Passend onderwijzen en passend ondersteunen

Bij ROC Midden Nederland is Passend Onderwijzen Passend Ondersteunen de norm. Wij vinden het belangrijk dat alle studenten onderwijs krijgen dat bij hen past en dat zij begeleid worden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als onze studenten behoefte hebben aan extra begeleiding dan bekijken we samen hoe we dat kunnen organiseren.

De preventiepiramide als uitgangspunt

Als uitgangspunt voor onderwijs en ondersteuning van onze studenten gebruiken we de preventiepiramide. Wij zorgen ten eerste voor een stevige basis van goed onderwijs. Voor ongeveer 80% van onze studenten zal dit voldoende zijn voor het succesvol volgen van hun opleiding (groene deel van de piramide). De groep studenten die náást dit goede onderwijs nog iets extra nodig heeft om tot succes te komen, krijgt extra ondersteuning. Dat kan op groeps- of individueel niveau.

Piramide

Ons ondersteuningsaanbod

Hieronder vind je het algemene ondersteuningsaanbod voor alle studenten van ROC Midden Nederland. Deze ondersteuning wordt aangeboden door het Centrum voor Studentontwikkeling (CvS). 

Ondersteuning bij het leren  
Kun je je moeilijk concentreren in de klas? Of vind je het lastig om samen te werken en contact te maken met je klasgenoten? Onze begeleiders gaan met jou in gesprek om te kijken wat je nodig hebt. We maken daarbij gebruik van de informatie die er al is, zoals een overdracht van je vorige school en andere belangrijke informatie die je wilt delen.

We hebben kennis en ervaring over bijvoorbeeld dyscalculie, dyslexie, autisme, AD(HD), lichamelijke beperking of chronische ziekte. Als we bepaalde kennis niet hebben, schakelen we experts in om ons te adviseren.

Volg een training 
Wil je beter voor jezelf leren opkomen? Heb je last van spanning bij toetsen? Wil je graag leren om minder snel boos te worden? We hebben diverse (groeps)trainingen waarin je samen met andere studenten werkt aan je eigen leerdoelen. We bieden onder andere de volgende trainingen aan: faalangst, empowerment en studeren met AD(H)D.

Ondersteuning bij studiekeuze
Twijfel je over jouw studiekeuze? Vind je bijvoorbeeld je opleiding niet leuk of te moeilijk? Dan kun je terecht bij een loopbaancoach. Deze coach denkt graag met je mee en onderzoekt samen met jou je interesses en talenten. Daarna kijken we welke opleidingen en beroepen hier goed bij passen, zowel binnen als buiten ROC Midden Nederland. 

Ondersteuning bij persoonlijke vragen
Soms is er thuis iets aan de hand waardoor het op school niet lekker gaat. Of het lukt je daardoor niet om naar school of stage te komen. Bijvoorbeeld omdat er iets is met je gezondheid of je ouders. Onze schoolmaatschappelijk werkers of het Buurtteam MBO zijn er voor je, luisteren naar je en denken met je mee.

Ondersteuning bij financiële vragen 
Lukt het je niet om je studie of je leermiddelen te betalen of heb je andere vragen over geld? Dan kun je naar het Financieel Spreekuur (FiS). Studenten en hun ouders/ verzorgers kunnen hier terecht voor informatie en advies over verschillende financiële regelingen voor mbo-studenten. Onze FiS-medewerkers nemen de mogelijkheden met je door en kunnen je indien nodig ook helpen bij het invullen van aanvraagformulieren.

Ben je student? En wil je weten wat je kunt doen als je ergens mee zit? Kijk dan op deze pagina.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: