Leerplicht & Kwalificatieplicht

Jongeren moeten naar school totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: