Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties voor studenten mbo en VAVO Lyceum

Let op: de zomervakantie wijkt af van de landelijke planning van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen namelijk zelf de data van vakanties. 

Wanneer je eerste lesdag is na de zomervakantie, hoor je uiterlijk in juli voordat de vakantie begint. 

2023

Kerstvakantie

2024

Voorjaarsvakantie

Tweede paasdag

Meivakantie

Hemelvaartsdag en de dag erna

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: