Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor minderjarige mbo-studenten (bol)

Het ministerie van onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen voor studenten uit minimagezinnen. Deze materialen worden de student in bruikleen geven. Studenten kunnen zich aanmelden bij het Financieel Spreekuur voor het aanvragen van de regeling.

Financiële ondersteuning via FiS

Studenten kunnen met al hun financiële vragen naar de medewerkers van het Financieel Spreekuur (het FiS) van het Studie & Loopbaancentrum (SLC). Het FiS ondersteunt bij financiële vragen over DUO, verzekering, schoolkosten, werk enz.

Hoe bereik je FiS

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: