Medezeggenschap Studenten

ROC Midden Nederland hecht veel waarde aan studentenmedezeggenschap en studentparticipatie. Onze studenten die meedoen en meedenken om onze organisatie en het onderwijs beter te maken! Er is een Centrale Studentenraad die de belangen van al onze studenten vertegenwoordigt.
Daarnaast heeft elk college een eigen studentenraad. De Centrale Studentenraad en de studentenraden van de colleges hebben regelmatig contact met elkaar en hebben allebei veel rechten, plichten en bevoegdheden. Ze mogen de leermiddelenlijsten goedkeuren, hebben instemrecht op de hoofdlijnen van de begroting, de klachtenregeling en het studentstatuut. Daarnaast mogen ze advies geven over beëindigen en beginnen van opleidingen. Een erg belangrijk orgaan dat we als school serieus nemen! Al deze rechten en plichten liggen vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

De Centrale Studentenraad en de studentenraden binnen de colleges zijn altijd op zoek naar studenten die willen helpen en willen meedenken om onze school beter te maken!

Je kunt als student ook meepraten en meedenken tijdens wandelganggesprekken, studentenpanels en onze bekende pizzasessies!