Kamer voor de Stad

In aanloop naar de bouw van het nieuwe stadhuis van de gemeente Amersfoort, biedt Kraaijvanger Architects de studenten van de Campus Amersfoort ROC Midden Nederland een mooie kans: het gezamenlijk ontwerpen van een duurzame Kamer voor de Stad. Deze huiskamer wordt een circulair paviljoen waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zelf ook kennis kunnen opdoen over duurzaamheid. Een mooie, toekomstbestendige kans voor de gemeente en een leerzame ervaring voor alle betrokken partijen.

‘We hopen dat de studenten door dit project het circulaire gedachtegoed meenemen in hun carrière,’ aldus Bas Niese, Managing Partner bij Kraaijvanger.

April 2022 | Aftrap met Innovatieweek Duurzaamheid

Op 19 april 2022 startte project Kamer voor de Stad met de Innovatieweek Duurzaamheid in het Campus Connect Center. Gedurende vier dagen werkten 90 studenten van de Campus Amersfoort in multidisciplinaire teams aan een duurzame onderzoeksvraag via challenge based learning. Hierbij onderzochten de teams een bepaald ontwerpaspect voor de Kamer voor de Stad, zoals interactiviteit of gebruik van herbruikbaar materiaal, maakten ze een ontwerp met prototype en pitchten ze hun idee voor een jury. Kraaijvanger droeg daarbij veelvuldig haar expertise op gebied van circulariteit over via diverse workshops en presentaties.

Lees meer over de Campus Challenge Kamer voor de Stad

Juni 2022 | Lunch met burgemeester Bolsius

Het studententeam dat tijdens de Innovatieweek Duurzaamheid door de jury als winnaar uitgeroepen werd, mocht op 30 juni 2022 lunchen met burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Willem-Jan Stegeman van de gemeente Amersfoort. Dit mondde uit tot bevlogen gesprekken over het winnende ontwerp, maar ook over de positie van jongeren in de gemeente.

Lees meer over de Campus Challenge Kamer voor de Stad.

Studenten winnen lunch met burgemeester Bolsius

September-oktober 2022 | Verdiepende workshopserie over circulair ontwerpen en bouwen

In aanloop naar het definitieve ontwerp van de Kamer voor de Stad, krijgen de derdejaars studenten van het Bouw & Interieur College gedurende september en oktober 2022 een zevental verdiepende workshops van Kraaijvanger Architects en partners:

  1. Het belang van 'zuinig bouwen'
  2. Ontwerpen met gerecycled materiaal (met excursie naar Hof van Cartesius en The Green House)
  3. Demontabel funderen en detailleren
  4. Veilig en stabiel ontwerpen en construeren
  5. Wanden van restmateriaal maken
  6. Energie opwekken vanuit natuurlijke bronnen
  7. Groene daken maken

Lees meer over de duurzame lessenserie

Rondleiding bij Hof van Cartesius

November 2022-februari 2023 | Ontwerpfase

Tussen november 2022 en februari 2023 heeft een team van vijf bouwkundestudenten onder begeleiding het definitieve ontwerp ontwikkeld voor de Kamer van de Stad. Op 15 februari is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de architecten van Kraaijvanger. Lees meer in het volledige artikel.

Presentatie eindontwerp Kamer voor de Stad

Februari - april 2023 | Bouwfase

In de periode februari - april 2023 hebben de studenten met alle verzamelde tweedehands materialen de Kamer voor de Stad gebouwd. Voor het metaalwerk hebben twee studenten van Tech College geholpen onder andere de letters op het dak uit te laseren.

Studenten Bouwkunde bouwen de Kamer voor de Stad

12 april 2023 | Officiële opening Kamer voor de Stad

Op woensdag 12 april openden wethouder Tyas Bijlholt en student Ties Prins de Kamer voor de Stad. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen binnenkort zelf de Kamer voor de Stad bezoeken. Het paviljoen wordt vanaf woensdag 10 mei tot en met woensdag 14 juni voor zes woensdagen opengesteld tussen 15.00 en 17.00 uur op de Disketteweg 10 in Amersfoort. In het najaar verhuist het paviljoen naar het centrum, op de locatie waar het Huis voor de Stad komt.

Lees meer over de opening

Opening Kamer voor de Stad 12 april 2023

Vragen over Kamer voor de Stad?

Heeft u vragen of ideeën over project Kamer voor de Stad? Neem dan contact op met Charlotte Schiebroek, begeleidend docent Bouwkunde: @email

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Campus Connect Center.