Studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder? Volg je een voltijd bol-opleiding en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je recht op maximaal vier jaar studiefinanciering. Je hebt dan recht op een basisbeurs, een ov-jaarkaart, eventueel een aanvullende beurs en een lening. Het inkomen van je ouders bepaalt of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. Meer weten? Ga dan naar DUO.

Volg je een entreeopleiding of een mbo-opleiding op niveau 2, dan is je beurs een gift. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je een prestatiebeurs. Alles wat je dan ontvangt wordt pas een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Als je geen diploma haalt, moet je je studiefinanciering helemaal terugbetalen.

Studenten boven de 30 jaar hebben geen recht op studiefinanciering en hierdoor ook geen recht op een studenten OV.

Studenten boven de 30 kunnen bij DUO het ‘leven lang leren krediet’ aanvragen, dit is een lening voor het lesgeld. Zie meer informatie: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/

Kinderbijslag

Woon of werk je in Nederland en ben je jonger dan 18 jaar, dan krijgen je ouders kinderbijslag. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Ook werkende studenten van 16 en 17 jaar, die nog thuis wonen en per kwartaal netto minder dan € 1.240,- verdienen, komen nog voor kinderbijslag in aanmerking.

Voor meer informatie kun je de website van de Sociale Verzekeringsbank raadplegen of contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in jouw district. Voor het district Utrecht is dat: SVB, district Utrecht, Postbus 18002, 3501 CA Utrecht, tel. (030) 264 90 20. 

Een kinderbijslagformulier wordt ondertekend door de directie van ROC Midden Nederland als het wettelijk vastgestelde cursusgeld is ontvangen. De formulieren kun je inleveren bij de studentenadministratie en een week later op dezelfde dag weer ophalen.

Tegemoetkoming in de studiekosten/studiefinanciering

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen jouw ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten, afhankelijk van hun inkomen. Jouw ouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ben je ouder dan 18 jaar en volg je een bol-opleiding, dan kun je gebruik maken van studiefinanciering. Formulieren voor het aanvragen van de tegemoetkoming studiekosten of studiefinanciering kun je downloaden op de website van DUO. Als je nog vragen hebt over de tegemoetkoming scholieren, dan kun je bellen naar de Infolijn op het telefoonnummer (050) 599 77 55. Je kunt ook langsgaan bij een servicekantoor.

Schoolverklaring

Als je een schoolverklaring nodig hebt, bijvoorbeeld voor de aanvraag van kinderbijslag, ziektekostenverzekering of studiefinanciering, dan kun je die aanvragen bij de studentenadministratie.

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen je ouders/voogd in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Op de site van de Belastingdienst Toeslagen staat hoe hoog het kindgebonden budget is.

Teruggave wettelijk verplicht cursusgeld

Als je tussentijds stopt met een bbl-opleiding of deeltijd bol, kun je het wettelijk verplichte cursusgeld niet terug krijgen, behalve in een aantal bijzondere situaties. Meer informatie hierover vind je op Mijn ROCMN/Geldzaken.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Wil je meer weten?


Heb je hulp nodig? 

Je kunt met al je financiële vragen naar de medewerkers van het Financieel Spreekuur (het FiS). Het FiS ondersteunt bij financiële vragen over toelagen, studiefinanciering, DUO, verzekering, schoolkosten, werk enz.

Hoe bereik je FiS? Stuur een e-mail of bel met:

Ook op Check it vind je veel informatie over geldzaken.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: