Gezond Stedelijk Leven

Bij ROC Midden Nederland willen we een gezond leven voor iedereen bereikbaar maken. We hechten daarom veel waarde aan studentenwelzijn, vitaliteit, positieve gezondheid en werken samen met de regio aan een gezonde samenleving.

Gezondheid gaat, naast over niet-ziek zijn, over veel meer. Namelijk over lekker in je vel zitten, het gevoel hebben dat je mee kunt doen en gezien worden. Bij ROC Midden Nederland geven we onze studenten tools om zich in hun persoonlijke leven goed te voelen. Dat doen we aan de hand van de methode van Positieve Gezondheid. Ook leren we om deze brede blik op gezondheid toe te passen in het werk. 

Om deze idealen te realiseren is er het programma Gezond Stedelijk Leven. We werken samen met gemeenten, organisaties en professionals in Utrecht om de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te maken. De regionale samenwerking doen we binnen het RIF-project Gezond Stedelijk Leven.

 

Het Vitaliteitslab

In het Vitaliteitslab in Utrecht leren studenten, docenten, bewoners en bedrijven wat gezondheid nou eigenlijk is

Nieuws

Realisatie uitkomsten creatieve sessies met studenten

Vorig schooljaar mochten studenten van de Campus Amersfoort aangeven hoe de school zó kan worden ingericht dat ze zich blijer, actiever en fitter gaan voelen. De creatieve sessies hadden als doel om studenten te leren anders naar gezondheid te kijken. Inmiddels zijn twee uitkomsten van deze sessies gerealiseerd: energieopwekkende schommels en duo-synthesizers waarmee studenten samen elektronische muziek kunnen maken. Een aantal studenten probeerde de schommels en de duo-synthesizers vast uit.

Twee jongens staan bij duo-synthesizer

Bezoek van partner FC Utrecht Next

ROC Midden Nederland is inmiddels een jaar lid van FC Utrecht Next, hét innovatieplatform van FC Utrecht. Met veel verschillende partners denken we samen na over de uitdagingen van morgen. Vlak voor de zomer hebben we met de partners van FC Utrecht Next een mooie sessie gehad in ons Vitaliteitslab. Lees het hele artikel

Studente kijkt gefocust naar balletje in Vitaliteitslab

De hoogtepunten van het afgelopen schooljaar

Onlangs sloten we als team Gezond Stedelijk Leven van ROC Midden Nederland het schooljaar af. We keken terug op het afgelopen schooljaar, waarin we resultaten bereikten en successen vierden. We delen hierbij graag een overzicht van de belangrijkste mijlpalen van het afgelopen schooljaar binnen zowel het programma Gezond Stedelijk Leven als binnen het RIF-project. Komende weken genieten we van een zomervakantie, zodat we eind augustus weer met nieuwe energie de activiteiten kunnen voortzetten.

Jongen met bakfiets staat voor gebouw ROC Midden Nederland

Onderwijsmateriaal Positieve Gezondheid in het mbo

In het kader van het project 'Positieve Gezondheid in de praktijk' (gesubsidieerd door ZonMw) werken zes ROC's aan Positieve Gezondheid in het mbo. Vol trots presenteren wij het bijbehorende onderwijsmateriaal, dat nu klaar is en door alle ROC's gebruikt kan worden. Het onderwijsmateriaal bestaat uit basisopdrachten die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld loopbaanlessen, lessen Burgerschap of de start van een beroepsthema over Positieve Gezondheid. Daarnaast is er het keuzedeel Positieve Gezondheid in de praktijk. Om de materialen in te zien en te downloaden kunnen medewerkers van ROC's toegang krijgen tot het Teams-kanaal 'Positieve Gezondheid in het mbo'

Logo Positieve Gezondheid in het mbo

Succesvolle afsluiting training Positieve Gezondheid in les en gesprek

Vijf deelnemers uit verschillende colleges van ROC Midden Nederland en twee externen van onze samenwerkingspartner kinderopvangorganisatie Bink hebben in april de training Positieve Gezondheid in les en gesprek succesvol afgerond. De deelnemers namen deel uit nieuwsgierigheid naar het gedachtegoed en omdat ze graag wilden leren hoe ze praktisch aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid. Op de laatste bijeenkomst, waarin het certificaat 'Werken met Positieve Gezondheid' werd uitgereikt, omschreven de deelnemers in een aantal woorden wat de training bij hen teweeg heeft gebracht: bewustwording, inspiratie, reflectie en verdieping.

Vrouwen poseren met certificaat 'werken met positieve gezondheid'

Studenten Sport College geven impuls aan vitaliteit in Leidsche Rijn en Utrecht Oost

Samen in beweging. Dat stond centraal tijdens de Week van de Positieve Gezondheid in de wijk Leidsche Rijn en tijdens de Lekker Fit Week in de wijk Utrecht Oost. Van 8 t/m 13 mei konden wijkbewoners, van jong tot oud, deelnemen aan tal van leefstijl- en sportactiviteiten. Studente Lora Materman vertelt hoe ze samen met haar medestudenten en met de betrokken partijen - impact maakte in de wijk. Lees meer

Studente neemt gezondheidstest af bij buurtbewoner

Werkveldbijeenkomst Welzijn College

Tijdens de laatste fysieke werkveldbijeenkomst van dit schooljaar van het Welzijn College Utrecht verdiepten praktijk-/werkbegeleiders en praktijkopleiders van zeventien werkveldorganisaties zich samen de medewerkers van ROC Midden Nederland die zich inzetten voor de stages, in wat gezondheid voor hen betekent en welke rol het gedachtegoed van Positieve Gezondheid daarbij kan spelen. Ook de ontwikkelingen rondom Gezond Stedelijk Leven en de samenwerking met het werkveld vanuit het RIF-project kwamen aan bod. Daarna konden de aanwezigen de zorgtechnologie uit het Future Care Lab uitproberen: van de ontfocusruimte tot de spinnende kat en de beweegvloer uit het kinderdagverblijflokaal.

Mensen zitten in kring en luisteren naar presentatie

Feestelijke opening ontfocusruimte

Onlangs opende Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, de ontfocusruimte in het Campus Connect Center in Amersfoort. Samen met de partners van het RIF Gezond Stedelijk Leven en met medewerkers van ROC Midden Nederland werd het rode lint doorgeknipt en het glas geheven. De ontfocusruimte in Amersfoort is een aanvulling op die in Utrecht en Nieuwegein. Deze ruimte – nu nog alleen voor medewerkers - kunnen medewerkers gebruiken voor een ontfocusmoment, massage of powernap. De ontfocusruimtes zijn onderdeel van de programma’s Gezond Stedelijk Leven en Sterk in je Werk van ROC Midden Nederland. Lees meer

Machteld Huber knipt lintje door onder ballonnenboog

Studenten op bezoek bij a.s.r. tijdens Week van het Geld

Tijdens de Week van het Geld (27 t/m 31 maart) bezochten negen groepen studenten a.s.r. in Utrecht. a.s.r. is partner in het RIF-project Gezond Stedelijk Leven. Onze studenten kregen tips and tricks hoe verstandig om te gaan met geld. De thema’s die voorbij kwamen brachten veel gesprekken op gang en boden de studenten nieuwe inzichten. Van: “Huh, kan ik geld terugkrijgen als ik aangifte doe bij de belastingdienst?” tot “Ik wist echt niet dat ik me kan inschrijven bij de woningbouw". Studenten grepen hun kans om direct in te loggen bij de Belastingdienst om aangifte te doen. Lees meer

Studenten stellen vraag tijdens gastles bij a.s.r.

Film: dit betekent Gezond Stedelijk Leven bij ROC Midden Nederland

Bij ROC Midden Nederland werken we binnen het ambitieuze programma Gezond Stedelijk Leven aan Positieve Gezondheid. Met onze studenten, maar ook met onze medewerkers, buurtbewoners en met onze partners in de regio. Benieuwd hoe we dat doen? Bekijk de film, waarin reporter Merijn Ruis je mee de school in neemt.

YouTube video - Film: dit betekent Gezond Stedelijk Leven bij ROC Midden Nederland

Kom langs in het Vitaliteitslab

Het Vitaliteitslab wint aan populariteit: vorig jaar beleefden bijna tweeduizend studenten en docenten de experience over Positieve Gezondheid. Wat je leert tijdens zo'n sessie? Goed voor jezelf zorgen, de regie pakken op je dag, lekker leren samenwerken met collega's en meer aspecten van Positieve Gezondheid. In het lab leer je op een leuke manier: door te luisteren maar ook door te doen. Niet alleen studenten en docenten zijn welkom: ook steeds meer collega's van organisaties in de regio plannen een bezoek. Nieuwsgierig naar wat het Vitaliteitslab voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Taco Knol.

Deelnemers cursus

Hoe docenten werken aan Positieve Gezondheid op school

Steeds meer docenten volgen de module ‘Werken met Positieve Gezondheid’. Deze maand heeft weer een enthousiaste groep een certificaat gehaald. 'Ik merk nu echt dat het gedachtegoed van Positieve Gezondheid lééft op school,' vertelt trainer Saskia Idink. De cursus wordt gegeven in het kader van ons programma Gezond Stedelijk Leven, waarin we gezond leven voor iedereen bereikbaar willen maken. Meer informatie vind je hier.

Studenten GSL

Ons team komt naar je (school) toe

Hoe praat je met een student over gevoel? Hoe geef je les over mentale gezondheid? Bij ROC Midden Nederland doen we dit aan de hand van de filosofie van Positieve Gezondheid. 'We vertellen niet wat jij moet doen, maar maken je bewust van wat je al goed doet en helpen je na te denken wat je anders of beter wil doen,' vertelt Roland Robijn, projectleider van het Vitaliteitslab. 
Iets voor jouw studenten? We komen met ons mobiele lab graag op jouw sportdag of studiedag. Je kunt ons natuurlijk ook bezoeken in ons Vitaliteitslab in Utrecht. Lees hier meer over het interview dat Roland gaf aan de Gezonde School.

We komen naar je toe

ROCMN’ers Gezond Stedelijk Leven in Finland

Onlangs zijn de ROCMN-collega’s Norbert Ruepert, Monique Greefhorst en Britt van Bladel afgereisd naar Lappeenranta in Finland voor een bijeenkomst met de partners van het Europese project VITALity for the Future. Hierbij staat het gedachtegoed van Positieve Gezondheid centraal. Tijdens de bijeenkomst gingen Britt, Monique en Norbert met hun internationale collega’s in gesprek over de implementatie van Positieve Gezondheid binnen het onderwijs en werden ervaringen met elkaar uitgewisseld. Benieuwd naar meer?

Robot

Hoe studenten denken fitter, actiever en positiever te worden op school

Studenten van de Campus Amersfoort mochten zelf bedenken hoe de school zó kan worden ingericht dat ze zich blijer, actiever en fitter gaan voelen. De creatieve sessies horen bij het plan van ROC Midden Nederland om studenten te leren anders naar gezondheid te kijken. Dat is waar het om draait in het programma Gezond Stedelijk Leven. Binnenkort wordt een aantal uitkomsten ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Studenten tijdens de creatieve sessie
Studenten tijdens de creatieve sessie (foto: Wendy van Hardeveld)

Britts onderzoek naar Positieve Gezondheid in het mbo-onderwijs

Hoe denken studenten over een brede blik op gezondheid, over veerkracht en eigen regie? Onze eigen onderzoeker Britt van Bladel zocht het uit. In de lessen over Positieve Gezondheid leren ze over deze termen en ze leren dat gezondheid breder is dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Lekker in je vel zitten, het gevoel hebben dat je mee kan doen en gezien worden zijn dan bijvoorbeeld belangrijke factoren. Overall vinden de studenten het leuk om hier meer over te weten, blijkt uit het onderzoek. Lees het hier!

Britt
Britt van Bladel (foto Wendy van Hardeveld)

Studenten opleiden tot duurzaam inzetbare professionals

Met Gezond Stedelijk Leven willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van toekomstig tekorten aan arbeidskrachten in de zorg. Dit doen we door samen met het werkveld de studenten en medewerkers van de toekomst op te leiden tot duurzaam inzetbare professionals. Daarom zijn wij ook partner van het Institute For Positive Health (Machteld Huber). Onze studenten (toekomstige én huidige werknemers) en onze medewerkers leren we op een andere manier naar gezondheid te kijken waarbij elementen als veerkracht, zingeving en eigen regie veel meer centraal staan. 

Brede kijk op gezondheid
Studenten leren een brede kijk op gezondheid te hebben.

Samen met organisaties in de regio

Als grootste mbo-instelling van de regio Utrecht kunnen wij met ons onderwijs helpen om in de samenleving de transitie te maken van 'ziekte en zorg' naar 'gezondheid en preventie'. Maar echt verschil maken kunnen we pas als we samenwerken in de regio. Daarom trekken we samen op met (zorg)organisaties en overheidsinstellingen in onze regio en hebben we samen een aanvraag gedaan voor steun vanuit het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo. Ook de landelijke overheid steunt ROC Midden Nederland in de plannen die we gezamenlijk hebben voor een gezondere regio. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt in de vorm van subsidie (Regionaal Investeringsfonds, RIF) toe te kennen voor de komende vier jaar. Lees hier alles over het RIF-project Gezond Stedelijk Leven.

Met de regio
In Gezond Stedelijk Leven trekt ROC Midden Nederland op met de regio.

Hoe ziet het programma Gezond Stedelijk Leven eruit?

ROC Midden Nederland werkt dus aan een gezonde regio. Dit doen we door intern stappen te maken in de kwaliteit van ons onderwijs, door trainingen aan te bieden aan professionals die zich willen laten bijscholen, door onderzoek te doen en de opbrengsten daarvan te delen. In de regionale ambitie hebben we samenwerking gezocht met partners. Samen werken we in zes deelprojecten aan onze plannen: Onderwijs en professionalisering, Samenwerking, Hybride Leeromgeving, Leven Lang Ontwikkelen, Onderzoek en Gezond Werkgeverschap. 

Het spinnenweb
Jongeren krijgen les over Positieve Gezondheid.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: