Future Care Labs

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen; mensen worden ouder en er komen in verhouding meer ouderen bij. Mensen blijven langer thuis wonen, krijgen vaker een chronische ziekte waardoor zelfregie en zelfredzaamheid steeds belangrijker wordt. Ook de visie op zorg verandert van zorgen voor naar zorgen dat; daardoor vindt er een verschuiving plaats waardoor de nadruk niet langer ligt op de ziekte van een cliënt, maar op behoud van gezondheid; positieve gezondheid. Deze ontwikkelingen vragen om andere competenties van onze huidige en de toekomstige zorgprofessionals.

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland leidt samen met de regionale zorgorganisaties op en probeert hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (toekomstige) zorgvraag. Door de krachten van Zorg- Techniek- en ICT- opleidingen te bundelen, leveren we een bijdrage aan de innovatievraag die speelt in de arbeidsmarktregio Utrecht en Amersfoort. Door slimme innovaties aan te bieden in de Labs creëren we de ruimte om te experimenteren en te oefenen met zorgtechnologie. Ook het ervaren van zorg op deze wijze is deel van het leerproces. Zorgtechniek is geen toekomstmuziek, maar juist van deze tijd!

Future Care Labs op de Vondellaan in Utrecht

ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld. Dit zijn drie Labs: het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in de Labs plaatsen we zorgtechnologie in het DNA van onze zorg- en welzijnsopleidingen. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg- en welzijnsprofessionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologieën. Lees verder

Future Care Labs op de Vondellaan

Future Care Lab op de Disketteweg in Amersfoort

In het Future Care Lab in Amersfoort kan iedereen ervaren hoe zorgtechnologie bij kan dragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid. In het lab wordt zichtbaar en tastbaar hoe technologie kan helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, hoe mensgerichte technologie cliënten met een verstandelijke beperking meer eigen regie geeft en hoe behandeling en thuismonitoring verplaatst wordt van het ziekenhuis naar thuis. Daarnaast krijgen studenten en zorgprofessionals hier de kans te leren om technologie toe te passen in hun werk en het gebruiksgemak over te dragen aan cliënten en hun sociale omgeving.  Lees verder

Future Care Lab op de Disketteweg in Amersfoort

Mobiele Zorglab

Wij vinden het belangrijk om ook een mobiele interactieve leeromgeving te bieden. Een plek waarmee we in de wijken bewoners, studenten en het werkveld met elkaar kunnen verbinden. Een plek om zorginnovatie te ervaren en elkaar te ontmoeten. Daarom hebben we naast onze labs in Utrecht en Amersfoort ook een mobiel zorglab ontwikkeld. Lees verder

Mobiele Zorglab

Vitaliteitslab in stadion Galgenwaard

Professionals, studenten en bewoners kunnen in het vitaliteitslab ervaren hoe de aanpak van Positieve Gezondheid hun eigen leven en dat van de mensen om hen heen kan beïnvloeden. Lees verder

Vitaliteitslab

Tech Campus

Bij het Tech College en ICT College wordt zorgtechnologie gebruikt ter verdieping en verbreding van het onderwijs. Studenten gaan projectmatig aan de slag aan de hand van casuïstiek welke direct opgehaald en uitgeprobeerd wordt in de praktijk. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Tech Campus.
 

Tech Campus Nieuwegein

Over de Future Care Labs van het Gezondheidszorg College

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland leidt in Utrecht en Amersfoort studenten op tot professionele beroepsbeoefenaars

Zij worden voorbereid op de steeds veranderende arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en participatie in de samenleving. We verzorgen actueel en toekomstgericht onderwijs voor alle studenten en geven daarmee een solide basis ook op het gebied van kennis en vaardigheden. We bieden een betekenisvolle leeromgeving die tot stand komt in samenwerking met zorginstellingen, kenniscentra en bedrijfsleven. Dit doen wij door spannend, betekenisvol en uitdagend onderwijs te bieden en studenten persoonlijke begeleiding te bieden.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen betreft de toename van het gebruik van zorgtechnologie

Dit is een logische ontwikkeling gezien de personele vraagstukken in de zorg. Mensen worden ouder, blijven tot op hogere leeftijd thuis wonen en wensen autonoom te blijven. Ook veranderd de kijk op de gezondheidszorg. Het functioneren van de cliënt is leidend, veerkracht en eigen regie staan centraal. De definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber is ons uitgangspunt: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven‘.

Door deze veranderingen en vraagstukken hebben onze studenten, docenten en zorgprofessionals aanvullende kennis en vaardigheden nodig. Wij doen dit door de krachten van onze Zorg- Techniek- en ICT-opleidingen te bundelen en zo een bijdrage te leveren aan de innovatievraag die speelt in de arbeidsmarktregio Utrecht en Amersfoort. Door slimme innovaties aan te bieden krijgen huidige en toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals de ruimte om te experimenteren met zorgtechnologie. Niet zorgen voor maar zorgen dat staat hierbij centraal. Zorgtechnologie is geen toekomstmuziek, maar juist van deze tijd!

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland is dé plek voor de opleidingen Gezondheidszorg en Welzijn in Utrecht en Amersfoort.

Locatie Vondellaan in Utrecht ligt naast station Utrecht Vaartsche Rijn en is ook vanaf station Utrecht Centraal goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Locatie Disketteweg in Amersfoort ligt naast station Amersfoort Schothorst.

Kom zorgtechnologie ervaren en boek snel je bezoek aan de Future Care Labs!

Ben je werkgever en wil je een scholing in ons Future Care Lab voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Marjolein van Vulpen, regio Utrecht en 't Gooi, 06 53 40 14 45 of Nienke van de Biezen, regio Amersfoort, 06 34 47 10 92. Wij kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven!

Ben je als organisatie of leverancier geïnteresseerd in partnerschap, of heb je vragen over het project? Neem dan contact op met: Patrick Nohl, 06 57 53 82 57

Bezoekadres

Future Care Lab - Gezondheidszorg College Utrecht
Vondellaan 174
3521 GH Utrecht  

Future Care Lab - Gezondheidszorg College Amersfoort
Campus Connect Center ROC Midden Nederland
Disketteweg 2-4
3821 AR Amersfoort

Agenda Future Care Labs

Check onze agenda voor alle activiteiten van het Future Care Lab.

AGENDA FUTURE CARE LABS