Regeling bindend studieadvies

In het eerste jaar van je opleiding krijg je een bindend studieadvies. Dit is wettelijk zo geregeld. Je studentcoach bespreekt dit advies altijd met je. Het advies geeft aan of je gewoon door kan gaan met je opleiding of dat je moet overstappen naar een andere opleiding.  Als je het advies ‘overstappen’ krijgt, helpt de school je met het kiezen van een andere opleiding.

Kort na de start van je opleiding vertelt je studentcoach op welk moment je een bindend studieadvies krijgt. Je hoort dan ook welke punten belangrijk zijn om door te mogen gaan met de opleiding. In het studentenstatuut staat de regeling voor het bindend studieadvies uitgebreid beschreven.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: