Klacht of compliment

ROC Midden Nederland streeft naar zo goed mogelijk onderwijs en een prettige leeromgeving en hoopt dat bij elke student de opleiding naar wens verloopt. Toch kunnen er situaties voorkomen die leiden tot ontevredenheid. Om die goed te behandelen bestaan er klachtenregelingen.

Studenten

Studenten kunnen hun klacht bespreken met docent, studentcoach, conciërge of andere medewerker. Kom je er samen niet uit? Dan kan je een klacht indienen via het online klachtenformulier. In het Studentenstatuut staat de complete regeling.

Ook examenklachten en klachten over het bindend studieadvies kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier.

Ouders, oud-studenten of andere betrokkenen kunnen hun klacht indienen via het online klachtenformulier.

Meldingen of klachten over ongewenst gedrag

Voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag kan de student terecht bij de Contactpersoon Ongewenst Gedrag
Het document Beleid en klachtregeling Ongewenst gedrag vindt u hier.

De contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers staan op het studentenportal Mijn ROCMN. De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers zijn hier te vinden.

Vermoede misstand (klokkenluidersregeling)

ROC Midden Nederland hecht waarde aan integriteit. De bewaking daarvan is beschreven in de Gedragscode van ROC Midden Nederland. We volgen hierbij de wettelijke verplichtingen conform de wet Huis voor klokkenluiders. De regeling vermoede misstanden en het bijbehorende onderzoeksprotocol​ geven meer uitleg. Een vermoede misstand kan gemeld worden via deze regeling. ​Onder meer via vermoedemisstand@rocmn.nl

Complimenten

Ben je erg tevreden of wil je ons complimenteren? We horen het graag. Laat ons weten waar je blij mee bent!