Contactpersonen Beroepskolom

We werken graag samen met het voortgezet onderwijs om de overstap van vmbo naar mbo zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u interesse in een samenwerking op het gebied van LOB, denk aan peer supportprojecten, workshops, presentaties tijdens mentorlessen, rondleidingen, bezoeken van mentoren, etc.? Of heeft u een andere vraag over inhoudelijke samenwerking met een van onze colleges (in het kader van keuzevakken, facilitaire zaken of een andere vorm van samenwerking)?

Onze contactpersonen vmbo-mbo-hbo helpen graag. Wij informeren u over de mogelijkheden per college en brengen u in contact met de juiste collega's binnen ROC Midden Nederland.

Noordwest-Utrecht en Utrecht Stad

Ineke de Korte
T: 06 51 42 14 12
E: @email

Zuidoost-Utrecht en Gooi & Vechtstreek

Mireille Aalfs
T: 06 34 94 18 79
E: @email

Regio en Stad Amersfoort

Karen Molhoek
T: 06 24 82 65 43
E: @email

Voorlichtingscentrum

Het Voorlichtingscentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur.
T: 088 2333 444
E:  @email 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: