Internationale projecten

ROC Midden Nederland is actief deelnemer aan diverse internationale onderwijsprojecten. Veel Europese projecten vallen onder de paraplu van het programma Lifelong Learning van de Europese Commissie, zie de website van ErasmusPlus.

Parents Matter

Parents Matter is een internationaal project, waarbij onderzoek werd gedaan naar ouderbetrokkenheid in het MBO. Omdat onder allochtone jongeren het percentage ‘drop-outs’ het hoogst is, werd er tijdens dit project voornamelijk op deze doelgroep ingezoomd. Het doel van ‘Parents Matter’ was methoden te ontwikkelen om de interactie tussen ouder, student en school te versterken en zo het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Voor mee informatie ga naar de website van Parents Matter.

Europacertificaat

Het Europa Certificaat moet een erkende kwaliteitsstandaard worden voor studenten met internationale werkervaring en vormt het een onderbouwing voor de opgedane kennis en ervaring tijdens een stage in het buitenland. Het Europa Certificaat is een aanvullend certificaat dat de student op vrijwillige basis kan halen.

Junior on the job Coach (JJC)

Junior on the job Coach is een Europees Erasmus Plus ontwikkelproject met een looptijd van 2,5 jaar. Het is 1 oktober 2016 gestart en het kan het bij ROC Midden Nederland bestaande concept van Junior on the job Coach verder versterken en in Europa verspreiden. Dat gebeurt aan de ene kant door met de partners een goede beschrijving te maken van de competenties van een junior coach en een bijbehorende Europese training te ontwikkelen, zodat de junior coaches in aanmerking kunnen komen voor Europese certificering. Aan de andere kant zal dit traject verder verspreid worden in Europa en zullen ook nadrukkelijk bedrijven betrokken worden in het certificeringsproces. Naast ROC MN zijn de partners o.a. het ministerie van onderwijs van de deelstaat Navarra (Spanje), BFI in Oostenrijk, CPIP in Roemenië en Cambridge Regional College in Engeland.

SOLA

SOLA staat voor Simple Open Learning Advancement en is een project dat zich richt op de toeristische branche in de Europese Gemeenschap. Momenteel is het aanbod van online en gecombineerd onderwijs voor deze sector zeer beperkt en dan nog alleen in het Engels beschikbaar. Via de ontwikkeling van op ICT gebaseerde didactische methoden, kennismateriaal en cursussen gaat dit project daar verandering in aanbrengen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke grondslag. Het project wordt afgerond in december 2016. Naast ROC MN zijn de partners  BFI in Oostenrijk, AHE in Polen, IFOA in Italie,UAD Madrid, ISEQ, Portugal, Link&Link Duitsland en Tempo Training Tsjechie.

ESG A Serious Game

ESG A serious gamelanceert een online game waarmee studenten in het beroepsonderwijs ondernemersvaardigheden kunnen trainen die kunnen worden ingezet in een internationale omgeving. Het eerste ESG-product is een competentieprofiel waarmee de vaardigheden en de kennis die ondernemers en medewerkers nodig hebben, in kaart worden gebracht. Dit profiel is gebaseerd op de input van een grote groep ondernemers en managers en zal worden gebruikt voor het opstellen van een competentiekader. Dit kader vormt de basis voor ons ondernemersspel 'Serious Game' en het begeleidende ESG-handboek. Het project wordt afgerond in januari 2017. Naast ROCMN zijn de partners BFI Oostenrijk, Cambridge Regional College, OHK Hodinin, Gobierno de Navarra, Kent & McGill.