Lesgeld en studiekosten

De kosten van een mbo-opleiding zijn voor een bol-opleiding, bbl-opleiding of opleiding in bol-deeltijd verschillend.

Lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol)

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2017 - 2018: € 1.137,-. Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd. Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en andere leermiddelen. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS.

Lesgeld beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor je 18e betaal je geen wettelijk verplicht cursusgeld. Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht cursusgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2017 - 2018 het cursusgeld:

  • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) € 236,- 
  • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) € 573,-

Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland in rekening gebracht bij jou of jouw werkgever (als die de opleiding betaalt). Werkgevers betalen mee aan de beroepspraktijkvorming van hun studenten/werknemers die een bbl-traject volgen.

Kosten lesmateriaal

Houd rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen. Deze kosten verschillen per opleiding en per jaar. De meeste studenten bestellen hun boeken bij STUDERS.

Schoolkostenregeling 2017-2018 voor minderjarige mbo-studenten (bol)

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen.

Het ministerie van onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen en deze de student in bruikleen geven. 
 

Studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder? Volg je een voltijd bol-opleiding en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je recht op maximaal vier jaar studiefinanciering. Dan heb je recht op een basisbeurs, een ov-jaarkaart, eventueel een aanvullende beurs en een lening. Het inkomen van je ouders bepaalt of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. 

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: