Contactpersonen Beroepskolom

We werken graag samen met het voortgezet onderwijs om de overstap van vmbo naar mbo zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u interesse in een samenwerking op het gebied van LOB, denk aan peer supportprojecten, workshops, presentaties tijdens mentorlessen, rondleidingen, mentoren bezoeken, etc.? Of heeft u een andere vraag over inhoudelijke samenwerking met een van onze colleges (in kader van keuzevakken, facilitaire zaken of andere inhoudelijke samenwerking)?

Onze contactpersonen vmbo-mbo-hbo helpen graag. Wij informeren u over de mogelijkheden per college en brengen u in contact met de juiste collega's binnen ROC Midden Nederland.

Noordwest-Utrecht en Utrecht Stad

Ineke de Korte
T: 06 51 42 14 12
E: i.dekorte@rocmn.nl

Zuidoost-Utrecht

Mireille Aalfs
T: 06 34 94 18 79
E: m.aalfs@rocmn.nl

Regio en Stad Amersfoort

Karen Molhoek
T: 06 24 82 65 43
E: k.molhoek@rocmn.nl

Voorlichtingscentrum

Het Voorlichtingscentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-12.30 uur.
T: 088 2333 444
E:  studieinfo@rocmn.nl 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: