Lesgeld en schoolkosten

De kosten van een mbo-opleiding zijn voor een bol-opleiding of bbl-opleiding verschillend.

Lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol)

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2018 - 2019: € 1.155,-. Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd. Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en andere leermiddelen. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS.

Cursusgeld beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor je 18e betaal je geen wettelijk verplicht cursusgeld. Wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht cursusgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2018 - 2019 het cursusgeld:

  • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) € 240,- 
  • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) € 582,-

Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland in rekening gebracht bij jou of jouw werkgever (als die de opleiding betaalt). Werkgevers betalen mee aan de beroepspraktijkvorming van hun studenten/werknemers die een bbl-traject volgen. Houd ook rekening met kosten voor boeken en andere leermiddelen. 

Als je op 1 augustus ingeschreven staat, betaal je altijd cursusgeld voor het volledige cursusjaar. Als je je opleiding al in de loop van het jaar afrondt, kun je onder voorwaarden een deel van het betaalde cursusgeld terugkrijgen.

Kosten lesmateriaal

Naast het les- en cursusgeld moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen. Het gaat dan om zaken als: boeken, softwarelicenties, een laptop en bijvoorbeeld sport- of werkkleding en -schoenen. De meeste studenten bestellen dit bij STUDERS.
Bovenop deze 'basisuitrusting' kan de school extra activiteiten of faciliteiten aanbieden die vrijwillig zijn en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma, maar die wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Hiervoor kan de school een bijdrage vragen. De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of faciliteiten is aan de student en wordt dus nooit verplicht gesteld. 

Ouders en studenten die de basisuitrusting niet kunnen aanschaffen en/of de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij de school terecht voor hulp.

Schoolkostenregeling voor minderjarige mbo-studenten (bol)

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen.

Het ministerie van onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen en deze de student in bruikleen geven. 
 

Studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder? Volg je een voltijd bol-opleiding en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je recht op maximaal vier jaar studiefinanciering. Je hebt dan recht op een basisbeurs, een ov-jaarkaart, eventueel een aanvullende beurs en een lening. Het inkomen van je ouders bepaalt of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. 

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: