RIF-project Geodesie en Geo-ICT

In het RIF-project geodesie en geo-ICT trekken onderwijs, arbeidsmarkt en overheid samen op voor toekomstige geo-professionals. Wij zorgen ervoor dat zij straks de kennis kunnen opdoen die aansluit bij de behoefte van de markt. Als echte makers van de samenleving. Daarmee borgen wij kwaliteit en continuïteit en dragen wij bij aan de doelstellingen van Earth Valley

De deelprojecten van RIF geodesie en geo-ICT

 1. Keuzedeel Geo-ICT

  Dit grote keuzedeel wordt ontwikkeld en aangeboden bij de opleiding Bouwkunde en ICT van het ROC Midden Nederland.

 2. Keuzedeel Maatvoeringtechnieken

  In samenwerking met het SOMA College in Harderwijk wordt dit keuzedeel ontwikkeld en aangeboden.

 3. Keuzedeel Inleiding Geo-informatie

  Dit is een introductie-keuzedeel. Het wordt ontwikkeld en aangeboden door de ICT-opleiding van ROC Midden Nederland.

 4. Opleiding Landmeetkunde niveau 3

  Deze praktische opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd op het SOMA College in Harderwijk.

 5. Doelmatigheidsonderzoek Associate Degree-programma

  Dit onderzoek legt de basis voor een doorstroomprogramma naar het hbo.

 6. Expertiseplatform

  ROC Midden Nederland onderzoekt de mogelijkheid een expertiseplatform te starten. Dit platform vormt een ontmoetingsplek tussen bedrijfsleven en onderwijs om kennis over geodesie en geo-ict te blijven ontwikkelen en delen.

 7. Leven Lang Ontwikkelen

  Deze opleiding richt zich op zij-instromers dan wel schoolverlaters met een andere mbo-opleiding. De ontwikkeling en uitvoering voor het landmeten ligt bij het SOMA College. Voor de ICT-vaardigheden ligt dit bij het ROC Midden Nederland.

Wat is geodesie en geo-ICT?

Geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de vorm en de afmetingen van de aarde, maar ook het aardse zwaartekrachtveld en rotatiegedrag. Geodesie is het landmeten, ofwel het bepalen van de exacte locatie van punten op het aardoppervlak. Met geo-ICT koppelen we deze locatiegegevens aan de specifieke data van de locatie. Deze specifieke data kunnen gaan over de plaatselijke natuur (bomensoorten, planten), of wat zich in de bodem bevindt (aardlagen of watervoerende lagen in de bodem).

Het overzicht van het proces:

 • Inwinnen van gegevens in het veld.
 • Verwerken van gegevens.
 • Analyse van de gegevens.
 • Presenteren van gegevens.
 • Beheren van gegevens.

Nieuws

Startevent 'Wat is Geodesie?'

Tijdens de aftrap van het RIF-project geodesie en geo-ICT op 7 februari 2023 kwamen studenten ICT en Bouwkunde en partnerbedrijven samen in het Campus Connect Center om de samenwerking een vliegende start te geven. Studenten kwamen door diverse presentaties meer te weten over het onderwerp geodesie. Zo sprak Tom Kuijpers van ESRI Nederland over geo-software, Iain Pieters van Prisma Groep over maatvoeringsprojecten en Anton Peters als projectleider van het RIF-project over de mogelijkheden van geo-technische professionals op de arbeidsmarkt.

Startevent wat is geodesie ROC Midden Nederland Campus Connect Center

Samenwerkingspartners

Bedrijven: Geometius, Prisma Groep, Marxact, RPS advies- en ingenieursbureau, Nazca Solutions, Fugro Nederland, ESRI Nederland, Geomaat, GeoBusiness

Overheid en kennisinstellingen: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, ROC Midden Nederland, SOMA College, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Aeres, Earth Valley

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: