Utrecht leert, Samenwerken aan het onderwijs

ROC Midden Nederland werk samen met de provincie, de stad, schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen in  "Utrecht leert".
We werken samen aan integrale en toekomstbestendige duurzame oplossingen voor het Utrechtse lerarentekort op de middellange termijn en aan bouwstenen voor regionaal en landelijk beleid voor de lange termijn.

In Utrecht Leert komen drie opgaven bij elkaar die cruciaal zijn voor de toekomstperspectieven van Nederlands onderwijs:
1) Aantrekken, binden en behouden van onderwijstalent
2) Opleiden en begeleiden van leraren in scholen
3) De nieuwe lerarenopleiding

Utrecht is het onderwijs- en opleidingshart van Nederland. De meeste leraren in Nederland zijn opgeleid in Utrecht. Een investering in Utrecht Leert is uiteindelijk een noodzakelijke investering in het Nederlandse onderwijsstelsel als geheel. 

Utrecht Leert is een living lab, waarbij deze opgaven van een antwoord worden voorzien en waarbij tegelijk praktische, voor het hele land toepasbare kennis en kunde ontstaat.

Living Onderwijslab

Utrecht is het onderwijs- en opleidingshart van Nederland. De meeste leraren in Nederland zijn opgeleid in Utrecht. Een investering in Utrecht Leert is uiteindelijk een noodzakelijke investering in het Nederlandse onderwijsstelsel als geheel. 

Utrecht Leert is een living lab, waar praktische en toepasbare kennis en kunde ontstaat.

Utrecht leert

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: