Toelatingsvoorwaarden

Vanuit het vmbo, mbo of de havo kun je instromen in het mbo. Je vooropleiding (leerweg) bepaalt op welk mbo-niveau je kunt starten. Na je diplomering op het mbo kun je naar een volgend mbo-niveau doorstromen, verder studeren aan het hbo of gaan werken.

Minimale vooropleidingseisen per niveau

 

Entree (niveau 1) Geen diploma vooropleiding
Niveau 2 Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Niveau 3 Diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  Overgangsbewijs van klas 3 naar 4 op havo of vwo 
Niveau 4 Diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  Overgangsbewijs van klas 3 naar 4 op havo of vwo 
Mhbo (niveau 4) Diploma vmbo theoretische leerweg met de minimaal vereisten cijfers* op je eindlijst
  Overgangsbewijs van klas 4 naar 5 havo of vwo  

*Kijk bij de mhbo-opleiding van jouw keuze voor deze minimale cijfers. 

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
Er zijn opleidingen met aanvullende toelatingsvoorwaarden, dat noemen we selectie-opleidingen. Opleidingen van het Sport College, Veiligheid & Defensie College, Theater (performer), De Dansopleiding en de tweetalige International Business Studies hebben selectie- of auditieprocedures.

Toelatingsonderzoek leerlingen voorgezet onderwijs
Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Hoe dit werkt en wat deze procedure inhoudt leggen we hier uit. 

Toelatingsonderzoek andere doelgroepen

  • Ben je al langer dan 1 jaar van het voortgezet onderwijs af en heb je geen diploma? Dan kan je in aanmerking komen voor een toelatingsonderzoek. Daarmee onderzoeken we of je op een hoger niveau geplaatst kan worden, dan volgens je vooropleiding mogelijk is. Het kan namelijk zijn dat je door levens- en/of werkervaring voldoende potentie hebt om een opleiding op niveau 2, 3 of 4 succesvol af te ronden. Je komt in aanmerking als je vmbo kader, gemengd, tl of een opleiding van vergelijkbaar niveau hebt doorlopen. Je meldt je aan voor de opleiding van jouw keuze en geeft aan dat je in aanmerking wilt komen voor een toelatingsonderzoek.  
  • Heb je een vooropleiding in het buitenland en geen gewaardeerd diploma? Dan kan je contact opnemen met Jetske van Woerden, de coördinator geïntegreerde trajecten om de mogelijkheden te bespreken. Zij is bereikbaar via 06 13 41 16 81 of @email

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: