Vakantie

Schoolvakantie voor studenten mbo en VAVO Lyceum

De vakantie wijkt af van de landelijke planning van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen namelijk zelf de data van vakanties.

2018
Herfstvakantie                                   22 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie                                     24 december t/m 6 januari 2019

2019
Voorjaarsvakantie                            25 februari t/m 3 maart
Tweede Paasdag                               22 april
Meivakantie                                       29 april t/m 12 mei
Hemelvaart                                       30 & 31 mei
Tweede Pinksterdag                        10 juni
Zomervakantie                                 15 juli t/m 25 augustus

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: