervoor hebben we het vignet Gezonde School in ons bezit.

Wij besteden binnen burgerschap (educatie) aandacht aan gezonde voeding in de lessen onder andere door het lespakket Vitaal mbo. Onze gezonde schoolkantine (omgeving) voldoet aan de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur (signalering) rond vragen en problemen over voeding en gewicht.

Gezonde school

Richtlijnen Gezonde Kantine

Wij voldoen sinds 2016 aan de nieuwe richtlijnen Gezondere Kantines.  Het uitgangspunt van de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines is dat de hele kantine 'gezond' uitstraalt. Dat betekent dat het erom gaat dat het aandeel betere-keuzeproducten een heel duidelijke hoofdrol heeft en het grootste deel van de ruimte in de kantine in neemt. De betere keuze zie je ook terug op (reclame)posters en –borden en andere uitingen in de kantine en op automaten.

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de 'Kantinescan' en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Vignet Gezonde school
Onze studenten en medewerkers kunnen eenvoudig zelf water tappen bij een watertappunt in de kantine.

In de Richtlijnen Gezondere Kantines zijn er voor scholen de niveaus Zilver en Goud. Hoe edeler het metaal, hoe gezonder het aanbod en de uitstraling zijn. ROC Midden Nederland zorgt er in samenwerking met Zo-vital voor dat we op alle locaties Zilver scoren; op de balie minimaal Goud scoren en samen met de automaten gemiddeld zilver. 
Zilver:

 • verleiden tot de betere keuze 
 • Er wordt groente of fruit aangeboden
 • Het zichtbare aandeel betere- keuzeproducten is in ruime meerderheid aanwezig
 • Minimaal 60% van het aanbod bestaat uit betere- keuzeproducten
 • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

Op de website van het Voedingscentrum vind je meer informatie en alle ins en outs over de Gezonde Schoolkantine.

Heb je vragen over het vignet gezonde school, sport en bewegen of de gezonde schoolkantine bij ROC Midden Nederland, stuur je vraag naar Bas van den Brand (Sport en bewegen en de Gezonde School) of David Steneker (Gezonde schoolkantine).