Internationaal

BIJ ROC Midden Nederland beperken we onze blik niet tot Nederland. Veel studenten doen een stage in het buitenland (Internationale BPV) en het grootste deel van de medewerkers van ROC Midden Nederland hebben internationale contacten. Daarnaast is ROC Midden Nederland betrokken bij (en in sommige gevallen zelfs coƶrdinator van) diverse internationale projecten. Een deel van de activiteiten bij ROC Midden Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds.

Wat betekent internationalisering voor onze studenten?

  • kansen op een internationale loopbaan
  • de mogelijkheid een deel van de opleiding in het buitenland te volgen
  • Engelstalige en tweetalige opleidingen
  • een internationaal element in de competenties die bij het beroep horen waarvoor ze worden opgeleid.

Voor ons personeel en voor de organisatie betekent internationalisering:

  • de mogelijkheid internationale ervaring op te doen
  • strategische partnerschappen binnen en buiten Europa
  • internationaal vermarkten van kennis en producten
  • internationale solidariteit.

Bovenstaande uitgangspunten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs en maken ROC Midden Nederland tot een aantrekkelijk onderwijsinstituut voor zowel studenten, werkgevers als medewerkers.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze internationale projecten en internationale BPV kunt u terecht bij de heer Norbert Ruepert, e-mail: n.ruepert@rocmn.nl.