Klacht of compliment

Klachtenloket (toegankelijke faciliteit)

ROC Midden Nederland streeft naar een positief leerklimaat op alle locaties. We zorgen voor een stimulerende, veilige leeromgeving, zodat iedere student de veiligheid en ruimte voelt om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Toch kunnen er situaties ontstaan die leiden tot ontevredenheid. Studenten kunnen dit bespreken met een docent, studentcoach, conciërge of een andere medewerker. Kom je er samen niet uit? Dan kan je terecht bij het klachtenloket.

Het klachtenloket is er voor de afhandeling van een klacht of geschil, bijvoorbeeld over toelating, examinering, bindend studieadvies, schorsing of verwijdering. Indienen kan via dit online formulier. In het Studentenstatuut staat de complete regeling.

Ook ouders, oud-studenten of andere betrokkenen kunnen terecht bij het klachtenloket via hetzelfde online formulier.

Reglement klachtencommissie
Reglement geschillenadviescommissie
Reglement commissie van beroep voor de examens


Meldingen of klachten over ongewenst gedrag

Voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag kan de student terecht bij de Contactpersoon Ongewenst Gedrag
Het document Beleid en klachtregeling Ongewenst gedrag vindt u hier.

De contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers staan op het studentenportal Mijn ROCMN. De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers zijn hier te vinden.


Vermoede misstand (klokkenluidersregeling)

ROC Midden Nederland hecht waarde aan integriteit. De bewaking daarvan is beschreven in de Regeling vermoede misstanden. We volgen hierbij de wettelijke verplichtingen conform de Wet bescherming klokkenluiders. De regeling vermoede misstanden en het bijbehorende onderzoeksprotocol​ geven meer uitleg. Een vermoede misstand kan gemeld worden via deze regeling. ​Onder meer via vermoedemisstand@rocmn.nl
 

Complimenten

Ben je erg tevreden of wil je ons complimenteren? We horen het graag. Laat ons weten waar je blij mee bent!