Future Care Labs op de Vondellaan

ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld; drie Labs te weten het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in de Labs plaatsen we zorgtechnologie in het DNA van onze zorg- en welzijn opleidingen. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg- en welzijn professionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologieën.

Tijdens een bezoek aan de Future Care Labs wordt onderzocht wat zorgtechnologie kan betekenen voor een cliënt en voor de zorgprofessional. Naast onderzoek en het ‘eigen maken’ van technologie is het uitwisselen van ervaringen en hier betekenis aan geven ook onderdeel van de ervaring. We reflecteren aan de hand van digitaal beeldmateriaal. Door de uitkomsten achteraf nog enkele keren onder de aandacht te brengen wordt het leerrendement geoptimaliseerd.

Learning Lab

In het Learning Lab staat actief leren centraal. De inrichting van het Lab stimuleert een actieve leerhouding en samenwerking; op het digibord, op de whiteboard wand of op de beeldtafel. In het Learning Lab bieden we ook scholing aan in de vorm van Beeldend Trainen. Door bewust met het beeld aan de slag te gaan, keuzes te maken en hierover in gesprek te gaan krijgt een thema betekenis. Aansluitend vindt de vertaling naar het handelen plaats om tot de gewenste situatie komen.

Learning Lab

Technology Lab

In het Technology Lab staat learning by doing en onderzoekend leren centraal. Dit Lab is ingericht met zorgtechnologie, zodat op allerlei manieren over- en met zorgtechnologie geleerd kan worden. Te denken valt aan experimenteren, oefenen en het zelf ervaren en uitvinden. Dit kan zowel vanuit het oogpunt van de professional- als vanuit de cliënt. In dit Lab is een zorgportaal welke in verbinding staat met het Experience Lab zodat geoefend kan worden met triage en het bieden van zorg op afstand.

Technology Lab

Experience Lab

In het Experience Lab staat ervaren en leren in een real life setting centraal. Het Lab is ingericht als appartement zodat er in een realistische setting geoefend kan worden met zorgtechnologie. Het uitspelen van casuïstiek of het daadwerkelijk ervaren van zorg, de inleefsessies, maken dat zowel het perspectief van de cliënt als dat van de zorgverlener ervaren wordt. Met onder meer camera’s en sensoren staat dit Lab in verbinding met het zorgportaal van het Technologie Lab.

Experience Lab

Contact

Kom zorgtechnologie ervaren

Postadres
ROC Midden Nederland
Postbus 3065
3502 GB Utrecht

Bezoekadres
ROC Midden Nederland
Vondellaan 174
030 754 67 16