MBO Studentenfonds

Heb jij studievertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden of heb je te weinig geld om boeken te kopen? Of wil jij je stem laten horen door bijvoorbeeld studentenmedezeggenschap, maar denk je dat je dan in financiële nood komt? Dan heb je misschien wel recht op financiële ondersteuning vanuit het MBO Studentenfonds ROC Midden Nederland.

Let op! Deze regeling is alleen voor studenten die ingeschreven staan
bij ROC Midden Nederland!

Er zijn vier redenen waarom je in aanmerking kan komen voor deze financiële ondersteuning, namelijk: 

  1. Studenten die lid zijn van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van studentenorganisatie. 
  2. Studenten die zich bestuurlijk/maatschappelijk inzetten dat naar oordeel van het bevoegd gezag in belang is van school/onderwijs.
  3. Studenten (18-) die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben.
  4. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.

Wil je meer algemene informatie over het MBO Studentenfonds van ROC Midden Nederland, neem dan contact op met het Financieel inloopspreekuur.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: