Instroom nieuwe studenten

We heten elke leerling die zich bij ons aanmeldt van harte welkom en zorgen ervoor dat ze snel op de juiste opleiding en het juiste niveau worden geplaatst. Ons instroombeleid gaat uit van de wettelijke vooropleidingseisen; er worden geen aanvullende eisen (meer) gesteld, tenzij het selectieopleidingen betreft. Het is aan de leerling om zijn of haar opleidingsrichting te kiezen. Lukt dit om bepaalde redenen niet, dan zorgen we dat wij de leerling goed begeleiden naar de best passende opleiding. 

Aanmelden en kennismaken

Leerlingen kunnen zich online aanmelden voor een opleiding. We vragen dan ook meteen om het digitaal doorstroomdossier.
Na de aanmelding volgt direct een digitale bevestiging en binnen een week een uitnodiging voor een kennismaking. Kennismaken doen we tijdens kennismakingsbijeenkomsten en/of kennismakingsgesprekken. Ouders zijn daarbij ook van harte welkom.

Bij opleidingen op niveau 3 en 4 volgt meestal eerst een kennismakingsbijeenkomst. Wil de student dan nog graag een gesprek, bijvoorbeeld omdat er nog twijfel is over de studiekeuze of omdat er extra begeleiding nodig is, dan plannen we nog een gesprek.

Bij aanmeldingen voor opleidingen op niveau 2 volgt bijna altijd een gesprek (maar soms ook een bijeenkomst). Bij entreeopleidingen starten we altijd met een kennismakingsgesprek.

Voor sommige opleidingen geldt een quotum. Dat betekent dat als het maximum aantal studenten is bereikt, er alleen nog aangemeld kan worden voor de reservelijst. Dit zijn onze zogenaamde quotumopleidingen. 


Toelatingsonderzoek voor studenten die niet voldoen aan de diplomavoorwaarden

Heeft een leerling geen vo-diploma behaald, dan verwijzen we de leerling terug naar het vo. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de leerling eerst een vmbo-diploma haalt en daarna op een passend niveau instroomt. Alleen bij hoge uitzondering komt een leerling in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. In de notitie Instroombeleid Welkom (onderaan deze pagina) leest u alles over het toelatingsonderzoek. Dit onderzoek is overigens niet bedoeld voor leerlingen die hoger willen instromen dan op basis van hun diploma passend is.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Stel uw vraag dan via decanen@rocmn.nl

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: