Quotumopleidingen

Quotumopleidingen schooljaar 2024-2025

Bij een aantal opleidingen is een quotum vastgesteld. Dat betekent dat we een beperkt aantal studenten plaatsen. Dat doen we bijvoorbeeld als het aantal stageplekken beperkt is. 

Reservelijst
Als bij een opleiding het maximum aantal is bereikt, treedt de reservelijst in werking. Vanaf dat moment is aanmelden nog wel mogelijk, maar je komt dan op een reservelijst. Komt er nog een plekje vrij, dan plaatsen we degene op de reservelijst staan. 

Zit een opleiding vol en kom je op de reservelijst, dan adviseren we je om je ook voor een andere opleiding aan te melden. We kunnen namelijk niet garanderen dat er een plek voor je vrijkomt. Soms sluiten we daarom ook de reservelijst.

Overzicht quotumopleidingen


Creative College


Veiligheid & Defensie College


Sport College Utrecht

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: