Veelgestelde vragen

Om je beter van dienst te zijn hebben we de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. Mocht het antwoord op jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met het voorlichtingscentrum. Bel 0900 400 30 02, optie 1 in het keuzemenu (lokaal tarief) Twitter naar @ROC_MN of mail naar studieinfo@rocmn.nl.

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden voor een mbo-opleiding of een opleiding aan het VAVO Lyceum?

Aanmelden mbo-opleiding
Voor een mbo-opleiding kun je je digitaal aanmelden op onze website. Je kunt ook eerst via de website naar de gewenste opleiding gaan en vanaf daar direct aanmelden. Het voordeel is dat dan direct de juiste opleiding automatisch in het formulier wordt ingevuld. Na aanmelding krijg je een digitale bevestiging en later een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst of een kennismakingsgesprek.

Aanmelden VAVO Lyceum
Kies je voor een vavo-opleiding/vak(ken) (vmbo-tl, havo of vwo) en ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je vanaf mei 2017 aanmelden. Kijk op de website van het VAVO-lyceum voor meer informatie. Als je jonger bent dan 18, dan moet je school je aanmelden. Ga dan voor meer informatie naar je mentor of decaan. 

Hoe kom ik aan een nieuwe activatiecode voor mijn doorstroomdossier?

Een doorstroomdossier is een digitaal formulier met onder andere jouw vooropleiding en motivatie. De informatie in het dossier zorgt ervoor dat je zo goed mogelijk van start kunt gaan op het mbo. Het is belangrijk dat je het dossier voor je kennismakingsbijeenkomst of kennismakingsgesprek hebt ingevuld en verzonden.

Wel een code maar geen wachtwoord?
Als je op het vmbo in de regio Amersfoort of Utrecht zit, heb van je mentor een activatiecode gekregen om jouw digitale doorstroomdossier te activeren en vervolgens in te vullen. Heb je jouw activatiecode niet meer, dan kun je deze bij jouw mentor/decaan opvragen. Heb je je code nog wel maar ben je het wachtwoord vergeten? Op de website van het digitale doorstroomdossier kun je een nieuw wachtwoord aanvragen.

Geen account voor digitaal doorstroomdossier?
Wanneer je niet op het vmbo of op school zit of je woont buiten de regio Amersfoort of Utrecht, dan kun je zelf een account aanmaken voor een digitaal doorstroomdossier:

Hoe verloopt het aanmeldproces bij ROC Midden Nederland?

Na een digitale aanmelding, ontvangt de leerling direct een email ter bevestiging van de aanmelding. Vervolgens ontvangt de leerling binnen 5 werkdagen een mail met, afhankelijk van het niveau waarvoor is aangemeld en de eventuele vraag om begeleiding, een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst of een kennismakingsgesprek. Voor de opleidingen waarvoor een selectieprocedure geldt, ontvangt de leerling een uitnodiging voor het selectiemoment. De Dansopleiding, Npac, Theater Performer, Sport College, VeVa en Handhaver Veiligheid en Toezicht hebben een selectieprocedure.

Kan ik dan een mbo-opleiding volgen als ik nog geen 16 jaar ben?

Als je je vmbo-diploma hebt, dan is het geen probleem om met een BOL-opleiding van je keuze te starten. Wil je een entree-opleiding gaan volgen, dan moet je per 1 augustus 16 jaar zijn.

Kan ik eerst meer informatie krijgen voordat ik me aanmeld?

Aanmelden voor een intakegesprek verplicht je tot niets! Je kunt dan tijdens het gesprek een half uur lang al je vragen stellen en daarna eventueel een afspraak maken voor een vervolggesprek om alle formulieren op te maken en in te vullen. Voeg eventueel een begeleidend schrijven toe aan je aanmelding, waarin je aangeeft dat het alleen om een informatiegesprek gaat.

Kan ik me voor meerdere opleidingen digitaal aanmelden?

Het is niet nodig om je voor meerdere opleidingen aan te melden. Als je namelijk nog niet zeker weet welke opleiding je wilt volgen, kun je bijvoorbeeld eerst nog een open dag bezoeken. Als je vragen hebt over een opleiding of je wilt graag een oriëntatiegesprek, mail dan naar studieinfo@rocmn.nl of bel met 0900 - 400 30 02 (lokaal tarief, keuze 1).
Blijf je twijfelen? Geef dat dan aan op het aanmeldformulier, dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek en bespreken we je twijfels. 

Tot wanneer kan ik me aanmelden voor een opleiding?

Wij raden je aan je voor 1 april aan te melden. Er is dan voldoende tijd om kennis te maken bij de opleiding van je keuze en eventueel mee te doen met een selectiemoment als je je aanmeldt voor een selectie-opleiding.

De uiterste aanmelddatum voor onze opleidingen is 1 september. Houd er wel rekening mee dat de opleiding eind augustus/begin september al starten en dat sommige opleidingen een beperkt aantal plekken heeft. Je wordt dan geplaatst in volgorde van aanmelding.

Waar kan ik een doorstroomdossier krijgen?

Een doorstroomdossier is een digitaal formulier met onder andere jouw vooropleiding en motivatie. Het geeft ons belangrijke informatie waarmee we ervoor zorgen dat je jouw opleiding succesvol kunt starten. We vragen dit dossier in te vullen (ook door je mentor) voor de kennismakingsbijeenkomst of het kennismakingsgesprek. 

Vmbo regio Utrecht of Amersfoort
Zit je op het vmbo in de regio Amersfoort of Utrecht, dan heb van je mentor een activatiecode gekregen om jouw doorstroomdossier te activeren en vervolgens in te vullen. Op internet kun je jouw dossier aanmaken of verder afmaken. Heb je jouw activatiecode niet meer, dan kun je deze bij jouw mentor/decaan opvragen. Je hebt je al geactiveerd, maar bent het wachtwoord vergeten? Op de website van het digitale doorstroomdossier kun je een nieuw wachtwoord aanvragen.

Ander onderwijs/geen school of vmbo buiten regio Utrecht of Amersfoort
Wanneer je niet op het vmbo of op school zit of je woont buiten de regio Amersfoort of Utrecht, dan kun je zelf een account aanmaken voor een digitaal doorstroomdossier:

Wat kan ik doen als het aanmelden mislukt?

 Heb je problemen met aanmelden op deze site? Mail dan naar aanmelden@rocmn.nl of bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur 0900 400 30 02, optie 2 in het keuzemenu (lokaal tarief).

Wilt u zich aanmelden voor een cursus, training of bedrijfsopleiding via uw werkgever, kijkt u dan eerst even op de website van Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland.

Toelating

Als ik niet voldoe aan de toelatingsvoorwaarden voor een bepaald mbo-niveau kan ik dan toch een hoger niveau volgen?

Wij plaatsen je op het mbo-niveau waarvoor je toelaatbaar bent op basis van je vooropleiding.
Wil en kun je meer? Dan is er bijna altijd de mogelijkheid om je opleiding sneller af te ronden. Je kunt dan sneller doorstromen naar een hoger niveau, het hbo of gaan werken.

Is een studiekeuzeadvies bindend?

Een studiekeuzeadvies kan soms het resultaat zijn van een kennismakingsgesprek. Dit studiekeuzeadvies is niet bindend. Wij kunnen een leerling adviseren en begeleiden naar een
andere plek, maar de keuze van de leerling is leidend. Zodra hij voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, wordt de leerling bij ons geplaatst. Daarbij is aanwezigheid bij het gesprek wel verplicht. 

Is het een probleem als ik me wil aanmelden voor een bbl opleiding zonder leerwerkplek?

Ja, om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een erkende leerwerkplek hebben en een zogenaamde praktijkovereenkomst (POK). Begin dus tijdig met het zoeken naar een leerwerkplek, al voor de zomervakantie. Alle erkende leerwerkplekken vind je op de website van de stagemarkt. Het leerwerkloket (o.a. in Amersfoort en Utrecht) kan je ook helpen met het vinden van een passende leerwerkplek.

Je kunt je wel aanmelden voor een bbl-opleiding en we nodigen je dan in sommige gevallen uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we jouw mogelijkheden: nog even wachten met inschrijven en een leerwerkplek zoeken, een bbl-opleiding in een andere branche zoeken of inschrijven voor een bol-opleiding. Want zonder erkende leerwerkplek kunnen we je niet inschrijven voor een bbl-opleiding.

Wilt u via uw werkgever een bbl-opleiding volgen dan moet uw bedrijf een erkend leerbedrijf zijn.

Kan ik met een AKA-diploma nog een keer een entreeopleiding doen?

Nee. Als je een AKA-diploma hebt, word je geplaatst in een mbo-opleiding op niveau 2.

Op mijn middelbare school krijg ik begeleiding gefinancierd via het ‘rugzakje’ (LGF). Wat kan ik bij ROC Midden Nederland verwachten?

Vanaf 1 augustus 2014  is de wet op passend onderwijs ingevoerd en de LGF afgeschaft. De indicatie voor cluster 3 en 4 vervalt dan. Wij spannen ons er voor in om elke student die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Om vast te stellen wat mogelijk is, is het van belang dat we weten wat jij nodig hebt om de opleiding succesvol af te ronden. 

Heb je een beperking zoals een stoornis, handicap of chronische ziekte die het (soms) lastiger maakt om te leren, dan gaan we daarover in gesprek. Samen stellen we vast wat jij nodig hebt, wat wij kunnen bieden en hoe we dat kunnen organiseren.

Kies voor een goede startpositie door bij je aanmelding direct aan te geven of er beperkingen zijn die jou (kunnen) belemmeren in je loopbaan en/of leerproces. Als je dat doet, vergroot je meteen bij de start al je kansen op studiesucces. Geef aan welke ondersteuning je op je vorige school kreeg en welke ondersteuning je daarvan in het mbo verwacht. Dit kun je vermelden in het Digitale Doorstroom Dossier dat we iedereen vragen bij aanmelding in te vullen. 

Wij helpen jou door een zo goed mogelijk beeld te geven van wat het mbo van jou vraagt. Jij kunt ons helpen door bijvoorbeeld een verslag van je vorige school of een onderzoeksrapport te leveren. Zo bouwen we vanaf de start samen aan het juiste ondersteuningsaanbod.

Meer informatie over de mogelijkheden van begeleiding

Op welk niveau kan ik op het mbo starten zonder vmbo-diploma?

Heb je geen diploma en ben je 16 jaar of ouder? Dan kom je misschien in aanmerking voor een entreeopleiding.

Heb je geen diploma, ben je minimaal 1 jaar van het vmbo af en heb je daar de kadergerichte, gemengde of theoretische leerweg gevolgd? Dan kom je misschien in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Dat onderzoek bepaalt op welk niveau je geplaatst kan worden. Geef bij je aanmelding aan dat je hiervoor in aanmerking wilt komen, dan nemen we contact met je op.

Kom je rechtstreeks van het vo, heb je de kadergerichte, gemengde of theoretische leerweg gevolgd maar heb je geen diploma gehaald? Dan adviseren wij je nadrukkelijk om toch eerst je vo-diploma te halen. Slechts bij hoge uitzondering en alleen op nadrukkelijk advies van je vo-school, kom je in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Je moet er rekening mee houden dat je op een lager niveau geplaatst wordt, dan wanneer je wel je diploma hebt.

Lees meer over de toelatingsprocedure en wie hiervoor in aanmerking komt.

Wat kan ik doen als mijn taalniveau onvoldoende is?

 • Kom je niet uit Nederland? Dan kun je een Geïntegreerd Traject volgen: een geïntegreerd mbo-traject waarin meer aandacht is voor Nederlands. 
 • Kom je wel uit Nederland? Dan kijken we hoe we je kunnen helpen met je opleiding.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor een mbo-opleiding?

Algemene toelatingsvoorwaarden


Aanvullende toelatingsvoorwaarden

Een aantal opleidingen heeft afwijkende of aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingen van het Sport College, Veiligheid & Defensie College, de Nederlandse Pop Academie en onze dansopleidingen hebben selectie- of auditieprocedures. Bij sprintopleidingen gelden ook vaak aanvullende toelatingsvoorwaarden, bijvoorbeeld een eindcijfer 7 gemiddeld voor het vmbo-diploma. De exacte eisen zijn te vinden op de betreffende collegewebsite bij de opleidingsinformatie.

Wil je doorstromen naar een mbo-opleiding in een verwante branche dan mag de nieuwe opleiding niet eisen dat je bij je vorige opleiding in bepaalde vakken examen hebt gedaan.

Studenten die een technische opleiding willen gaan doen maar geen technische achtergrond hebben, moeten Wiskunde, Natuurkunde of Scheidkunde deel I in hun examenpakket hebben gehad.

Wil je een economische mbo-opleiding gaan doen zonder economische achtergrond dan is een extra toelatingseis dat je examen hebt gedaan in wiskunde, economie of een tweede moderne taal.

Doorstroom

Studenten in het mbo kunnen in de loop van hun opleidingstraject schakelen naar een andere leerweg, van bol naar bbl en andersom. Ook kunnen zij halverwege het studiejaar doorstromen naar een hoger of lager niveau als daar aanleiding voor is. Studenten in het mbo die een diploma op niveau 1, 2 of 3 hebben behaald, kunnen binnen het mbo doorstromen naar een hoger niveau. Meer dan 51% van de mbo-ers op niveau 1, 2 of 3 kiest na het behalen van een diploma voor een vervolgopleiding op een hoger mbo-niveau.

Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je door een toelatingsonderzoek toch geplaatst worden in een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Intake

Hoe verloopt de intake bij ROC Midden Nederland?

Bij ROC Midden Nederland spreken we niet over intake maar over kennismaken. Als je voldoet aan de vooropleidingseisen, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst of een kennismakingsgesprek.

Meld je je aan voor een opleiding op niveau 3 of 4, heb je geen vragen meer over je studiekeuze of extra begeleiding? Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je komt dan samen met een aantal andere toekomstige studenten naar de locatie van de opleiding. Daar maak je nog beter kennis met de opleiding die je wilt gaan volgen. Bijvoorbeeld door met onze studenten in gesprek te gaan of een les te volgen of een opdracht te maken. Dit doen we zodat jij zeker weet dat de opleiding die je hebt gekozen bij je past. Je ouders zijn hierbij ook van harte welkom.

Meld je je aan voor een opleiding op niveau 3 of 4 en heb je nog wel vragen, bijvoorbeeld over je studiekeuze of extra begeleiding die je nodig hebt. Dan nodigen we je uit voor een gesprek zodat jij al je vragen kunt stellen. Dit doen we zodat jij op de best mogelijke manier met je opleiding kunt starten. Je ouders zijn hierbij ook van harte welkom.

Meld je je aan voor een opleiding op niveau entree of 2, dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Dit doen we zodat jij een goede start kunt maken met de opleiding. Je ouders zijn hierbij ook van harte welkom.

Tijdens de gesprekken en bijeenkomsten worden er geen extra testen afgenomen. Als je voldoet aan de vooropleidingseisen, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding.

 

Waarom duurt het zo lang voordat ik een uitnodiging krijg voor een kennismakingsgesprek?

Je ontvangt van ons per e-mail een uitnodiging voor een kennismakingsdag, kennismakingsgesprek of selectiemoment. Soms komt deze uitnodiging in je spamfilter terecht. Lees hier hoe je dit kunt oplossen. Heb je geen mail ontvangen, dan is er misschien iets mis gegaan met je digitale aanmelding. Bel dan voor de zekerheid met 0900 400 30 02, optie 2 in het keuzemenu (lokaal tarief) of mail naar aanmelden@rocmn.nl, ook in de vakantie bereikbaar. We kijken dan voor je na of je aanmelding goed is aangekomen.

Wat kan ik doen als ik de uitnodiging voor mijn kennismaking kwijt ben?

Je ontvangt je uitnodiging per e-mail. Dus kijk in je mailbox (en spambox) die je hebt opgegeven bij je digitale aanmelding. Kun je niets terugvinden? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan voor je na wanneer je kennismakingsbijeenkomst- of gesprek gepland staat. Houd je bsn-nummer bij de hand, daarmee kunnen wij snel je gegevens vinden.

Bel of mail:

 • telefoon: 0900 400 30 02, optie 2 in het keuzemenu (lokaal tarief)
 • e-mail: aanmelden@rocmn.nl

Algemeen

Aan wie kan ik mijn adreswijziging doorgeven?

Je kunt je adreswijziging doorgeven aan de studentenadministratie van de locatie waar jij de opleiding volgt.

De opleiding sluit niet aan bij onze praktijk. Kunnen jullie een opleiding op maat maken?

Als werkgever kent u als geen ander de specifieke opleidingswensen voor uw bedrijf en medewerkers. Met Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland weet u zich verzekert van oplossingen die passen bij uw opleidingswensen. Onze maatwerkoplossingen bieden u de flexibiliteit die uw bedrijf in de praktijk nodig heeft en u haalt het maximale uit uw medewerkers. Met maatwerk op het gebied van opleiding of locatie of periode. Wij helpen u graag verder.

Kan ik bij jullie terecht voor ondersteuning/advies met mijn opdracht om een scholingsplan te schrijven?

Naast de meeste mbo-opleidingen bieden wij diverse diensten die gerelateerd zijn aan opleidingen en ontwikkeltrajecten voor medewerkers. Wij begeleiden u graag bij het maken van opleidings- en ontwikkelingsplannen en kunnen u adviseren over fiscale mogelijkheden en scholingssubsidies. U kunt bij ons terecht voor:

 • In-, door- en uitstroom personeel
 • Subsidie en fiscaal advies
 • EVC-advies
 • Re-integratieadvies
 • Opleidingshuis
 • Bemiddeling als opleidingsmakelaar

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kan ik een opleiding ook sneller afronden?

Ja, in sommige gevallen kun je een opleiding sneller afronden. Dit is afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en jouw resultaten tijdens de opleiding. Bij sommige van onze sprintopleidingen, wordt er bij de start gekeken of je hiervoor toelaatbaar bent en soms wordt dit in het eerste leerjaar bekeken. Je kunt deze informatie vinden bij de opleidingsinformatie. Bekijk hier het overzicht van de sprintopleidingen en niveau 4 opleidingen bij onze colleges

Kijk uit! Andere roc's kunnen je soms versnelde opleidingen aanbieden die in de praktijk bijna niet versneld af te ronden zijn. Het risico op zitten blijven of uitloop van studieduur is dan ook erg groot. Vraag altijd naar het aantal zittenblijvers.

Kunnen jullie mij helpen nu ik mijn diploma/certifcaten kwijt ben?

Het kan gebeuren dat je je diploma of resultatenlijst bent kwijtgeraakt. Als je gaat solliciteren of een andere opleiding wilt gaan doen, heb je deze wel nodig. Wij kunnen je helpen met een verklaring 'eerder behaald diploma' of een gewaarmerkte kopie.

Verklaring ‘ eerder behaald diploma’ ter vervanging van diploma
Als je je diploma bent verloren door een bijzondere omstandigheid dan kun je bij ons een verklaring ‘eerder behaald diploma’ aanvragen. Deze heeft dezelfde waarde als je diploma. Je kriijgt de verklaring als we de digitale gegevens (vanaf 2000) terugvinden waaruit blijkt dat je het diploma behaald hebt. Je kunt de verklaring aanvragen via compliance@rocmn.nl. Meld in de mail je (voor)naam, geboortedatum en geboorteplaats, de opleidingsnaam, het jaar waarin je je diploma behaald hebt en de locatie waar je de opleiding gevolgd hebt. Je kunt de verklaring alleen persoonlijk op vertoon van een geldig id ophalen op de Brandenburchdreef 20 in Utrecht.

Nieuwe gewaarmerkte kopie van diploma of resultatenlijst nodig
Bij je diploma heb je een gewaarmerkte kopie ontvangen die je kunt gebruiken bij bijvoorbeeld sollicitaties. Ben je de gewaarmerkte kopie kwijt en wil je graag een nieuwe, dan kun je een afspraak maken op de administratie van de locatie waar je je lessen hebt gevolgd. Je kunt dan met je originele waardepapieren - op vertoon van een geldig id - opnieuw een kopie laten maken met daarop een stempel van ROC Midden Nederland.

Diplomagegevens nodig
Heb je direct je diplomagegevens nodig bijvoorbeeld omdat je een cv aan het maken bent en kun je je diploma niet direct terugvinden? Met het diplomaregister van DUO kom je snel en gemakkelijk bij je diplomagegevens. DUO levert in de meeste gevallen pas informatie aan van diploma’s behaald na 2005. Om het register te bekijken, moet je inloggen op de website van DUO (Mijn DUO). Hier heb je een DigiD met sms-functie voor nodig.

Werkgever vraagt om verificatie van je diploma
Er zijn steeds meer werkgevers die bij een sollicitatie willen controleren of je echt het diploma hebt behaald. De werkgever kan een verificatieverzoek mailen naar compliance@rocmn.nl. Wij kunnen diploma’s behaald vanaf 2000 terugvinden in ons systeem en je werkgever laten weten of je het diploma daadwerkelijk behaald hebt. Wel vragen we jou altijd om toestemming bij het verstrekken van gegevens. Je moet er dus voor zorgen dat jouw toestemmingsverklaring bij de aanvraag van de werkgever zit.

Kunnen we gebruikmaken van jullie praktijklokalen?

Ja, wij bieden hiertoe meerdere mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact met ons op met ons accountteam van de Bedrijfsopleidingen.

Kunnen we samen met jullie een opleiding opzetten?

U wilt als organisatie medewerkers opleiden. In samenwerking met u kunnen wij uw opleidingsbeleid vormgeven; basisopleidingen op mbo-niveau, maatwerkopleidingen, cursussen en functiegerichte trainingen en in company. Samen met onze accountmanager analyseren we uw opleidings- en ontwikkelingsbehoefte voor uw bedrijf en medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.  

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring maar beschikken niet over de juiste diploma’s. Zijn er verkorte routes?

Ja, er zijn meerdere mogelijkheden, we bieden bijvoorbeeld een BBL-traject op maat. Onze accountmanager inventariseert in het eerste gesprek uw opleidingswensen, het doel, de medewerkers die de opleiding gaan volgen en uw budget. We vergelijken het curriculum van een functieprofiel met een bestaande opleiding die is opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen (crebo). We onderzoeken welke opleiding het beste hier op aansluit. De ontbrekende en aanvullende onderwerpen vullen we aan in de vrije ruimte of als extra module. Op basis van deze inventarisatie maken wij een opleidingsvoorstel op maat, waarmee uw werknemers erkende mbo-diploma's kunnen behalen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verzorgen jullie ook trainingen voor onze werkplekbegeleiders/mentoren?

Ja, wij bieden diverse trainingen zoals reflectief begeleiden, coachend leiderschap, werkbegeleiden, training praktijkopleider en leermeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het accountteam van Bedrijfsopleidingen.

Waar kan ik een klacht melden?

We doen ons best om goed onderwijs te verzorgen. Toch kun je je als student soms onjuist behandeld voelen op school, tijdens je stage of op je werk. Bespreek je klacht vooral eerst met je loopbaanbegeleider of met de docent of begeleider waarmee je een probleem hebt. Als je probleem daarmee niet opgelost wordt, meld je klacht dan aan ons.

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Lees hier wanneer de schoolvakanties. Let op: de schoolvakanties voor vmbo-tl-, havo- en vwo-leerlingen van het VAVO Lyceum kunnen op een andere datum zijn.

 

Wat is een OOK?

OOK is een OnderwijsOvereenKomst tussen de onderwijsinstelling en de deelnemer.

Wat is een POK?

POK is een PraktijkOvereenKomst. Bij een bbl-opleiding hoort een PraktijkOvereenKomst tussen de onderwijsinstelling, het leerbedrijf, de deelnemer en het kenniscentrum.

Werken jullie landelijk?

We verzorgen cursussen, trainingen en bedrijfsopleidingen op onze locaties van ROC Midden Nederland, maar verzorgen dit ook in company of in uw regio. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Ga naar onze website van Bedrijfsopleidingen voor meer informatie.

Wij hebben tien medewerkers die geschoold moeten worden in een los onderdeel. Kan dat?

Ja, hiervoor kunnen wij u een op maat gesneden advies geven. Met deze op maat gemaakte opleiding kunnen wij aan de wensen en vragen van uw organisatie voldoen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

MBO

Kan ik een mbo-opleiding volgen als ik aan topsport doe op hoog niveau?

Ja, dat kan! ROC Midden Nederland is een erkende topsportvriendelijke school. Topsporters volgen een opleiding aan het Sport College of juist aan een van onze andere colleges. Alleen met een geldige topsportstatus kom je in aanmerking voor de topsportfaciliteiten. NOC*NSF of de Vereniging Sport Utrecht/Olympisch Netwerk Midden Nederland kent de topsportstatus toe.

Voorzieningen voor topsporters
Wij willen dat onze sporttalenten zowel goed in hun sport als op school presteren en de school met een diploma verlaten! Om dit bereiken, zorgen wij voor:

We hebben een uitstekende samenwerking met diverse partijen waaronder de Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht en Amersfoort, het NTC Waterpolo en FC Utrecht. De goede begeleiding en samenwerking tussen topsporter, opleiding en externe partners staan garant voor een optimale combinatie van topsport en onderwijs. Meer informatie

Voor wie zijn de entreeopleidingen bedoeld?

Alleen studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 komen in aanmerking voor een entreeopleiding. Bovendien moet je ouder zijn dan 16 jaar (niet meer leerplichtig).

Wat houdt een mbo-opleidingsniveau in?

Je kunt onze beroepsopleidingen op vier niveaus volgen. Je vooropleiding bepaalt het niveau waarvoor je in aanmerking komt. Per niveau kun je hier zien wat voor werk je met het diploma kunt doen:

 • entree-opleiding, de assistentopleiding: je doet eenvoudig uitvoerend werk onder begeleiding
 • niveau 2 de basisberoepsopleiding: je doet uitvoerend werk
 • niveau 3 de vakopleiding: je werkt zelfstandig
 • niveau 4 de middenkaderopleiding: je werkt zelfstandig en je bent breed inzetbaar

Bol/bbl

Duren een bol- en een bbl-opleiding even lang?

In principe duurt een bol- even lang als een bbl-opleiding. Een opleiding kan één tot vier jaar duren.

Is er verschil tussen een bol-diploma en een bbl-diploma?

Nee. Een diploma van een bol-opleiding is hetzelfde als een bbl-opleiding en heeft dezelfde waarde.

Kan ik dan een bbl-opleiding volgen als ik een onbetaalde stageplek heb?

De aard van een BBL-opleiding is dat je werkt en leert, en bij werken gaat het dan om een volwaardige arbeidsplaats en niet om een onbetaalde stage. Heb je nog geen erkende leerplek? Dan kun je je wel aanmelden, maar je kunt niet starten met een bbl-opleiding zonder werkplek. Geef bij je aanmelding aan dat je nog geen erkende leerplek hebt, we nemen dan contact met je op en eventueel word je wel alvast uitgenodigd voor een gesprek.  We bekijken dan samen wat het beste voor je is: starten met een bol-opleiding of kiezen voor een andere bbl-opleiding. Op de website van Stagemarkt kun je zoeken naar erkende leerplekken. 

Kan ik switchen van een bol- naar een bbl-opleiding of andersom?

Met je keuze voor een leerweg leg je je niet vast: je kunt switchen tussen bol- en bbl-opleidingen!

 • van bol naar bbl: als je stagebedrijf je bijvoorbeeld een baan aanbiedt, kun je in overleg meestal overstappen
 • van bbl naar bol: als het bedrijf waar je werkt failliet gaat of je ontslaat, kun je toch verder met je opleiding

Wat is het verschil tussen een bol- en een bbl-opleiding?

Volg je je opleiding het liefst in de praktijk of ga je liever eerst naar school om beroepsvaardigheden te leren? In het mbo kun je tussen twee leerwegen kiezen:

1. Beroepsopleidende leerweg (bol): school + stage

 • je leert je beroepsvaardigheden vooral op school
 • tijdens de stages doe je ervaring op in de beroepspraktijk
2. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): werken + leren
 • je leert je beroepsvaardigheden vooral op je werkplek
 • het bedrijf waar je werkt moet een erkend leerbedrijf zijn waarmee je een praktijkovereenkomst hebt afgesloten
 • je gaat een of twee dagen per week naar school: daar leg je de verbinding tussen de praktijk en de theorie

 

Stage/leerwerkplek

Hoe kan mijn organisatie zich aanmelden als erkend leerbedrijf?

Op de site van de Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunt u alle kenniscentra van de brancheorganisaties vinden. Deze brancheorganisaties hebben op hun site een bedrijvenregister staan waarin de leerbedrijven staan vermeld die door de brancheorganisatie erkend zijn. Bij de kenniscentra van uw branche kunt u een aanvraag voor 'erkend leerbedrijf' indienen.

Hoe vind ik een erkend leerbedrijf?

Als je een BBL opleiding wil volgen, heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een leerbedrijf:

 • het Leerwerkloket Utrecht kan je helpen bij het vinden van een erkende werkgever
 • via de kenniscentra van alle beroepen kun je zoeken naar erkende leerbedrijven bij jou in de buurt; ga naar de website met een overzicht van de kenniscentra
 • vul je opleidinggegevens en plaatskeuze in op www.stagemarkt.nl en kijk bij welke erkende leerbedrijven je stage kunt lopen

Moet ik met de opleiding stoppen als ik word ontslagen bij mijn leerwerkbedrijf?

Om verder te kunnen met een bbl-opleiding, heb je wel een leerbedrijf nodig. Zodra je weet dat je werkgever je ontslaat, moet je snel op zoek naar een ander erkend leerbedrijf. Je kunt ook verder gaan met een bol-opleiding.

Studiebegeleiding

Kan ik met mijn chronische ziekte en/of handicap begeleiding krijgen?

Ja, we bieden je waar mogelijk de nodige begeleiding. We noemen dit passend onderwijs. Tijdens het aanmelden kun je aangeven of je een handicap en/of chronische ziekte hebt waar wij rekening mee moeten houden. Als je op kennismakingsgesprek komt, kunnen we je in contact brengen met iemand van het Studie- en Loopbaancentrum (SLC) om samen met jou te bespreken welke ondersteuning je nodig denkt te hebben tijdens je studie.

Kosten

Heb ik een studieschuld als ik ingeschreven ben op niveau 3, maar mijn opleiding op niveau 2 afrondt?

Studenten met studiefinanciering die ingeschreven zijn op niveau 3, maar nu gaan diplomeren op niveau 2, moeten er rekening mee houden dat ze bij diplomeren een studieschuld hebben. Voor niveau 3 geldt namelijk een ‘prestatiebeurs’ die pas wordt omgezet in een gift als de student het bijbehorende diploma haalt. Meer informatie over studiefinanciering op www.duo.nl

Heb ik recht op kinderbijslag of studiefinanciering?

Ga naar de pagina over studiefinanciering en kinderbijslag.

Wat is WVA?

WVA betekent Wet Vermindering Afdracht. Met ingang van 1 januari 2014 is de WVA vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een vmbo- of mbo leerling zijn, een hbo-student (techniek) of een promovendus / technologisch ontwerper in opleiding.

Wat kost een mbo-opleiding?

De kosten van een mbo-opleiding zijn voor een bol-opleiding, bbl-opleiding of opleiding in bol-deeltijd verschillend.

Lesgeld bol
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2017 - 2018: € 1.137,-. Het lesgeld wordt door DUO geïncasseerd (dit kan in termijnen). Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en andere leermiddelen. Deze bestel je rechtstreeks via Studers (voor heen Van Dijk Educatie) en verschillen per opleiding.

Lesgeld bbl
Voor je 18e betaal je geen wettelijk verplicht cursusgeld. Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht cursusgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2017 -2018 het cursusgeld € 236,- voor de entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) en € 573,- voor de vak-, middenkader- en specialistenopleidingen (niveau 3 en 4). Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland in rekening gebracht bij jou of jouw werkgever (als die de opleiding betaalt).

Wanneer je een bbl-opleiding volgt, ontvang je een salaris en krijg je dus geen studiefinanciering. 

Lesmateriaal

Heb ik een laptop nodig en zo ja wat zijn de specificaties?

Bij sommige opleidingen is een laptop verplicht. De specificaties verschillen per opleiding. In de startmail die je van ons ontvangt, vind je de specificaties van de laptop.

 

Hoeveel kost het lesmateriaal?

In de meeste gevallen kun je uitgaan van een bedrag tussen de € 400,- en € 1000,-. Bij een aantal opleidingen heb je naast boeken ook software nodig of een laptop. Soms zijn er extra kosten voor verplichte excursies of materialen, kleding of vaccinaties. Tijdens de open dagen of je kennismakingsbijeenkomst of -gesprek kun je vragen naar de kosten van leermiddelen en extra kosten voor de specifieke opleiding die je gaat volgen.

Waar kan ik boeken voor mijn opleiding bestellen?

Boeken en lesmaterialen kun je niet rechtstreeks bij ROC Midden Nederland bestellen. Je bestelt lesmateriaal in principe bij Van Dijk Educatie. Op deze manier ben je in één keer klaar! Aanvullende voorzieningen kun je eveneens bij dit bedrijf bestellen. Sta je ingeschreven voor een opleiding, dan ontvang je een startmail met een link naar het boekenpakket dat je moet bestellen voor je opleiding. Gebruik dus die link voor het bestellen van boeken. Houd rekening met een levertermijn en bestel dus je leermiddelen zo snel mogelijk.
Sommige zaken die je via Studers ( voorheen Van Dijk Educatie) bestelt, ontvang je via school. Dit kunnen verplichte items zijn zoals readers en niet verplichte zoals toegang tot een kluisje.

 

Wat is een ov- of studentennummer, want dat is nodig om mijn boeken te bestellen?

Een OV-nummer is een onderwijsvolgnummer van 6 cijfers en staat op de bevestigingsbrief van je opleiding achter Kenmerk. Je vindt dit rechts bovenaan. Let op: soms wordt het OV-nummer ook aangeduid als studentnummer, referentienummer of kenmerk. Het gaat dan allemaal om hetzelfde nummer. Je vindt dit nummer ook onderaan de mail met de uitnodiging voor de kennismaking.

Kan je het echt niet meer vinden. Bel ons via 0900 400 30 02, optie 2 in het keuzemenu (lokaal tarief), dan zoeken we het voor je op. Houd dan je Burgerservicenummer bij de hand, dan hebben we je gegevens snel gevonden.

Oriëntatie en open dagen

Hebben jullie opleidingen waarmee je nog veel kanten op kunt, want ik weet niet wat ik worden wil?

Ja, wij bieden bij de colleges brede opleidingen aan waarmee je nog veel kanten op kunt. Lees meer over dit specifieke opleidingsaanbod.

Kan ik een afspraak maken voor een oriënterend gesprek, want ik weet nog niet precies wat ik wil?

Als je nog niet precies weet welke opleiding bij je past, kun je contact opnemen met ons Voorlichtingscentrum en eventueel een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. We verwachten dan wel dat je zelf al actie hebt ondernomen om een keuze te kunnen maken. Denk aan het bezoek aan een of meerdere open dagen en deelname aan een van onze doedagen. Neem contact op met ons voorlichtingscentrum:

Automotive College

Kan het college mij helpen met het vinden van een leerwerkplek voor mijn bbl opleiding?

Op de site van Innovam, kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche,  staat een overzicht met leerbedrijven en vacatures. Kom je tijdens je opleiding zonder werk te zitten, dan kunnen we ons netwerk gebruiken om je weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Beauty College

Kan ik na het behalen van de niveau 3 opleiding tot schoonheidsspecialist, aansluitend doorleren tot allround schoonheidsspecialist op niveau 4?

Na de opleiding Schoonheidsverzorging op niveau 3 is er inderdaad de mogelijkheid om door te stromen naar Allround schoonheidsverzorging niveau 4. Het opleidingsteam bekijkt het kennisniveau van deze niveau 3 leerling. Als dit niveau voldoende is, krijgt de leerling gelegenheid om door te stromen. Bij de keuze om door te stromen wordt er nog geen diploma uitgereikt. Er wordt een diploma uitgereikt van het behaalde eindniveau.

Facility, Horeca & Travel College

Is er een toerisme opleiding op niveau 2?

Toerisme heeft geen niveau 2 opleiding. Met een andere niveau 2 opleiding kun je starten met onze opleiding Toerisme niveau 3. We adviseren je om eerst een van de volgende niveau 2 opleidingen te volgen omdat ze goed aansluiten:

 • Gastheer/Gastvrouw bij het Facility, Horeca & Travel College.
 • Telefonist/Receptionist bij het Business & Administration College.
 • Secretarieel Medewerker bij het Business & Administration College.

Sport College

Hoe ziet een selectiedag bij het Sport College eruit?

Tijdens de selectiedag doe je een sporttest en daarnaast heb je een gesprek. Je maakt dan kennis met een docent van het Sport College en je kunt al je vragen stellen. Tijdens de selectiedag bekijken we of en op welk niveau je kunt starten. Voor sommige opleidingen van het Sport College gelden specifieke toelatingsvoorwaarden. Zo weten we zeker dat de opleiding van je keuze ook perfect bij jou past.

Wat is het verschil tussen CIOS en het Sport College?

Er is geen verschil tussen CIOS en het Sport College. De opleiding Sport- en Bewegeingscoördinator is een mbo 4 opleiding die bij het CIOS en bij het Sport College wordt aangeboden. Je wordt opgeleid tot een organisator van o.a. sportactiviteiten. In het derde jaar kies je een uitstroomrichting.

Veiligheid & Defensie College

Defensie moet bezuiningen. Heb ik wel kans op werk met een veva-diploma?

Je hebt zeker kans om aan de slag te gaan bij Defensie. Zodra je begint met je veva-opleiding bij het Veiligheid & Defensie College heeft Defensie al een plek voor je gereserveerd. Aan het einde van de opleiding moet je solliciteren op een functie bij Defensie in je vakgebied. Na het behalen van diploma, een goede beoordeling van school en een positieve sollicitatie kun je aan de slag als militair.

Defensie moet inderdaad bezuinigen en de taken anders inrichten, maar om die taken in de toekomst ook te kunnen uitvoeren, blijft instroom van jonge, enthousiaste mensen nodig. Daarom blijft Defensie altijd op zoek naar nieuw personeel.

Heb ik een arbeidscontract nodig voor de bbl-opleiding Beveiliging?

Ja, je hebt inderdaad een arbeidscontract nodig voordat je met de bbl-opleiding Beveiliging kunt starten. Het leer/werkbedrijf moet je aan het begin van de opleiding een arbeidscontract aanbieden.

Hoeveel stage loop je bij de opleidingen Veiligheid & Vakmanschap?

Het hele schooljaar bestaat uit drie weken school en een week stage en dit herhaalt zich het hele jaar. Je stage loop je op een kazerne.

Is er ook een bbl-opleiding om beveiliger te worden?

Ja, er is een bbl-opleiding voor beveiliger. Je kunt deze opleiding alleen volgen als je leerwerkbedrijf je bij de opleiding aanmeldt. Als dat niet kan, dan kun je ook niet starten met de opleiding.

Kan ik mezelf inschrijven voor de opleiding Beveiliger bbl?

Nee, je dient eerst een leer/werkbedrijf te hebben. Deze kan jou inschrijven.

Kan ik na de opleiding Beveiliging op niveau 2 verder studeren?

Ja, na deze opleiding kun je verder studeren voor coördinator Beveiliger, niveau 3. Ook bij deze opleiding geldt dat je een erkend leerwerkbedrijf moet hebben. De opleiding start alleen bij voldoende inschrijvingen.

Opleiding Beveiliging, bol: wat zijn mijn lesdagen?

De lesdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en starten meestal om 08.30 uur. Het gemiddelde aantal uren per week bedragen 40 uur, inclusief huiswerk/thuisstudie.

Waar krijg je de keuring voor de opleidingen Veiligheid & Vakmanschap?

Als je een van de opleidingen Veiligheid & Vakmanschap wilt volgen, krijg je een keuring bij het SMA Utrecht (Sport Medisch Advies Centrum).

Waarom draag ik - als student Beveiliging - op school een uniform?

De juiste uitstraling die hoort bij het beroep beveiliger is erg belangrijk voor de opleiding en de toekomstige uitoefening van het beroep zelf. Het dragen van het uniform hoort daar ook bij.

Als je een uniform aan hebt, gaan mensen namelijk anders tegen je aankijken. Op school leer je hoe je hiermee moet omgaan. Ook draag je het uniform tijdens je opleiding om er alvast aan te wennen. Zo is het voor jou niet meer gek om in een uniform te lopen zodra je als beveiliger gaat werken.

Waaruit bestaat de selectieprocedure voor Handhaver Toezicht Veiligheid/Politie?

De selectie is vrij uitgebreid. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een capaciteitentest. Je krijgt een intakegesprek met het Veiligheid & Defensie College en de politie. Daarna moet je een sporttest doen en krijg je een screening door bureau Integriteit en Veiligheid van de politie.

Ook moet je - op eigen initiatief - een open avond/dag bij het Veiligheid & Defensie College en de voorlichtingsbijeenkomst van de nationale politie bijwonen. Voor deze bijeenkomst krijg je uitnodiging.

De selectieprocedure duurt meerdere weken. Haal je een onderdeel niet, dan kun je niet door naar het volgende onderdeel.

Wat is het verschil tussen niveau 2 en 3 van de opleiding Veiligheid & Vakmanschap?

Bij de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap gaat het niet alleen om niveaus maar ook om verschillende rangen en dus een ander toekomstbeeld. Als je de opleiding op niveau 2 volgt, is je werk voornamelijk uitvoerend en werk je bij de manschappen. Als je een niveau 3 opleiding volgt, word je onderofficier.

Meer informatie

 • opleiding Veiligheid & Vakmanschap, niveau 2
 • opleiding Veiligheid & Vakmanschap, niveau 3

Wat zijn de toelatingseisen voor de veva-opleidingen?

Voor een veva-opleiding (Veiligheid & Vakmanschap) hanteren we strenge toelatingseisen. Niet iedereen is zomaar geschikt om bij Defensie aan de slag te gaan.

Je kunt met de veva-opleiding starten als je 15 of 16 jaar bent en je een vmbo-diploma hebt behaald. De toelatingsprocedure bestaat uit een:

 • Sport Medisch Advies (SMA)
 • intakegesprek
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • ondertekend overzicht van je medische geschiedenis
 • veiligheidsonderzoek (indien van toepassing door Defensie uitgevoerd)

Zijn er extra kosten bij een veva-opleiding?

Naast je lesgeld betaal je kosten voor boeken en een sportpakket. De boeken voor de vakrichting Grondoptreden kosten € 300,- tot € 350,-. Voor de vakrichtingen Mechatronica, ICT, Bedrijfsautotechnicus en Servicemedewerker bedragen de kosten van boeken € 250,- tot € 400,- (afhankelijk van de vakrichting). Het sportpakket kost € 90,-.

Defensie betaalt je uniform en de militaire uitrusting. Daarnaast moet je rekening houden met de aanschaf van een laptop en software.

Zijn er speciale kosten voor de bol-opleiding Beveiliger?

Houd - naast het lesgeld en de aanschaf van een laptop en software - ook rekening met de volgende kosten:

 • boeken per jaar: € 450,-
 • uniform voor hele opleiding: € 317,-
 • sportkleding voor hele opleiding: € 120,-
 • vrijwillige bijdrage voor activiteiten en excursies per jaar: € 100,-

De kosten zijn onder voorbehoud.

VAVO Lyceum

Ben ik te oud voor een opleiding aan het VAVO Lyceum als ik 25 jaar ben?

Een mens is nooit te oud om te leren, ook niet bij het VAVO Lyceum. Meld je gewoon aan voor een intakegesprek. Met de intaker kun je bespreken welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Kan ik me toch aanmelden voor een opleiding als mijn gemiddelde cijfer te laag is?

Ja, je kunt je gewoon aanmelden voor een intakegesprek. In het gesprek bespreken we jouw mogelijkheden voor een opleiding bij het VAVO Lyceum. We kijken dan ook naar je cijferlijst en schoolloopbaan. kijk voor meer informatie op de website van het VAVO Lyceum.

Kan ik tijdens het schooljaar bij VAVO instromen?

Het VAVO Lyceum heeft één startmoment in augustus/september. Bij sommige opleidingen kun je nog wel later in het schooljaar beginnen. Dit is per opleiding anders.

 • havo-schakel: in bijzondere gevallen na 15 september instromen
 • eindexamenklassen vmbo, havo en vwo: na 15 september geen nieuwe leerlingen

Kan ik toch een opleiding bij het VAVO Lyceum volgen als ik 16 ben en mijn decaan met niet wil aanmelden?

Als jouw decaan je niet wil aanmelden voor een opleiding bij het VAVO Lyceum dan vindt hij kennelijk dat volwassenenonderwijs voor jou (nu) geen goede opleiding is. Kijk eens bij de colleges van ROC Midden Nederland; we hebben ook leuke mbo-opleidingen.

Moet je op het VAVO Lyceum ook de rekentoets doen?

Ja, iedereen die in het volgende schooljaar een diploma (vmbo-tl, havo of vwo) wil halen, moet de rekentoets doen. Als je het schooljaar 2015-2016 al afgesloten hebt met een 5 of hoger, dan heb je een vrijstelling voor de rekentoets.

Voor wie is een opleiding op het VAVO Lyceum bedoeld?

Bij het VAVO Lyceum kun je terecht als je een diploma of deelcertificaat wilt halen voor vmbo-tl, havo en vwo. Je volgt alleen de vakken die je voor een vervolgopleiding of diploma nodig hebt.

Ben je (bijna) achttien en ben je toe aan een volwassen benadering? Neem je verantwoordelijkheid voor je resultaten en ben je bereid om hard te werken voor je diploma? Dan is het VAVO Lyceum vast iets voor jou!

Wat houdt een opleiding op het VAVO Lyceum in?

Als je je vmbo-tl, havo of vwo-opleiding wilt afronden kun je bij ROC Midden Nederland een vavo-traject volgen. Dat zijn een- of tweejarige trajecten in Amersfoort of Utrecht. Je kunt een volledig traject volgen of een aantal vakken. Klik hier voor meer informatie.

Wat kost een opleiding op het VAVO Lyceum?

De kosten van de opleidingen bestaan uit:

 • lesgeld/cursusgeld
 • boeken en andere leermiddelen

Lesgeld/cursusgeld
Het lesgeld voor een voltijdopleiding; vmbo-tl, havo-schakel, havo of vwo is € 1131,- per jaar. Het lesgeld is een jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag dat een volwassen cursist aan DUO (voorheen IB-groep) betaalt. Betaling gaat door middel van de onderwijskaart. Voor een deeltijdopleiding betaal je € 28,50 cursusgeld per lesuur dat je per week volgt. Volg je bijvoorbeeld 10 lesuren per week, dan betaal je € 285,- voor het hele schooljaar. Je betaalt dit bij inschrijving aan het VAVO Lyceum. Het aantal lesuren dat je volgt, verschilt per opleiding.

Boeken en andere leermiddelen

Kosten voor boeken en andere leermiddelen zijn afhankelijk van de vakken die je gaat volgen. Voor leerlingen die door het voortgezet onderwijs uitbesteed worden, geldt de gratis boekenregeling.

Kosten schakeltraject
De kosten voor het schakelonderwijs zijn afhankelijk van het gekozen traject: naar opleidingen VAVO Lyceum.

Vragen van ouders

Mijn kind is gezakt voor de middelbare school. Kan hij bij ROC Midden Nederland het diploma alsnog halen?

Bij het VAVO Lyceum van ROC Midden Nederland kan uw zoon of dochter terecht als hij/zij een diploma of deelcertificaat wil halen voor vmbo-tl, havo en vwo. Uw kind volgt dan alleen de vakken die nodig zijn voor de vervolgopleiding of het diploma. Meer informatie op website VAVO Lyceum.

Mijn kind weet niet wat hij wil worden. Zijn er ook opleidingen waarmee je nog alle kanten op kunt?

Uw kind weet wel in welke branche hij/zij wil werken, maar twijfelt nog over het beroep. Of misschien wil uw kind nog geen keuze maken voor een beroep en houdt het alle opties open? Wij bieden bij de colleges brede opleidingen aan waarmee je nog alle kanten in het vak op kunt:

 • Automotive College: Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (bol en bbl).
 • Bouw & Interieur College: Servicemedewerker Gebouwen (bol en bbl) en Bouwkunde.
 • Business & Administration College: Juridisch Medewerker en International Business Studies en Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie.
 • Creative College: Podium- en Evenemententechniek.
 • Horeca & Travel College: Facilitaire Dienstverlening.
 • ICT College: Netwerkbeheerder.
 • Sport College: Sport en Bewegen.
 • Tech College: Design en Engineering.
 • Welzijn College: Sociaal-Cultureel Werk.

Mijn kind weet niet welke opleiding hij/zij wil gaan doen. Hoe komen we erachter wat het beste bij hem/haar past?

Beurzen, voorlichtingsmarkten, open dagen en doedagen
Gedurende het schooljaar organiseren we een groot aantal gelegenheden voor u en uw kind om kennis te maken met onze opleidingen en onze colleges. Bezoek deze en spreek met uw kind over zijn/haar indrukken en ervaringen. U kunt op deze website samen met uw kind de verschillende opleidingen van de colleges bekijken. U kunt ook een opleiding zoeken die past bij uw kind. Kies bijvoorbeeld uit een plaats, niveau of interesse. Na het zoeken krijgt u een overzicht met passende opleidingen. Komt u er niet uit, aarzel dan niet contact op te nemen met het Voorlichtingscentrum.

 • telefoon: 0900 400 30 02, optie 1 in het keuzemenu (lokaal tarief)
 • e-mail: studieinfo@rocmn.nl

Zoeken op andere sites
Links over opleidingen en beroepen op mbo niveau, beroepskeuzetests, stage en arbeidsmarktkansen:

Oriënterend gesprek
Als uw kind, dichtbij het moment van kiezen staat (1 april) en nog steeds niet precies weet welke opleiding bij hem of haar past, kunnen uw kind en u een oriënterend gesprek aanvragen. Onze voorlichters helpen graag zodat hij/zij de juiste keuze maakt. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met ons Voorlichtingscentrum:

 • Telefoon: 0900 400 30 02, optie 1 in het keuzemenu (lokaal tarief)
 • E-mail: studieinfo@rocmn.nl

 

Vragen van decanen

Bij wie kan ik terecht voor overleg over een mogelijke uitbesteding?

Wilt u overleggen met iemand over een mogelijke uitbesteding van een leerling? U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van de gewenste leslocatie voor de leerling. Bekijk de lijst met contactpersonen.

Drukken uitbestede leerlingen op de kwaliteitskaart van de vo-scholen?

De examenresultaten van leerlingen die zijn uitbesteed aan het VAVO Lyceum worden meegenomen in de berekening van het VAVO Lyceum en niet in de berekening van de vo-school.

Het klopt dat in de verschillende brochures daarover tegenstrijdige zaken worden gemeld. Het was namelijk eerst wel de bedoeling om de resultaten van de uitbestede leerling bij de berekening van de vo-school op te nemen. Hier is echter van afgezien omdat in de praktijk de vo-school de resultaten van deze leerling niet of nauwelijks kan beïnvloeden en het VAVO Lyceum wel.

Geeft een 5 of hoger voor rekenen een vrijstelling?

Een gezakte kandidaat die het voortgezet onderwijs verlaat en naar het VAVO Lyceum gaat, krijgt een definitieve cijferlijst mee. Als daarop een 5 of hoger voor rekenen staat, geeft dat nog een jaar een vrijstelling voor de rekentoets.

Geldt de kernvakkenregeling voor het VAVO Lyceum?

Ja, de kernvakkenregeling geldt ook voor een te behalen diploma op het VAVO Lyceum. 

Hoe kom ik aan informatie over uitbesteding van leerlingen?

U kunt contact opnemen met Jessika Barendse Minnaard. Zij stuurt u alle documentatie toe. Het uitbestedingsformulier is niet digitaal beschikbaar op de website. Wij willen zeker weten dat de aanmelding voor uitbesteding alleen van een school afkomstig is en niet van ouders of leerlingen zelf. Wij verzoeken u dus ook het formulier niet aan ouders te geven om het in te vullen.  Ga naar meer informatie over uitbesteding op de website.

Jessika Barendse Minnaard 
Telnr. 030 754 86 43
j.barendse@rocmn.nl

Hoe scherp zijn de eisen 5,5 gemiddeld voor CE?

De eisen zijn behoorlijk scherp, als het om het CE-gemiddelde gaat. Ook op het VAVO Lyceum moeten leerlingen aan de eis van 5,5 gemiddeld voor het CE voldoen. De vakken die leerlingen op het VAVO Lyceum overdoen, zijn vaak de vakken die ze lastig vinden. Daarom is het niet reëel om te verwachten dat ze voor die vakken hoger dan 5,5 halen. Vandaar de eis dat het gemiddelde CE-cijfer van de vakken die de leerling als vrijstelling meeneemt uit het VO tenminste 5,5 moet zijn.

Is het VAVO Lyceum verplicht een uitbestede leerling aan te nemen?

Nee, het VAVO Lyceum heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het inschrijven van leerlingen. Alle leerlingen die aangemeld worden voor uitbesteding, krijgen eerst een intakegesprek op het VAVO Lyceum. De intakecommissie beslist of een leerling aangenomen wordt.

Kan een leerling bij het VAVO Lyceum zijn cijferlijst verbeteren voor loting en selectie?

Een leerling kan niet worden uitbesteed voor een opleiding waarvan hij al een diploma heeft, ook niet als hij/zij een ander profiel kiest. Voor leerlingen met een diploma en ouder dan 18 jaar zijn er twee mogelijkheden.

1. De leerling wil in hetzelfde profiel een nieuw diploma met een nieuwe cijferlijst. Enkele vakken over doen heeft in dit geval geen zin, omdat de cursist dan alleen deelcertificaten krijgt en geen nieuwe cijferlijst. De cursist moet alle vakken overdoen.

2. De leerling wil in een ander profiel een nieuw diploma halen (herprofileren). In dit geval kan de cursist volstaan met alleen de ontbrekende vakken. Daarvoor wordt de gesubsidieerde prijs in rekening gebracht.

Kan een leerling van 17 jaar met een havo-diploma maar verkeerd profiel worden uitbesteed?

Nee, deze leerling kan niet uitbesteed worden. Alleen leerlingen van 18 jaar of ouder kunnen zich aanmelden bij het VAVO Lyceum voor profielverbetering.

Kan een leerling zich voor meerdere opleidingen aanmelden?

Het is voor een leerling niet nodig om zich bij ons voor meerdere opleidingen aan te melden. Is de leerling nog niet zeker van zijn keuze, dan kan dat op het aanmeldingsformulier worden aangegeven. We nodigen de leerling dan uit voor een kennismakingsgesprek waarin de studiekeuze  en de twijfels onderwerp van gesprek zijn. Leerlingen die zich aanmelden voor opleidingen met een auditie/selectie ronde (Nederlandse Pop Academie, Dansopleiding, Sport College en Defensie-opleidingen) raden wij aan vooraf wel na te denken over een tweede keuze.

Kan het VAVO Lyceum een gezakte vwo-leerling een havo-diploma geven op grond van vrijstellingen?

Dat kan, maar niet in het schooljaar waarin de leerling gezakt is voor het vwo-diploma. De leerling moet dan wel bij het VAVO Lyceum examen doen in een havo-vak/onderdeel dat meetelt in de beoordeling. Een diploma in september van het nieuwe schooljaar is mogelijk als de leerling kiest voor MAL of PWS (ook ter beoordeling van de toelatingscommissie ). Ook moet de leerling de rekentoets nog doen als hij geen vrijstelling heeft.

Zijn wij verplicht leerlingen die gezakt zijn, uit te besteden?

Nee, een vo-school is dit niet verplicht. De school kan leerlingen uitbesteden aan het VAVO Lyceum als de school meent dat de leerling dan een grotere kans maakt het onderwijs met een (passend) diploma te verlaten. Het VAVO Lyceum kan minderjarigen alleen maar aannemen als ze uitbesteed worden. Meerderjarigen kunnen zich zelfstandig aanmelden.