UP excellentieprogramma

Studenten over UP, het excellentieprogramma van ROC Midden Nederland

Haal meer uit jezelf!

Wil je naast je studie meer uit jezelf halen? Dat kan met UP! Van een internationale stage, speciale onderwijsprogramma’s om je kennis te verdiepen, tot het meedoen aan wedstrijden zoals Skills Heroes.

Onder UP vallen alle extra programma’s, die verdeeld zijn in vier pijlers: verdieping in je vakgebied, ondernemerschap, vakwedstrijden en internationalisering! Naast je opleiding kun je met deze programma’s je talenten en competenties ontwikkelen.

UP: haar meer uit je zelf!

UP Vakmanschap verdiepen

Studenten met ons mbo-diploma komen goed terecht op de arbeidsmarkt. Alle benodigde competenties zijn opgedaan. Maar er zijn bedrijven die net een beetje extra waarderen. Bijvoorbeeld: de student heeft in aanvulling op het diploma een cursus JAVA-programmeren voor iOS gevolgd. Of: de student heeft naast het diploma een officiële PrinceII cursus gevolgd. Lees verder

UP Vakmanschap verdiepen

UP Ondernemerschap

Studenten van ROC Midden Nederland ontwikkelen een ondernemende houding. Dat gebeurt in loopbaanlessen, projecten en op vele andere momenten binnen het reguliere onderwijs. Wil je als student meer? Kies dan voor een extra programma waarmee je je ondernemende vaardigheden verder ontwikkelt of zelfs je eigen bedrijf start. Lees verder

UP Ondernemerschap

UP Internationaal

Er zijn veel studenten met een nieuwsgierige, ondernemende en ambitieuze aard die de beroepspraktijk internationaal willen leren kennen. Voor sommige branches ligt dat voor de hand, maar voor andere is het minder standaard. Ook deze studenten bieden we de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen. Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal. Lees verder

UP Internationaal

Vakwedstrijden voor mbo-studenten

Met de vakwedstrijden, waaronder de landelijke SKILLS Heroes, willen we onze talenten een podium geven om hun kennis en vaardigheden in competitie te testen met andere studenten uit het mbo. Via schoolvakwedstrijden en kwalificatiewedstrijden kunnen onze studenten zich internationaal meten met studenten uit Europa (Europees kampioenschap) en mogelijk zelfs met studenten uit de hele wereld (Wereldkampioenschap). Lees verder

Vakwedstrijden voor mbo-studenten

UP-studenten bestuursvaardigheden naar het Binnenhof

Achttien studenten volgen momenteel  het excellentieprogramma Bestuursvaardigheden. Hierin doen ze ervaring op met vaardigheden die een bestuurder succesvol maken. In het programma is er aandacht voor samenwerken en overleggen, presenteren en feedback geven en ontvangen, debatteren, onderhandelen, het lezen van beleidsstukken en adviseren. 

Zelf een regeerakkoord sluiten!
De afgelopen weken hebben de UP-studenten ook les gekregen over de spelregels van onze democratie. Daarom gingen zij op vrijdag 20 april jl. op excursie naar Den Haag! Daar kregen ze een rondleiding en uitleg over de Tweede Kamer en namen een kijkje in de Ridderzaal. 's Middags gingen ze in groepen hun eigen politieke partij oprichten en standpunten bepalen. Daarna gingen ze een regeerakkoord te sluiten, door met elkaar te debatteren, overleggen en onderhandelen. Zo oefenden ze deze vaardigheden uit het excellentieprogramma oefenen. Een geslaagde en leerzame dag!

Foto op het bordes van de ridderzaal
Portret op het bordes van de Ridderzaal

UP-studenten bestuursvaardigheden naar het Binnenhof

Excellentieprogramma Ethical Hacker gestart bij ICT

Op dinsdag 15 mei werd het Excellentieprogramma Ethical Hacker afgetrapt. Vijf excellente studenten van het ICT College hebben zich middels een challenge voor dit traject geplaatst. Zij krijgen de kans om zich naast hun opleiding, ICT beheer of Applicatie- en mediaontwikkeling, te kwalificeren in de materie rondom ethisch hacken. De module wordt afgerond met een examen bij de Security Academy, te Woerden.

In vier modules gaan de studenten in op het beroep en de ethische kant van het vak. Wat doet en kan een hacker allemaal? Welke skills heb je nodig? Wat kan en mag wel of niet, welke mindset vraagt dit beroep en hoe moet je omgaan met gevonden informatie? Er wordt gekeken naar aanvalsmachines en doelwitten en gezocht naar kwetsbaarheden. 

Studenten ethical hacker
Studenten ethical hacker

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: