Sport Desk

ROC Midden Nederland heeft een uitgebreid sport- en beweegprogramma voor alle voltijds eerste-jaars MBO-studenten. In sommige gevallen worden ook sportieve activiteiten aangeboden aan hogere jaars. We bieden minimaal 40 sportieve uren aan binnen het rooster. Samen sporten versterkt de band tussen de studenten, het leidt tot betere leerprestaties en zet studenten aan te werken aan een gezonde leefstijl. We zorgen ervoor dat het sportaanbod aansluit bij de opleiding en het beroepsperspectief. Er wordt waar mogelijk samengewerkt met docenten die het vak Burgerschap verzorgen. De onderdelen vitaal burgerschap en vitaal werknemer schap lenen zich uitstekend om de link te leggen met de sportieve activiteiten. Waar mogelijk werken we ook samen met externe partners als sportverenigingen en sportbedrijven.

Om het sport- en bewegingsprogramma efficiënt aan te bieden, hebben alle colleges een sportdeskleider. De sportdeskleiders zijn professionals die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de uitvoering van het sportaanbod. De sportdesken zijn goedgekeurd als leerwerkbedrijven, waardoor hbo-studenten van sportacademies én MBO-studenten van ons eigen Sportcollege er stage (kunnen) lopen. Welke sportieve activiteiten er in het programma gerealiseerd worden, hangt af van de aard van de beroepsopleiding en van de sportfaciliteiten in de omgeving. Teamspelen, fitness, weerbaarheid, ergonomie en dans horen zeker tot de mogelijkheden. ROC Midden Nederland werkt mee aan de vitale werknemers van de toekomst! Let’s move!

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: