Handleiding Bedrijvenportaal voor praktijkopleiders

Als u vragen heeft over deze handleiding of over de toegang tot het bedrijvenportaal, dan kunt u mailen naar bedrijvenportaal@rocmn.nl.

Heeft u een stage en/of een leerwerkplek binnen uw bedrijf of organisatie beschikbaar? Dan kunt u gebruik maken van ons digitaal aanmeldformulier. Een van onze praktijkbegeleiders neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Of bekijk eerst alle informatie hierover. 

Bekijk informatie over de BPV van de studenten
U gaat in de browser van uw computer, laptop of telefoon naar https://start.rocmn.nl. U heeft in een aparte mail een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Daarmee kunt u zich aanmelden. Bewaar deze gegevens goed.

Als u succesvol in het bedrijvenportaal bent aangemeld, ziet u de tekst Welkom, met uw naam. Daarboven staat een groen vlak met aan de linkerkant drie witte streepjes. Klik daarop, dan ziet u een menu met o.a. het woord Stagiairs.

Als u op daarop klikt, krijgt u een overzicht van de studenten die u begeleidt. Als u op een van de studenten klikt, komt u op het tabblad Logboek of het tabblad Stagiair. U kunt tussen de twee tabbladen wisselen door op de drie zwarte streepjes rechts te klikken.

Detailgegevens van de student - Tabblad stagiair
U ziet de contactgegevens van de student en van de begeleider vanuit ROC Midden Nederland. Zo kunt u altijd makkelijk contact opnemen met school. Ook ziet u informatie over de stage, zoals start- en einddatum en het aantal stage-uren.

Accorderen van uren - Tabblad Logboek
Is door het college met u de afspraak gemaakt dat de student zijn uren digitaal registreert en dat u die controleert en accordeert via het bedrijvenportaal? Dan verzoeken wij u om wekelijks, liefst op maandag, te controleren of de student zijn uren geregistreerd heeft en die uren te accorderen. 

U ziet de gewerkte uren die de student heeft ingevuld. Onder elke week met gewerkte uren die u nog niet goedgekeurd heeft staat een rode knop met de tekst 'Akkoord'. Als u daarop klikt, keurt u de uren van die week goed.

Als de student een verkeerd aantal uren heeft genoteerd, klik dan op 'Corrigeren' en laat de student de uren aanpassen voor u akkoord geeft.

Als de BPV beëindigd is ziet u de student niet meer staan tussen de stagiairs. Klik dan rechts op het scherm op 'Filter' en vink het woord 'Historisch' aan. Dan ziet u de student weer en kunt u alsnog de uren accorderen. Dit kan tot 30 dagen na afloop van de BPV.

Spelregels voor het accorderen van uren
Als met het college afspraken gemaakt zijn over digitale urenregistratie, spreken we graag de volgende spelregels met u af.

 1. Van de studenten verwachten we dat ze aan het einde van de week de uren van die week vastgelegd hebben. We willen u verzoeken om de uren uiterlijk de maandag van de week daarop te accorderen.
   
 2. In sommige gevallen maken studenten meer uren dan in het kader van de BPV is afgesproken, bijvoorbeeld als sprake is van overwerk. We spreken met de studenten af dat ze die overwerkuren niet registreren als BPV-uren. We willen u vragen daarop te letten en de studenten te verzoeken hun uren aan te passen als ze overwerk wel noteren als BPV-uren.
   
 3. Tijdens schoolvakanties mogen in principe geen BPV-uren gemaakt worden, tenzij dat anders afgesproken wordt. We willen u vragen daarop te letten en de studenten te verzoeken hun uren aan te passen als ze uren die tijdens schoolvakanties gewerkt zijn, wel noteren als BPV-uren.
   
 4. Als de student al meer uren gewerkt heeft dan het aantal klokuren dat op de praktijkovereenkomst vermeld wordt, dan is dat geen reden om de BPV te beëindigen. De BPV eindigt op de afgesproken einddatum, die op de praktijkovereenkomst staat.
   
 5. Studenten kunnen, tegelijk met het registreren van hun BPV-uren, invullen wat zij die dag gedaan hebben. In principe is deze informatie voor eigen gebruik door de student. De school gebruikt deze informatie niet, maar u kunt deze wel zien en u kunt daar dus in uw contacten met de studenten aan refereren.

BPV-contactpersonen ROC Midden Nederland

Contactpersonen beroepspraktijkvorming / stage 

College Naam e-mailadres
Beauty College Utrecht - Schoonheidsverzorging Suzanne Nieuwendijk s.nieuwendijk@rocmn.nl
Beauty College Utrecht - Schoonheidsverzorging Kim van Zetten k.vanzetten@rocmn.nl
Beauty College Utrecht - Haarverzorging Mandy Francken-Zambeek m.francken@rocmn.nl 
Business & Administration College Utrecht Carolien van Brummen c.vanbrummen@rocmn.nl 
Business & Administration College Amersfoort - ABJ, HCA en Internationalisering Marie-Annet Groothoff m.groothoff@rocmn.nl
Business & Administration College (BCI) Utrecht Saadsja Gerding s.gerding@rocmn.nl 
Business & Administration College Utrecht - HRM en Juridische opleidingen - bpvbureau.jsi@rocmn.nl 
Creative College Utrecht Guus Smeets a.smeets@rocmn.nl
Horeca & Toerisme College Mark van Kerkhof m.vankerkhof@rocmn.nl
Media, ICT & Design Amersfoort Assunta Verschuren a.verschuren@rocmn.nl
Media, ICT & Design College Amersfoort -  Mediaredactie en Mediamanagement Christi de Wit c.dewit@rocmn.nl
Media, ICT & Design College Amersfoort - Mediamanagement Anouk Boog a.boog@rocmn.nl
Tech Campus Utrecht Nicoline Volmerink n.volmerink@rocmn.nl
Tech Campus Utrecht Marcel Lopulalan m.lopulalan@rocmn.nl
Tech Campus Utrecht Helma van Brenk h.vanbrenk@rocmn.nl
Veiligheid & Defensie College Nieuwegein - Handhaver Toezicht en Veiligheid John van Zandvliet j.vanzantvliet@rocmn.nl
Welzijn College Utrecht Simone Kleinbussink s.kleinbussink@rocmn.nl

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: