Privacyreglement voor studenten van ROC Midden Nederland

Per 25 mei 2018 gelden er in de hele EU nieuwe regels over privacy vanwege de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). ROC Midden Nederland heeft daarom het Privacyreglement voor studenten​​ aangepast. Ook de Centrale Studentenraad (CSR) heeft daarover meegedacht. Wat betekenen de nieuwe regels voor jou?

Welke gegevens slaan we over je op?
ROC Midden Nederland slaat de volgende gegevens over jou op:

 • naam (voornaam en achternaam)
 • adres, postcode en woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • het persoonsgebonden Burgerservicenummer (BSN)
 • nationaliteit
 • pasfoto
 • studentnummer (accountgegevens)
 • (voor)opleidingsgegevens
 • presentie
 • studievoortgangsgegevens
 • stagegegevens en, indien van toepassing, de Verklaring Omtrent het Gedrag.

In sommige gevallen is het nodig om meer gegevens over je op te slaan. Dat gebeurt dan altijd in overleg met jou en met jouw toestemming.

Worden jouw gegevens ook met anderen gedeeld?
We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met persoonsgegevens om. We geven gegevens van studenten in principe niet aan anderen. Als je ouder bent dan 18 jaar ook niet aan je ouders. ROC Midden Nederland kiest ervoor om, in afwijking van de AVG en met instemming van de CSR, een leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren. Wil je meer weten over de achtergrond van deze keuze, bekijk dan de tekst van het Privacyreglement voor studenten​​ [pdf].​​

We verstrekken jouw gegevens alleen aan derden als je daar toestemming voor geeft, als we daar wettelijk toe verplicht zijn of als dat nodig is voor de behartiging van een 'gerechtvaardigd belang'. Hierover word je altijd geïnformeerd.

​Welke rechten heb je als student met betrekking tot je persoonsgegevens?
De nieuwe regels geven je ook een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 1. Recht van inzage: je hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die we van je opgeslagen hebben
 2. Recht op rectificatie: als je vindt dat er iets niet klopt in de persoonsgegevens die we van je opgeslagen hebben, kun je die laten verbeteren, aanvullen of verwijderen
 3. Recht op beperking van de verwerking: je kunt ons vragen om bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te verwerken of te wijzigen
 4. Recht op vergetelheid of gegevenswissing: je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebben het recht om de persoonsgegevens die we van je opgeslagen hebben te ontvangen als digitaal bestand
 6. Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van (een van) deze rechten, dan kan dat via het AVG-contactformulier op de website.

Bij de Functionaris gegevensbescherming (FG) kun je terecht voor vragen en klachten met betrekking tot de AVG, privacy en bescherming van persoonsgegevens. De FG is te bereiken via: fg@rocmn.nl

Het bovenstaande is een samenvatting, zie voor de volledige tekst het Privacyreglement voor studenten​​ [pdf].

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: