Regelingen en subsidies op een rij

Subsidieregeling Praktijkleren

Op 1 januari 2014 treedt de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Deze nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Voor meer informatie over deze regeling kijkt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  U kunt met vragen over deze regeling ook bellen naar de RVO, tel. (088) 602 35 54.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Werkgevers kunnen in veel gevallen een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O-fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Deze sectorale fondsen zijn veelal aan een of meer CAO’s gekoppeld. U kunt via uw brancheorganisatie contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector.

No-riskpolis voor werknemers

Speciaal voor werkgevers in 36 grote steden, waaronder Amersfoort en Utrecht, bestaat ook de No-riskpolis. Deze dekt de kosten van loondoorbetaling als de jongere zich ziek meldt.

Subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB)

Deze regeling maakt een betere aansluiting tussen bedrijven en het praktijkleren in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs mogelijk. De subsidie kan alleen door een samenwerkingsverband, minimaal een mkb-ondernemer en een vmbo-school of bij ROC Midden Nederland worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl. Sinds april 2007 bestaat de regeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) van het ministerie van Economische Zaken. De looptijd van de regeling is 2007–2010. Het is een doorlopende regeling, geen tender: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Met de subsidieregeling BiB worden MKB-bedrijven gestimuleerd om samen met onderwijsinstellingen het praktijkleren te verbeteren, met als resultaat: aantrekkelijker arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs.

Subsidies voor werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Startersbonus: bij een contract van minimaal 6 maanden, minimaal 24 werkuren per week. Leermeestervoucher: een BBL-contract (leerwerkplek) van minimaal 12 maanden.
In de loop van de maand juni is meer informatie te vinden over het aanvragen van deze subsidies op Subsidiehulp. Interesse in de leermeestervoucher of startersbonus? Meld dit dan via http://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/actieplan-jeugdwerkloosheid/.