Het RIF-project Gezond Stedelijk Leven

Het RIF-project Gezond Stedelijk Leven, onderdeel van het programma Gezond Stedelijk Leven, is een samenwerking tussen verschillende colleges van ROC Midden Nederland (Sport, Welzijn, Zorg, Beauty) en twintig partners in de regio, gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Door gezamenlijk op te trekken willen we meer bereiken op het gebied van vitaliteit en gezondheid in de provincie Utrecht én meer professionals opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Aanleiding is de maatschappelijke druk op de gezondheidszorg. Er zijn veel mensen nodig op de arbeidsmarkt en in de regio hebben we de ambitie om de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te maken. Vanaf het schooljaar 2022/2023 wordt in projectgroepen hard gewerkt aan het uitrollen van onze gezamenlijke plannen. 

Wil je meer informatie? Mail dan met Sandra van Ooijen via @email of bel haar op 06-81058362.

We werken aan vijf actielijnen:

 1. Onderwijsontwikkeling

  We werken aan het (door)ontwikkelen van modules en het verbeteren van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo. Lees meer

 2. Leren in de praktijk

  We werken aan het opzetten en uitvoeren van interprofessionele projecten in de regio en het verbinden en opschalen van leeromgevingen. Lees meer

 3. Professionalisering docenten en praktijkopleiders

  We werken aan het verbeteren van begeleiding in de praktijk en het organiseren van activiteiten rondom thema’s als interprofessioneel werken, positieve gezondheid en gezond werkgeverschap. Lees meer

 4. Onderzoek

  We doen onderzoek, besteden aandacht aan kennisdeling en ontwikkelen een module Praktijkonderzoek. Lees meer

 5. Leven Lang Ontwikkelen

  We maken gezamenlijk werk van duurzame inzetbaarheid binnen het domein Vitaliteit en het flexibiliseren van het onderwijs. Lees meer

Nieuws

Innovatiehub Gezond Stedelijk Leven

Binnen de City Deal Kennis Maken hebben we de afgelopen jaren samengewerkt met Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht in de Utrecht Challenge Alliantie. Met de innovatiehub Gezond Stedelijk Leven willen we de opgaven binnen de stad structureel verbinden aan het onderwijs. Om gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken, richt de innovatiehub zich op ongelijk innoveren voor gelijke kansen. De drie bouwstenen van de innovatiehub: leernetwerken (van o.a. studenten, docenten en ambtenaren rond een specifieke opgave), Stadslabs (fysieke locaties in de stad waar met bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan deze opgaven) en een 'opgavecurriculum' (een combinatie van bestaand onderwijs en een ondersteunend sociaal programma rond deze opgave).

Aan elkaar verbonden punten vormen samen lamp

De hoogtepunten van het afgelopen schooljaar

Onlangs sloten we als team Gezond Stedelijk Leven van ROC Midden Nederland het schooljaar af. We keken terug op het afgelopen schooljaar, waarin we resultaten bereikten en successen vierden. We delen hierbij graag een overzicht van de belangrijkste mijlpalen van het afgelopen schooljaar binnen zowel het programma Gezond Stedelijk Leven als binnen het RIF-project. Komende weken genieten we van een zomervakantie, zodat we eind augustus weer met nieuwe energie de activiteiten kunnen voortzetten.

Jongen met bakfiets staat voor gebouw ROC Midden Nederland

Succesvolle afsluiting training Positieve Gezondheid in les en gesprek

Vijf deelnemers uit verschillende colleges van ROC Midden Nederland en twee externen van onze samenwerkingspartner kinderopvangorganisatie Bink hebben in april de training Positieve Gezondheid in les en gesprek succesvol afgerond. De deelnemers namen deel uit nieuwsgierigheid naar het gedachtegoed en omdat ze graag wilden leren hoe ze praktisch aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid. Op de laatste bijeenkomst, waarin het certificaat 'Werken met Positieve Gezondheid' werd uitgereikt, omschreven de deelnemers in een aantal woorden wat de training bij hen teweeg heeft gebracht: bewustwording, inspiratie, reflectie en verdieping.

Vrouwen poseren met certificaat 'werken met positieve gezondheid'

Werkveldbijeenkomst Welzijn College

Tijdens de laatste fysieke werkveldbijeenkomst van dit schooljaar van het Welzijn College Utrecht verdiepten praktijk-/werkbegeleiders en praktijkopleiders van zeventien werkveldorganisaties zich samen de medewerkers van ROC Midden Nederland die zich inzetten voor de stages, in wat gezondheid voor hen betekent en welke rol het gedachtegoed van Positieve Gezondheid daarbij kan spelen. Ook de ontwikkelingen rondom Gezond Stedelijk Leven en de samenwerking met het werkveld vanuit het RIF-project kwamen aan bod. Daarna konden de aanwezigen de zorgtechnologie uit het Future Care Lab uitproberen: van de ontfocusruimte tot de spinnende kat en de beweegvloer uit het kinderdagverblijflokaal.

Mensen zitten in lokaal te luisteren

Studenten Sport College geven impuls aan vitaliteit in Leidsche Rijn en Utrecht Oost

Samen in beweging. Dat stond centraal tijdens de Week van de Positieve Gezondheid in de wijk Leidsche Rijn en tijdens de Lekker Fit Week in de wijk Utrecht Oost. Van 8 t/m 13 mei konden wijkbewoners, van jong tot oud, deelnemen aan tal van leefstijl- en sportactiviteiten. Studente Lora Materman vertelt hoe ze samen met haar medestudenten en met de betrokken partijen - impact maakte in de wijk. Lees meer

Studenten bij bakfiets mobiele vitaliteitslab

Studenten op bezoek bij a.s.r. tijdens Week van het Geld

Tijdens de Week van het Geld (27 t/m 31 maart) bezochten negen groepen studenten a.s.r. in Utrecht. a.s.r. is partner in het RIF-project Gezond Stedelijk Leven. Onze studenten kregen tips and tricks hoe verstandig om te gaan met geld. De thema’s die voorbij kwamen brachten veel gesprekken op gang en boden de studenten nieuwe inzichten. Van: “Huh, kan ik geld terugkrijgen als ik aangifte doe bij de belastingdienst?” tot “Ik wist echt niet dat ik me kan inschrijven bij de woningbouw". Studenten grepen hun kans om direct in te loggen bij de Belastingdienst om aangifte te doen. Lees meer

Student stelt vraag tijdens gastles bij a.s.r. vitality

Sandra is onze nieuwe projectleider

Sandra van Ooijen is gestart als projectleider van ons rif-project. Ze werkte hiervoor bij SBB en is daarom bekend met de wereld tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, met name binnen de sectoren zorg, welzijn en sport. Sandra: “Met Gezond Stedelijk Leven wil ik een bijdrage leveren aan het oplossen van toekomstige tekorten aan arbeidskrachten in de zorg, onder andere door onze studenten en medewerkers te leren om op een andere manier naar gezondheid te kijken. De doelstellingen van het programma zijn groot en ambitieus. Ik hoop binnen het rif-project het een en ander concreet te maken en tot heldere resultaten te komen."

Sandra van Ooijen

Het RIF-project officieel van start!

We zijn officieel begonnen aan het RIF-project Gezond Stedelijk Leven waarmee we onze regio nog gezonder, fitter en vitaler willen maken. Aan deze missie werken we samen met 22 partners! Op 22 september werd in er bij het Horeca en Toerisme College in Nieuwegein al fietsend een smoothie gemaakt - gezond en fit - maar vooral ook genetwerkt, plannen gemaakt en gebrainstormd. Vanaf nu werken we de komende vier jaar officieel samen aan onderwijs voor vaktalenten die in hun eigen leven en hun werk een brede, positieve blik hebben.

van start!
Ramon Krans van a.s.r. Vitality fietst een smoothie bij elkaar

Werk je mee aan de zorg van de toekomst?

Esther Marskamp is programmamanager Gezond Stedelijk Leven bij ROC Midden Nederland. Ze werkt met haar team hard aan de missie om studenten en professionals nog beter te leren om een brede blik op gezondheid te ontwikkelen en dit toe te passen in hun beroepscontext. 'Dat is een enorme én zeer complexe uitdaging die we als opleider niet alleen kunnen aangaan. Daarom zijn we blij dat we dit met meer organisaties uit de omgeving Amersfoort en Utrecht kunnen doen.'

Studenten Gezondheidszorgcollege

Subsidie voor Gezond Stedelijk Leven

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gelooft in de plannen die ROC Midden Nederland en partnerorganisaties hebben voor een gezonde regio. Dat is in juni 2022 bekendgemaakt. De minister liet toen weten de aanvraag voor steun vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor het programma Gezond Stedelijk Leven goed te keuren.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: