Verkiezing Leerbedrijf van het jaar 2019

Wat is jouw leerbedrijf van het jaar?

We zijn trots op de mooie en goede samenwerking met bedrijven, organisaties en instellingen in onze regio. En daarom kiezen we ook nu weer het leerbedrijf van het jaar. Met de verkiezing willen we de verbinding met het bedrijfsleven ‘vieren’. We waarderen hun inzet en motivatie om onze studenten, stagiaire en bbl-ers, in een inspirerende omgeving te begeleiden en hen te laten leren in de praktijk. Wie wordt het leerbedrijf van het jaar?

De colleges hebben ieder hun kandidaat 'naar voren' geschoven en nu is het aan het grote publiek om de stem uit te brengen op hét leerbedrijf van het jaar. Dus... hieronder [alfabetisch op collegenaam] de kandidaten en breng vooral je stem uit. 

Stemmen kan tot en met maandag 13 mei.

Defensie

Al jaren voeren we onderwijs uit voor Defensie. Het gaat dan om BOL Bedrijfsautotechniek, maar ook om de BBL variant in het kader van een leven lang ontwikkelen. Defensie heeft ons gevraagd om het Centrum voor Excellent Vakmanschap te worden op het gebied van Bedrijfsautotechniek, waardoor we nu een landelijke leidende rol hebben op dat gebied. Daarnaast investeert Defensie in materieel voor de opleiding en sinds vorig jaar ook in een extra militaire instructeur. Defensie is al jaren een trouwe samenwerkingspartner voor ons ROC en dat beperkt zich niet alleen tot het Automotive College. Stem nu!
 

Automotive College
Automotive College | Veiligheid & Defensie College

De Kappers B.V.

De Kappers B.V. hebben oog voor de student en staan open voor hen. Ze overleggen met de BPV docent als het niet zo goed gaat en we kijken samen hoe het kan verbeteren. Ze zijn erg duidelijk in wat ze van studenten verwachten en communiceren dat ook naar hen. Daarnaast leiden ze goed op en kijken vanuit de student. Zo krijgt de student veel vertrouwen en geloven zij in zichzelf! Ze gaan stap voor stap met hen te werk waardoor de studenten groeien in hun prestaties. De Kappers B.V. maken altijd tijd voor ons vrij. Vincent en Cor zoeken de samenwerking, denken mee met het onderwijs en verzorgen gastlessen. Stem nu!

Beauty College
Beauty College

Bloemendal Bouw

Bert Boeijink en Jan Costa van Bloemendal Bouw kom je op allerlei bijeenkomsten, overlegorganen en bouwbestuurs-vergaderingen tegen. Mannen die aan de weg timmeren en bij wie het opleiden goed verankerd is in het bedrijf. Bloemendal steekt ook tijdens onze open avonden de handen uit de mouwen, ze zijn aanwezig op onze bedrijvenmarkt om de jonge generatie voor te lichten wat de bouwwereld inhoudt! Ook tijdens de crisisjaren bleef Bloemendal het belang van opleiden inzien. Bloemendal had altijd stageplekken. Een bedrijf dat het verdient om beloond te worden voor hun nimmer aflatende inzet om jonge mensen te interesseren voor het mooie bouwvak! Stem nu!

Bouw & Interieur College
Bouw & Interieur College in Amersfoort

 Defensie in Vught en Wezep

Defensie in Vught en Wezep zorgen voor een zeer goede leerlingbegeleiding. De bouw werkzaamheden worden tot op de puntjes goed verzorgd. Bij controles van praktijkexamens scoren zij landelijk heel hoog. Op de locaties zijn de voorzieningen voor het oefenen en examineren van de praktijkwerkzaamheden goed aanwezig. Stem nu!

Bouw & interieur College Nieuwegein
Bouw & interieur College in Nieuwegein

Afdeling Toeslagen Belastingdienst

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst is een leerzame en betrokken afdeling van de Belastingdienst, waarbij de heer Meinen ook bereid is af en toe naar Amersfoort af te reizen voor de beste kandidaat. De studenten beginnen met een training van een maand en kunnen daarna aan de slag. Door de training voelen de studenten zich snel thuis bij de Belastingdienst en functioneren ze meer als medewerkers dan stagiaires. Voor deze inhoudelijk stage, vinden onze studenten het geen probleem om naar Utrecht te reizen. Wie wil er nu niet een kijkje in de keuken van de Belastingdienst nemen? Stem nu!

Business & Administration College Amersfoort
Business & Administration College in Amersfoort

DOK030

DOK030 is een coöperatie in Overvecht en maakt het voor veel studenten van ons college mogelijk om praktijkgestuurd te leren en hun ondernemende vaardigheden te versterken. DOK 030 onderscheidt zich door een enorme ambitie, doorzettingsvermogen, veerkracht en geduld! Met veel extra inzet investeren zij in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en de wijk en creëren daarmee drie keer een win-win situatie.
1. (Soms kwetsbare) studenten krijgen de kans om praktijkervaring op te doen
2. (Soms startende) ondernemers worden ondersteund met hun bedrijfsvoering en
3. Het economisch/vestigingsklimaat in Overvecht krijgt een impuls. Stem nu!

DOK030
Business & Administration College in Utrecht

Fort aan de Klop

 We hebben de theatervoorstelling van Etoile, excellentieproject met Italië, op Fort aan de Klop gerealiseerd. Bij de theatervoorstelling werd ook een mini-festival gehouden. We organiseren met Pinksteren Kermis Klop, een vrolijk familiefestival in de sfeer van een oude dorpskermis. Met optredens van onze studenten en de techniek wordt ook door onze studenten gerealiseerd. Ook studenten van Evenementenorganisatie werken hier aan mee. Tot slot mogen studenten van Evenementenorganisatie voor een examenopdracht hun beste idee voor een winterevenement pitchen. De winnaar mag met een budget van het Fort deze opdracht gaan uitvoeren op de locatie. Stem nu!

Creative College
Creative College

GGz Centraal

GGz Centraal organiseert voor onze studenten oriëntatiebijeenkomsten om kennis te maken met het werkveld psychiatrie en de organisatie. Zo worden studenten goed voorbereid om een keuze te kunnen maken voor een stage in de psychiatrie. Zij zijn enthousiast over kennismaking, introductie en begeleiding bij leerervaringen. Over het verzorgen van gastlessen is er altijd snel en goed overleg met GGz Centraal en altijd enthousiaste reacties voor andere activiteiten zoals open dagen of de week van zorg en welzijn.  Kortom het leren en ontwikkelen zit in de genen. Aan GGz Centraal hebben wij een zeer fijne samenwerkingspartner om van de studenten echte zorgtoppers te maken. Stem nu!

Gezondheidszorg College in Amersfoort
Gezondheidszorg College in Amersfoort

Naviva Kraamzorg

Naviva zet een gedegen opleidingstraject in voor toekomstige kraamverzorgenden, op basis van visie, beleid en een energieke aanpak. Ondanks het enorme personeelstekort doet Naviva weinig tot geen concessies in hun aanpak.  De leerling-kraamverzorgende loopt mee met een gediplomeerde kraamverzorgende om zodoende kennis, inzicht en vaardigheden op te doen. Naviva heeft visie t.a.v. de zorg voor de pasgeborene: iedere leerling moet de cursus Dunstan Babytaal volgen en leert de methode van draaiend verzorgen. Dit allemaal met als doel om gegarandeerde kwaliteit en veiligheid van de kraamzorg te realiseren. Stem nu!

Gezondheidszorg College
Gezondheidszorg College in Utrecht

Fletcher Hotel Nieuwegein

Onze Entree XL studenten krijgen fantastische begeleiding bij Fletcher Hotel Nieuwegein. Er wordt altijd voldoende tijd vrijgemaakt voor de begeleiding. Met Jolanda Maas en andere medewerkers van het hotel onderhouden wij goede contacten. We hebben een prettige en fijne samenwerking met de verschillende afdelingen van dit leerbedrijf. Wat zich kenmerkt in persoonlijke betrokkenheid bij de studenten. Maar ook bij examinering en bij de ontwikkeling van de nieuwe driejarige opleiding Manager/Ondernemer Horeca en de audit voor Toerisme. Stem nu!

Fletcher Hotel Nieuwegein
Horeca & Toerisme College

Succesmedia

Succesmedia leidt al jaren studenten op van alle ICT-opleidingen. Studenten krijgen opdrachten die ze zelfstandig uit kunnen voeren, en worden daarbij goed begeleid. Studenten worden als medewerkers behandeld en niet als ‘maar stagiaires’. Zo hebben studenten een waardevolle stage. Succesmedia heeft naast vakinhoudelijke ook werknemersvaardigheden hoog in het vaandels staan en coacht studenten daar kundig op. Daarnaast zijn ze ook bereid om buitenlandse uitwisselstudenten op te nemen en in een project mee te laten lopen, iets wat maar weinig bedrijven zien zitten. Stem nu!

ICT College
ICT College

NOMI Amersfoort

NOMI is een contactplatform voor kinderen met kanker en wordt gerund door Ward Latiers. Zijn eigen praktijkervaring is inspirerend voor onze studenten. Hij laat onze studenten tijdens de stage groeien en bloeien. Hij heeft oog voor ieder individu en ziet zijn of haar kwaliteiten. Hij daagt de student uit en ook voor zorgstudenten staat hij open. Hij is een rots in de branding. Onze studenten hebben voor de kinderen o.a. animatie gemaakt, een app vormgegeven, posters ontworpen, video’s gemaakt etc. Stichting NOMI denkt graag mee met ons onderwijs en staat open voor onze praktijkopdrachten. Zo werken studenten op school aan levensechte opdrachten en ook nog eens voor een ontzettend goed doel namelijk kinderen met kanker. Stem nu!

Media, ICT & Design College
Media, ICT & Design College

SRO Amersfoort

Al jaren zijn we partners en ieder jaar lopen er meerdere (9) studenten van onze opleiding stage bij de SRO verdeeld over verschillende takken van sport en praktijkopleiders. De lijnen tussen de SRO en onze opleiding zijn altijd duidelijk. Het contact met de praktijkopleiders is goed en ze schromen niet om hier meerdere keren op locatie te komen voor gesprekken of uitleg. SRO heeft een breed stage-aanbod. We werken al jaren samen aan de Koningsspelen. Vanaf dit jaar lopen ook  BOS-studenten stage bij de SRO. Wij zijn trots met een grote partner als de SRO en zetten ze graag op deze manier in het zonnetje. Stem nu!

Sport College in Amersfoort
Sport College in Amersfoort

FC Utrecht

FC utrecht is een fantastische samenwerkingspartner. Zij staan open voor onze studenten en denken pro actief mee in het pedagogisch en technisch begeleiden van studenten en het onderwijs. 2 dagen per week werken we samen met 16 studenten aan klussen als aankleding stadion, klaar zetten van skyboxen en voorbereiding op wedstrijddagen. Studenten voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Studenten mogen ervaring opdoen in het geven van rondleidingen en het sportief entertainen van het publiek voor een voetbalwedstrijd, open dag of bij FCU maatschappelijk. Stem nu!

Sport College in Utrecht
Sport College in Utrecht

Lomans Totaalinstallateur

Installatiebedrijf Lomans is een zeer toegankelijk en sfeervol bedrijf. Lomans heeft de afgelopen jaren veel stagiaires van ons onder hun vleugels genomen en in meer dan alleen het vakgebied begeleidt. Binnen Lomans leren de studenten hoe het is om onderdeel te zijn van een team, gezamenlijk verantwoording te dragen en om op een goede manier met collega’s en klanten om te gaan. De ijzersterke begeleiding die Lomans onze studenten heeft gegeven en de ondersteuning die zij hebben verleend in het kader van ontwikkeling en professionalisering van het Tech College, maakt hun voor ons het leerbedrijf van het jaar.  Stem nu!

Tech College in Amersfoort
Tech College in Amersfoort

Radiair Totaalinstallatie

Radiair is een bedrijf dat investeert in jong personeel in de installatiebranche. Zij zijn zeer betrokken bij hun studenten en geven veel begeleiding om de jongens op de juiste plek te krijgen. Ook vinden ze het erg leuk om in lessen en de opleiding zelf te investeren; dit doen zij door gastlessen te geven, onze docenten ruimte te geven voor stage en mee te denken in het curriculum. Stem nu!

Tech College in Nieuwegein
Tech College in Nieuwegein

OBS Atlantis

OBS Atlantis is een school die werkt volgens de 7 gewoonten van Covey om zo de kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling. Wij merken dat onze studenten ook begeleid worden volgens deze gewoonten. Onze studenten worden gestimuleerd om doelen en prioriteiten te stellen, te ervaren dat fouten maken mag en vervolgens helpen om weer op te staan en van de stageperiode een win-win situatie te maken. OBS Atlantis staat altijd klaar om onze studenten op te vangen. Ze zijn bereid om tijd te investeren en zoeken een samenwerking met ons als opleiding. De studenten ervaren deze school als fijne werkplek en voelen zich serieus genomen als onderdeel van het team. Stem nu!

Welzijn College in Amersfoort
Welzijn College in Amersfoort

Partou kinderopvang

Met veel plezier worden er bij Partou dagelijks studenten opgeleid op de werkvloer. Het resultaat? Enthousiaste leerlingen die klaar worden gestoomd tot volwaardige pedagogisch medewerkers. De studenten die bij Partou stage lopen worden begeleid door ervaren pedagogisch medewerkers, die hiervoor een cursus werkbegeleiding hebben gedaan én intervisietrainingen volgen. Ook worden zij gecoacht en ondersteund door praktijkopleiders. Kortom; bij Partou besteden ze veel aandacht aan het goed opleiden van studenten tot pedagogisch medewerkers van de toekomst. Zoals een medewerker ooit zei: “Oppassen dat doet een buurmeisje. Ik ben opgeleid tot pedagogisch medewerker. Elke dag dragen wij bij aan de ontwikkeling van de kinderen.’’ Met trots staat Partou in deze lijst!  Stem nu!

Welzijn College
Welzijn College in Utrecht

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: