Basisbegeleiding voor elke student

We doen een beroep op je verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, maar dat betekent natuurlijk niet dat je alles zelf moet uitzoeken. Integendeel. Bij ROC Midden Nederland kun je rekenen op begeleiding. Dit basisaanbod geldt voor iedereen.

  • Je hebt een loopbaanbegeleider. Jullie houden in voortgangsgesprekken een goed overzicht over jouw opleidingstraject. De loopbaanbegeleider is voor jou en je ouders de contactpersoon bij wie je met vragen over je opleiding terecht kan;
  • Je loopbaanbegeleider kan het Studie & Loopbaancentrum inschakelen om te vragen om met jullie mee te denken als het belangrijk is je weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs;
  • Je kunt deelnemen aan heroriëntatie- en keuzegesprekken als je twijfelt of je de juiste studie hebt gekozen en nog niet weet wat je wilt of als je je wilt oriënteren op een vervolgopleiding;
  • We bieden extra ondersteuning als je moeite hebt met taal en rekenen;
  • Je kunt in aanmerking komen voor aangepaste toetsing en examinering als je een beperking hebt zoals een stoornis, handicap of chronische ziekte die je belemmert in je leerproces. Denk aan dyslexie, dyscalculie, ADHD , slechthorendheid, slechtziendheid, motorische problematiek, chronische ziekte etc.

Heb je extra ondersteuning nodig? Dan kan het Studie & Loopbaancentrum je verder helpen.