Nieuwsoverzicht

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heeft u een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Twitter

Praat met ons mee via ons twitteraccount

Afbeelding

Winnende team van René Krebber met Open Monumenten Dag
12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Deze jongeren hebben een uitstekende prestatie geleverd’

‘We heten jullie van harte welkom en willen de ondernemers hartelijk bedanken voor deze intensieve en fijne samenwerking!,’ aldus onderwijsontwikkelaar Maurice Vliegen bij de afsluiting van de alternatieve stageperiode. ‘Vijf maanden geleden zijn we begonnen en we hadden niet verwacht dat zoveel ondernemers mee zouden doen. Heel veel dank ook voor de coaching en begeleiding die de studenten hebben ontvangen.’ In het imposante Afas gebouw in Leusden zijn de 140 studenten en 10 ondernemers bijeen om de alternatieve stageperiode af te ronden.

Afbeelding

Stagelopen bij B&A Amersfoort
12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Van buiten naar binnen ontwikkelen’

Dit studiejaar is het B&A College Amersfoort gestart met het vernieuwen van het onderwijs tot flexibel onderwijs. Hierin heeft de student keuzevrijheid en staat de beroepspraktijk centraal, zowel op school als tijdens stage. Tijdens het vernieuwen van het onderwijs zijn en worden verschillende werkveldsessies met partners vanuit de verschillende uitstroomrichtingen georganiseerd. Met de opbrengsten gaan we het komende studiejaar verder in om zo co-creatie het onderwijs vorm te geven.

Afbeelding

Studenten op stage
12 juli 2021
ROC Midden Nederland
Business & Administration College

‘Pilot digitalisering in zakelijke dienstverlening in de maak’

Vanaf studiejaar 2022 gaat het B&A College in Amersfoort onderwijs aanbieden waarin het beroepsthema centraal staat. Deze beroepsthema’s worden in samenwerking met en vanuit de behoefte van het werkveld het komend jaar verder ontwikkeld. Als voorproef hierop gaat vanaf september een aantal pilots draaien: digitalisering, beroepsthema’s voor Business Services en het betrekken van het werkveld.

Afbeelding

Hackaton ICT College
8 juli 2021
ROC Midden Nederland
ICT College

Geslaagde Hackathon voor studenten Software Developer

Op het ICT College is twee jaar terug al een hackathon gehouden met veel positieve reacties. Afgelopen jaar kon dit vanwege Corona helaas niet. Dankzij de versoepelingen was het aan het einde van dit schooljaar gelukkig wel weer mogelijk om een hackathon op school te organiseren. Eerste- en tweedejaars studenten van de opleiding Software Developer waren er op woensdag 7 juli om 8:00 uur al vroeg bij en werkten door tot in de late uurtjes.

Afbeelding

Studenten keuzedeel BIM
8 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Tech College

Keuzedeel BIM opnieuw groot succes: studenten ontwerpen samen droomhuis

Stel je volgt 6 weken lang online; achter je eigen laptop, het keuzedeel interactief ontwerpen met BIM. Met een team van 3 nog onbekende studenten van andere opleidingen ontwerp en teken je het huis van je dromen en werk je samen in the cloud. Elk teamlid heeft zijn eigen expertise en een eigen rol. En dan moet je opeens samen, op school, een oplevering van het virtuele BIM-model geven om het keuzedeel af te sluiten. Dit overkwam ruim 60 studenten van de Tech Campus. Zij volgen allen een BOL 4 opleiding in de richting Bouwkunde, Technicus Engineering of Elektrotechniek.

Afbeelding

Cecile Swennenhuis
6 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bedrijfsopleidingen

Opleiding Praktijkopleider / Leercoach

"Een praktijkopleider coacht niet alleen de werkbegeleiders binnen een bedrijf, maar zorgt ook voor het opleidingsbeleid van de organisatie en uitvoering van opleidingen in het werkveld. Hoeveel bbl-studenten willen we? Hoeveel bol? Hoeveel zij-instroom? Welke nieuwe medewerkers moeten ingewerkt worden? Al deze opleidingsprocessen coördineren, dat hoort erbij." Aan het woord is Cecile Swennenhuis, docent van de opleiding en organisator en bewaker van de opleidingsprocessen.

Afbeelding

Mark van Gils en Daphne van Lunzen
5 juli 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

‘We zien niet alleen vakinhoudelijk groei, maar ook op persoonlijk gebied’

In september 2021 start het vernieuwde zorgonderwijs bij het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland in Amersfoort. Hoe de organisatie zich hierop voorbereidt, vertellen docenten Daphne van Lunzen en Mark van Gils aan de hand van de pilot die zij zijn gestart met een BBL-groep. ‘Voorheen gaf ik een vak en doorliep ik een vast programma richting een toets en nu werk ik met mijn klas toe naar de complexe eindopdracht’, vertelt Mark over zijn rol. Ben je benieuwd naar dit vernieuwde zorgonderwijs en wil je weten wat het student én docent oplevert?

Afbeelding

studenten presenteren energiebesparende adviezen
5 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College

Studenten ROC Midden Nederland verduurzamen eigen schoolgebouw

Gemeente Nieuwegein ziet toekomst in werken met mbo’ers

Tijdens de finale van een Duurzaamheid- en Energie Challenge, die op de Tech Campus in Nieuwegein is gehouden, bleek dat de gemeente Nieuwegein het wel ziet zitten om plannen te maken om meer samen te werken bij het renoveren van gebouwen in de stad. Zo’n samenwerking is precies wat Johan Spronk voor ogen had toen hij twee jaar geleden aantrad als voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland.

Afbeelding

Meer zorgkeien in de wijk
5 juli 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Meer zorgkeien in de wijk!

Wat een mooie uitkomst van het project Wijkkijk – dat we samen deden met partners Buurtzorg Nederland en Beweging 3.0 in de regio Amersfoort. Onze studenten Verpleegkunde zijn enthousiaster geworden over het werken als wijkverpleegkundige. Bovendien heeft bijna 40% van de studenten die stage liepen in de wijk inmiddels daadwerkelijk een baan in de wijk!

Afbeelding

Studenten ICT
5 juli 2021
ROC Midden Nederland
ICT College

Studenten ICT College bouwen mobile first website voor studenten Nimeto

Tweedejaars studenten van de opleiding Software Developer zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met de bouw van een mobile first website voor een start-up van Nimeto studenten. In het kader van levensecht leren werken studenten, van het ICT College op de Tech Campus in Nieuwegein, zoveel mogelijk aan opdrachten van echte klanten. In dit geval zijn dat studenten van Nimeto, die tijdelijk gehuisvest zijn in hetzelfde schoolgebouw.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: