Toelatingsvoorwaarden

Vanuit het vmbo, mbo of de havo kun je instromen in het mbo. Je vooropleiding (leerweg) bepaalt op welk mbo-niveau je kunt starten. Na je diplomering op het mbo kun je naar een volgend mbo-niveau doorstromen, verder studeren aan het hbo of gaan werken.

Minimale vooropleidingseisen per niveau

 

Entree (niveau 1) Geen diploma vooropleiding
Niveau 2 Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Niveau 3 Diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  Overgangsbewijs van klas 3 naar 4 op havo of vwo 
Niveau 4 Diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  Overgangsbewijs van klas 3 naar 4 op havo of vwo 
MHBO (niveau 4) Diploma vmbo theoretische leerweg met de minimaal vereisten cijfers* op je eindlijst
  Overgangsbewijs van klas 4 naar 5 havo of vwo  

*Kijk bij de mhbo-opleiding van jouw keuze voor deze minimale cijfers. 

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
Er zijn opleidingen met aanvullende toelatingsvoorwaarden, dat noemen we selectie-opleidingen. Opleidingen van het Sport College, Veiligheid & Defensie College, Theater (performer), De Dansopleiding en de tweetalige International Business Studies hebben selectie- of auditieprocedures.

Toelatingsonderzoek
Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Hoe dit werkt en wat deze procedure inhoudt leggen we hier uit. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: