Contactpersoon Ongewenst Gedrag

Contactpersonen Ongewenst Gedrag helpen je als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de contactpersoon van jouw college of locatie. De contactpersonen zijn bereikbaar via email, maar ook je LOB/Studentcoach en de receptie kan je de naam van de contactpersoon geven. De Contactpersoon Ongewenst Gedrag houdt zich bezig met zaken/problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag: pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, belaging en stalking, racisme, radicalisering, agressie en geweld. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenst gedrag door een medestudent of een werknemer van ROC Midden Nederland gericht tegen een student. De complete klachtenregeling vind je in het studentenstatuut.

ROC Midden Nederland vindt een prettige en veilige omgeving belangrijk voor iedereen die er studeert of werkt. Wij accepteren geen vormen van ongewenst gedrag.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: