Future Care Labs

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen; mensen worden ouder en er komen in verhouding meer ouderen bij. Mensen blijven langer thuis wonen en krijgen vaker een chronische ziekte. Zelfregie en zelfredzaamheid worden daardoor steeds belangrijker. Ook verschuift de nadruk van de ziekte van de cliënt naar behoud van gezondheid. Positieve gezondheid. Het functioneren van de cliënt is leidend; veerkracht en eigen regie staan centraal. Deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden van onze zorgprofessionals.

Het Gezondheidszorg College leidt – samen met de regionale zorgorganisaties – studenten op, en probeert hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (toekomstige) zorgvraag. Door de krachten van zorg- techniek- en ict-opleidingen te bundelen, dragen we bij aan de innovatievraag in de arbeidsmarktregio Utrecht en Amersfoort. Door slimme innovaties aan te bieden in de Future Care Labs, maken we ruimte om te experimenteren en te oefenen met zorgtechnologie. Ook het ervaren van zorg op deze manier is onderdeel van het leerproces. 

Future Care Labs in Utrecht

ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld. Dit zijn het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in deze labs plaatsen we zorgtechnologie in het dna van onze zorg- en welzijnsopleidingen. Hier kunnen onze studenten én huidige zorg- en welzijnsprofessionals kennis maken met de zorg en nieuwe technologieën.

Future Care Labs aan de Vondellaan in Utrecht

Future Care Lab in Amersfoort

In het Future Care Lab in Amersfoort kan iedereen ervaren hoe zorgtechnologie bij kan dragen aan meer eigen regie. Hier wordt zichtbaar en tastbaar hoe technologie kan helpen, bijvoorbeeld om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of hoe mensgerichte technologie cliënten met een verstandelijke beperking helpt om goed voor zichzelf te zorgen. Daarnaast krijgen studenten en zorgprofessionals in het lab de kans te leren om technologie toe te passen in hun werk.

Future Care Lab op de Disketteweg in Amersfoort

Vitaliteitslab in Stadion Galgenwaard

In het Vitaliteitslab in Utrecht kunnen studenten, docenten, bewoners en bedrijven meer leren over gezondheid. Wat is dat eigenlijk, gezond zijn? Voor de een is dit niet ziek zijn, voor de ander gelukkig zijn, weer een ander vindt dat gezondheid alles te maken heeft met je fit en vitaal voelen. In het Vitaliteitslab leer je aan de hand van het concept Positieve Gezondheid alles over dit begrip.

Studenten in het Vitaliteitslab bij Stadion Galgenwaard

Mobiel Vitaliteitslab

Het Mobiele Vitaliteitslab is samen met onze studenten ontwikkeld, om Amersfoortse en Utrechtse wijken in te gaan en bewoners bewust te maken van het belang van positieve gezondheid. We werken samen met bedrijven, gemeenten en de provincie Utrecht om bij te dragen aan een gezonder en vitaler leven voor iedereen. Het Mobiele Vitaliteitslab is een speciaal ontwikkelde bakfiets, met games, healthchecks en experiences op het gebied van positieve gezondheid.

Mobiele Vitaliteitslab

Kom zorgtechnologie ervaren in onze Future Care Labs

Neem contact op met:

Regio Utrecht en 't Gooi
Marjolein van Vulpen, 06 53 40 14 45
Regio Amersfoort
Nienke van de Biezen, 06 34 47 10 92

Ben je als organisatie of leverancier geïnteresseerd in partnerschap, of heb je vragen over het project? 
Neem dan contact op met Tijn Boissevain, 06 81 06 77 12 of Walter Stekelenburg, 06 40 99 44 05

Bezoekadres

Future Care Labs - Gezondheidszorg College Utrecht
Vondellaan 174
3521 GH Utrecht  

Future Care Lab - Gezondheidszorg College Amersfoort
Campus Connect Center ROC Midden Nederland
Disketteweg 2-4
3821 AR Amersfoort