Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor een aantal opleidingen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, meestal voor je stages. Deze verklaring vraag je aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je krijgt de verklaring als je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Het duurt ongeveer twee tot vier weken voordat je de verklaring thuis ontvangt. Kijk op www.watdevog.nl voor meer informatie.

Waarom heb je een VOG-verklaring nodig?
Als je in je werk (stage) te maken hebt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of met geld of goederen kan een (stage)bedrijf vragen om een VOG.
Deze verklaring moet je dan hebben voordat je aan de stage begint. Als je geen VOG-verklaring hebt, kan dat een probleem zijn voor je stage of werk. Als je weet dat je deze verklaring niet zult krijgen, raadt ROC Midden Nederland je dringend af om een opleiding te volgen waarvoor de verklaring nodig is.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: