Lesgeld en schoolkosten

Let op: voor studenten van het VAVO Lyceum gelden andere schoolkosten.

Ga je studeren op het mbo, dan krijg je te maken met schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, en wettelijke kosten, zoals lesgeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap bepaalt de regels over wie welke kosten betaalt en stelt de hoogte van het lesgeld jaarlijks vast.

Een mbo-school is verantwoordelijk voor de basisuitrusting en de bijzondere leermiddelen voor hun studenten. Denk bijvoorbeeld aan machines, gereedschappen, instrumenten, koksmessen, praktijkmaterialen, computers, software zoals een studentvolgsysteem, entreegelden voor verplichte excursies of een schoolpas.

Als student ben je verantwoordelijk voor de leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan boeken, readers, schriften en mappen. Ook onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals kleding, uniform, schoeisel en persoonlijk beschermingsmateriaal, moet je zelf aanschaffen. Maar ook een vaccinatie of een Sport Medisch Advies. En natuurlijk het lesgeld. 

Lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol)

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen.
Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor schooljaar 2024 - 2025 € 1.449,-.

Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd. Begin juli staat per opleiding en leerjaar aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt voor het komend schooljaar en wat de kosten daarvan zijn. 

Als je op 1 augustus ingeschreven staat, betaal je altijd lesgeld voor het volledige cursusjaar. Als je je opleiding al in de loop van het jaar afrondt, kun je onder bepaalde voorwaarden een deel van het betaalde lesgeld terugkrijgen.

Stop je voor 1 oktober met je opleiding en sta je ook uitgeschreven, dan betaal je geen lesgeld. Stop je op of na 1 oktober met je opleiding, dan betaal je vaak lesgeld voor het hele schooljaar. In sommige situaties kun je onder bepaalde voorwaarden een deel van je betaalde lesgeld terugkrijgen.

Schoolkostenregeling voor minderjarige mbo-studenten (bol)

Het ministerie van onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen en deze de student in bruikleen geven. Om te zien of je in aanmerking komt voor deze regeling, en om deze aan te vragen, ga naar www.rocmn.nl/studentenfonds.

Cursusgeld beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor je 18e betaal je geen wettelijk verplicht cursusgeld. Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht cursusgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2024 - 2025 het cursusgeld:

  • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) is € 301,- 
  • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) is € 730,- 

Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland in rekening gebracht bij jou of jouw werkgever (als die de opleiding betaalt). Je mag je cursusgeld in meerdere termijnen betalen. We werken hiervoor samen met BetaalGenoot. In de mail bij je factuur staat hier meer over. 
Begin juli staat per opleiding en leerjaar aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt voor het komend schooljaar en wat de kosten daarvoor zijn.  

Financiële ondersteuning via FiS

Studenten kunnen met al hun financiële vragen naar de medewerkers van het Financieel Spreekuur (het FiS) van het Centrum voor Studentontwikkeling (CvS). Het FiS ondersteunt bij financiële vragen over DUO, verzekering, schoolkosten, werk enz.

Hoe bereik je FiS

Studiefinanciering en OV-kaart

Ben je 18 jaar of ouder? Volg je een voltijd bol-opleiding en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je recht op maximaal vier jaar studiefinanciering. Je hebt dan recht op een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs en een lening. Het inkomen van je ouders bepaalt of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. 

Het studentenreisproduct is gekoppeld aan het recht op studiefinanciering. Studenten boven de 30 jaar hebben geen recht op studiefinanciering en hierdoor ook geen recht op een studenten OV.

Studenten boven de 30 kunnen bij DUO het ‘leven lang leren krediet’ aanvragen, dit is een lening voor het lesgeld. Zie meer informatie: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: