Topsport en studie

Topsporter bij ROC Midden Nederland

Topsporters met een topsportstatus komen in aanmerking voor faciliteiten om topsport en studie succesvol te combineren. Tijdens het aanmeldproces kun je aangeven dat je topsporter bent. Voor vragen over de topsportbegeleiding, kun je contact opnemen met de topsportcoördinator. Topsporters met een geldige topsportstatus sluiten met ROC Midden Nederland een topsportcontract.

Maatwerk in studie
Maatwerk is het sleutelwoord bij het samenstellen van een individueel leertraject om topsport en opleiding succesvol te combineren. Docenten, begeleiders en management houden rekening met topsporters die naast school veel tijd besteden aan het beoefenen van topsport. Zo zijn er individuele aanpassingen van het lesrooster, om te voorkomen dat door training en/of wedstrijden bepaalde uren/lessen worden gemist. Als je toch lessen mist, dan haal je deze in op een ander tijdstip en/of op een andere manier. Hierbij houden we ook rekening met de benodigde reistijd. Een belangrijke succesfactor is dat sport, opleiding en wonen zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt liggen.

Topsportcoördinator

De topsportcoördinator zorgt voor een goede samenwerking tussen de topsporters, de opleidingen van ROC Midden Nederland en samenwerkingspartners als FC Utrecht. De begeleiding is gericht op een succesvolle combinatie van opleiding en topsport. Topsport én een diploma!

Koen Stroo
Topsportcoördinator
tel: 06 14 84 53 52
e-mail: @email

Topsporters volgen een opleiding bij één van onze mbo-colleges of aan het VAVO Lyceum

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: