Verificatie en zoekgeraakt diploma

Verificatie diploma sollicitatiekandidaten

ROC Midden Nederland ontvangt regelmatig verzoeken van werkgevers of gespecialiseerde bureaus om diploma’s te verifiëren. Sollicitanten die het diploma in de periode 2006 tot heden hebben behaald kunnen voor deze werkgevers of bureaus via DUO voor werkgevers een digitaal uittreksel downloaden. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het diploma.

Werkgevers die gegevens van sollicitanten willen laten verifiëren uit de periode 2000 – 2006 kunnen dit verzoek neerleggen bij ROC Midden Nederland. Wij verstrekken alleen met toestemming van de kandidaat informatie aan derden. Een aanvraag voor verificatie moet dus altijd vergezeld gaan van een getekende toestemmingsverklaring van de kandidaat. Verzoeken voor verificatie kunt u mailen naar @email.

Zoekgeraakt diploma?

Ben je een oud student van ROC Midden Nederland en heb je het diploma behaald in de periode 2006 tot heden? Dan kun je bij het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel opvragen. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het diploma.

Ben je oud student van ROC Midden Nederland en heb je het diploma behaald in de periode 2000 tot 2006? Dan kun je bij ROC Midden Nederland een verzoek indienen voor kopieën van je waardepapieren of een vervangend waardedocument (verklaring eerder behaald diploma).

Je kunt een mail met je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum), naam van de door jou gevolgde opleiding, locatie waar je de opleiding gevolgd hebt en het jaar waarin je gediplomeerd bent, naar de afdeling Compliance compliance@rocmn.nl sturen. 

Let op deze informatie is alléén voor studenten die bij ROC Midden Nederland hebben gestudeerd! Andere studenten nemen contact op met de school waar zij hebben gestudeerd.