Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties voor studenten mbo en VAVO Lyceum

Let op: de zomervakantie wijkt af van de landelijke planning van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen namelijk zelf de data van vakanties. 

Wanneer je eerste lesdag is na de zomervakantie, hoor je uiterlijk in juli voordat de vakantie begint. 

2024

Zomervakantie

Studenten ontvangen in juli informatie over de datum van de eerste lesdag. 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

2025

Voorjaarsvakantie

Meivakantie, inclusief bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag en de dag daarna

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

Studenten ontvangen in juli informatie over de datum van de eerste lesdag. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: