Europees Sociaal Fonds (ESF)

Een deel van de activiteiten bij ROC Midden Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

ESF-BBL, versterking beroepsbegeleidende leerweg

Het project Versterking Beroepsbegeleidende leerweg is gericht op deelnemers die:

  • naar het oordeel van de instelling daadwerkelijk extra ondersteuning nodig hebben om aan de bbl-opleiding te kunnen deelnemen;
  • bij een instelling zijn ingeschreven voor een niveau 1- of 2-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg;
  • niet in het bezit zijn van tenminste een startkwalificatie.

ESF-Equal

Iedereen heeft recht op een baan. Mannen en vrouwen, jong en oud, van ver of dichtbij. Dat is het ideaal van Europa. Met het programma EQUAL zet Europa vernieuwende projecten op om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt te bestrijden.

EQUAL is een transnationaal programma van de Europese Unie, gericht op het creƫren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. De projecten hebben een innovatief karakter en zijn bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe methoden. Ook ROC Midden Nederland participeert in een aantal ESF-Equal projecten.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Bijvank.