Het RIF-project Gezond Stedelijk Leven

Het RIF-project Gezond Stedelijk Leven is een samenwerking tussen verschillende colleges van ROC Midden Nederland (Sport, Welzijn, Zorg, Beauty) en twintig partners in de regio, gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Door gezamenlijk op te trekken willen we meer bereiken op het gebied van vitaliteit en gezondheid in de provincie Utrecht én meer professionals opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Vanaf het schooljaar 2022/2023 wordt in projectgroepen hard gewerkt aan het uitrollen van onze gezamenlijke plannen. 

Wil je meer informatie? Mail dan met Sandra van Ooijen via @email of bel haar op 06-81058362.

Lees over de vijf actielijnen

Studenten in een klaslokaal

Sandra is onze nieuwe projectleider

Sandra van Ooijen is gestart als projectleider van ons rif-project. Ze werkte hiervoor bij SBB en is daarom bekend met de wereld tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, met name binnen de sectoren zorg, welzijn en sport. Sandra: “Met Gezond Stedelijk Leven wil ik een bijdrage leveren aan het oplossen van toekomstige tekorten aan arbeidskrachten in de zorg, onder andere door onze studenten en medewerkers te leren om op een andere manier naar gezondheid te kijken. De doelstellingen van het programma zijn groot en ambitieus. Ik hoop binnen het rif-project het een en ander concreet te maken en tot heldere resultaten te komen."

Sandra van Ooijen

Het RIF-project officieel van start!

We zijn officieel begonnen aan het RIF-project Gezond Stedelijk Leven waarmee we onze regio nog gezonder, fitter en vitaler willen maken. Aan deze missie werken we samen met 22 partners! Op 22 september werd in er bij het Horeca en Toerisme College in Nieuwegein al fietsend een smoothie gemaakt - gezond en fit - maar vooral ook genetwerkt, plannen gemaakt en gebrainstormd. Vanaf nu werken we de komende vier jaar officieel samen aan onderwijs voor vaktalenten die in hun eigen leven en hun werk een brede, positieve blik hebben.

van start!
Ramon Krans van a.s.r. Vitality fietst een smoothie bij elkaar

Meer professionals voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Het RIF-project Gezond Stedelijk Leven is een samenwerking tussen ROC Midden Nederland als onderwijsspecialist en twintig partners in de regio. Door gezamenlijk op te trekken willen we meer bereiken op het gebied van vitaliteit en gezondheid in de provincie Utrecht én meer professionals opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Aanleiding voor de introductie van het programma Gezond Stedelijk Leven is de maatschappelijke druk op de gezondheidszorg. Er zijn veel mensen nodig op de arbeidsmarkt, maar ook hebben we in onze regio de ambitie om de omslag te maken van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie.

studenten zorg

Werk je mee aan de zorg van de toekomst?

Esther Marskamp is programmamanager Gezond Stedelijk Leven bij ROC Midden Nederland. Ze werkt met haar team hard aan de missie om studenten en professionals nog beter te leren om een brede blik op gezondheid te ontwikkelen en dit toe te passen in hun beroepscontext. 'Dat is een enorme én zeer complexe uitdaging die we als opleider niet alleen kunnen aangaan. Daarom zijn we blij dat we dit met meer organisaties uit de omgeving Amersfoort en Utrecht kunnen doen.'

Studenten Gezondheidszorgcollege

Subsidie voor Gezond Stedelijk Leven

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gelooft in de plannen die ROC Midden Nederland en partnerorganisaties hebben voor een gezonde regio. Dat is in juni 2022 bekendgemaakt. De minister liet toen weten de aanvraag voor steun vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor het programma Gezond Stedelijk Leven goed te keuren.
Er zijn veel mensen nodig op de arbeidsmarkt, maar ook hebben we in onze regio de ambitie om de omslag te maken van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Daarom leidt ROC Midden Nederland studenten en professionals op om een brede blik op gezondheid te ontwikkelen en dit toe te passen in hun beroepscontext. 

RIF-aanvraag goedgekeurd

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: