Quotumopleidingen en reservelijsten

Zoals eerder aangekondigd heeft ROC Midden Nederland een aantal opleidingen waarbij een quotum is vastgesteld. De redenen voor een quotum verschillen, maar hebben bijvoorbeeld te maken met het aantal beschikbare stageplekken. Bij onze quotumopleidingen werken we met reservelijsten.

Wat is een reservelijst en hoe werkt dat?

Op het moment dat het quotum bij een opleiding is bereikt, treedt een reservelijst in werking. Leerlingen die zich vanaf dat moment aanmelden, horen dat ze niet geplaatst kunnen worden en op een reservelijst komen. Het moment van aanmelding is bepalend voor de volgorde van de reservelijst.

We kiezen voor deze reservelijsten omdat de ervaring heeft geleerd dat er altijd nog wel leerlingen afhaken waardoor er weer plek ontstaat. Door te werken met een reservelijst worden de vrijgekomen plekken op volgorde van aanmelding (dus eerlijk) toebedeeld aan de leerlingen op de reservelijst.

De leerlingen op de reservelijst maken dus nog kans om geplaatst te worden bij de opleiding maar weten ook dat dit niet zeker is. In de mail die deze leerlingen na aanmelding krijgen, adviseren we nadrukkelijk om een andere opleiding te zoeken en geven we aan dat er absoluut geen garantie is op een plek.

We vragen aan u als decaan om deze leerlingen ook te stimuleren om een alternatieve opleiding te zoeken. Zo voorkomen we dat de leerlingen blijven wachten op een plek en in september geen opleiding hebben.

Wat zijn onze quotumopleidingen?

Beauty College

Creative College

Gezondheidszorg College

  • Doktersassistent (Inmiddels is bij de opleiding Tandartsassistent (niveau 4, bol) het quotum bereikt en de reservelijst in werking gesteld.)
  • Apothekersassistent (Inmiddels is bij de opleiding Tandartsassistent (niveau 4, bol) het quotum bereikt en de reservelijst in werking gesteld.)
  • Tandartsassistent (Inmiddels is bij de opleiding Tandartsassistent (niveau 4, bol) het quotum bereikt en de reservelijst in werking gesteld.)

Veiligheid & Defensie College

Hoe weten leerlingen welke opleiding een quotum heeft of een reservelijst?

Op de website vermelden we bij alle opleidingen dat er een beperkt aantal plekken is en dat we adviseren om tijdig aan te melden. Wanneer het quotum is bereikt, geven we informatie over de reservelijst en kan men zich aanmelden voor de reservelijst.