Passend onderwijs

ROC Midden Nederland vindt het belangrijk dat alle studenten een eerlijke kans krijgen om hun studie bij ons succesvol af te ronden. De wet passend onderwijs beoogt voor alle jongeren een passende plek op school te realiseren. Iedereen krijgt het onderwijs dat het beste past bij zijn of haar talenten en beperkingen. Dit geldt ook voor jongeren met een stoornis, een chronische ziekte of handicap. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we welke extra ondersteuning en begeleiding een deelnemer nodig heeft. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van onze bestaande begeleidingsstructuur en deskundigheid. De benodigde extra begeleiding  wordt vastgelegd in een bijlage van de onderwijsovereenkomst, het zgn. onderwijszorgarrangement. Het is primair aan de deelnemer en de ouders om aan te geven of extra ondersteuning nodig is. Daarnaast is de informatie van de toeleverende school belangrijke input.

Het is belangrijk dat leerlingen een goede startpositie hebben en bij de aanmelding direct aangeven of er beperkingen zijn die (kunnen) belemmeren in de loopbaan en/of het leerproces. Dat vergroot meteen bij de start de kansen op studiesucces. We vragen aan te geven welke ondersteuning de leerling op de vorige school heeft gekregen en welke ondersteuning hij/zij daarvan in het mbo verwacht nodig te hebben. Dat hoeft namelijk niet hetzelfde te zijn. Hoe meer informatie wij voorafgaand aan het kennismakingsgesprek ontvangen over de ondersteuningsvraag van de aankomend student (via digitaal doorstroomdossier, onderzoeksrapport en eventueel warme overdracht), hoe beter we de inschatting kunnen maken van wat een student nodig heeft om zijn schoolloopbaan met succes voort te zetten. Op basis van de informatie die de aankomend student en de VO-school aanleveren en het gesprek wordt voor gehandicapte studenten het onderwijszorgarrangement opgesteld.