Vakantie

Schoolvakantie voor studenten mbo en VAVO Lyceum

De vakantie wijkt af van de landelijke planning van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen namelijk zelf de data van vakanties.

2017
Kerstvakantie                                      25 december t/m 5 januari 2018 

2018
Voorjaarsvakantie                              26 februari t/m 2 maart
Goede vrijdag                                     30 maart
Tweede Paasdag                                 2 april
Meivakantie                                        23 april t/m 4 mei  
Hemelvaart                                         10 mei & 11 mei
Tweede Pinksterdag                          21 mei
Zomervakantie                                   16 juli t/m 24 augustus

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: